Patiëntenzorg Aandoeningen Bloedplaatjesafwijkingen

Wat zijn bloedplaatjes­afwijkingen?

Als u een bloedplaatjesafwijking heeft, dan heeft u te weinig of niet goed werkende bloedplaatjes. Er kan ook sprake zijn van een combinatie hiervan. Hierdoor ontstaan sneller blauwe plekken en bloedingen. lees meer

Wat zijn bloedplaatjes­afwijkingen?

Bloedplaatjes (medische term: trombocyten) spelen een belangrijke rol in het eerste deel van de bloedstolling. Als u een bloeding heeft, dan hechten de bloedplaatjes zich aan de beschadigde vaatwand. Er wordt dan een prop van plaatjes gevormd waarmee de wond wordt afgedicht. Deze plaatjesplug wordt in het tweede deel van de bloedstolling verder verstevigd. Er wordt dan door verschillende stollingseiwitten een zogenaamd fibrine­netwerk rondom de plaatjesplug gevormd. Dit is een soort beschermlaag over de wond heen.

Bij bloedplaatjesafwijkingen ontstaan er gemakkelijk blauwe plekken of onderhuidse puntbloedinkjes. Ook worden er vaker bloedingen zoals bloedneuzen en bloedend tandvlees gezien. De bloedingen duren langer en zijn vaak ook heftiger dan normaal. Vooral bloedingen na een ingreep of ongeval kunnen ernstige problemen veroorzaken. 

Bij een bloedplaatjesafwijking is er sprake van een tekort aan bloedplaatjes of niet goed werkende bloedplaatjes. Er kan ook  sprake zijn van een combinatie hiervan.  

Oorzaken van verlaagd aantal bloedplaatjes

De medische term voor een verlaagd aantal bloedplaatjes is trombocytopenie. De oorzaak kan een te lage productie van bloedplaatjes in het beenmerg zijn. Dit wordt gezien bij verschillende beenmergziektes.

Een andere mogelijke oorzaak is dat de bloedplaatjes korter leven. Dit wordt onder andere gezien bij primaire immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP), waarbij uw afweer­systeem uw eigen bloedplaatjes afbreekt. Ook bij sommige infecties en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen kunnen verlaagde aantallen bloedplaatjes voorkomen.

Oorzaken van niet goed werkende bloedplaatjes

De oorzaak van niet goed werkende bloedplaatjes kan erfelijk of verworven zijn. Verworven betekent dat het in de loop van het leven ontstaat. Een erfelijke bloedplaatjes­afwijking is zeer zeldzaam. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van afwijkende of ontbrekende eiwitten op het oppervlak van bloedplaatjes, waardoor bloedplaatjes niet in staat zijn om goed samen te klonteren. Voorbeelden van erfelijke bloedplaatjesafwijkingen zijn het syndroom van Bernard-Soulier en de ziekte van Glanzmann.

Verworven bloedplaatjesafwijkingen kunnen het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld aspirine, ibuprofen en andere NSAID’s) of een andere ziekte zoals multipel myeloom, nierfalen of een leverziekte.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiënten leest u meer over bloedplaatjesafwijkingen en de behandeling. 


Contact

Voor spoedgevallen zoals bloedingen of ongelukken zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Indien er geen sprake is van spoed, vragen we u contact op te nemen tijdens kantooruren.
(024) 361 02 43

Ziekte van Glanzmann

De ziekte van Glanzmann is een zeldzame erfelijke bloedplaatjesafwijking.

Syndroom van Bernard-Soulier

Het syndroom van Bernard-Soulier is een zeldzame erfelijke bloedplaatjesafwijking.

Onderzoek

Een bloedplaatjesafwijking kan met bloedonderzoek worden vastgesteld. lees meer

Onderzoek

Bloedplaatjesafwijkingen komen vaak tot uiting bij een ingreep of een ongeval. De diagnose kan met een bloedonderzoek gesteld worden. Naast enkele normale screeningstesten die we altijd uitvoeren, zijn er ook specialistische laboratorium­onderzoeken waarmee de precieze werking van de bloedplaatjes bekeken kan worden. Ook kan er genetisch onderzoek ingezet worden.

De diagnose van ernstige type bloedplaatjesafwijkingen is vaak makkelijk te stellen. Bij mildere type bloedplaatjesafwijkingen kan het veel moeilijker zijn om tot de juiste diagnose te komen.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiënten leest u meer over bloedplaatjesafwijkingen en de behandeling. 

Meer informatie


Radboudumc Expertise­centrum Hemofilie en Zeldzame Stollings­stoornissen

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hemofilie en Zeldzame Stollingsstoornissen, beter bekend als het Hemofilie Behandelcentrum (HBC), is één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met stollingsstoornissen in Nederland.

lees meer

Locaties HBC volwassenen

Spreekuur: polikliniek A1-west, route 648. Bij bloedingen: dagbehandeling A3-oost, route 686

meer locaties

Locaties HBC volwassenen

Spreekuur:
Polikliniek A1-west
Geert Grooteplein Zuid 10, route 648
6525 GA Nijmegen

Bij bloedingen:
Dagbehandeling A3-oost
Geert Grooteplein Zuid 10, route 686
6525 GA Nijmegen

Radboudapotheek:
Geert Grooteplein Zuid 10, route 641
6525 GA Nijmegen

Spoedeisende Hulp (SEH)
Geert Grooteplein-Zuid 22, route 760
6525 GA Nijmegen

HBC Radboudumc werkt in het HBC-NEM samen met:

 • Máxima Medisch Centrum, Eindhoven en Veldhoven
 • Maastricht UMC+

Overige HBC's in Nederland:

 • Amsterdam UMC
 • UMC Groningen
 • Leids UMC
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • Utrecht UMC

Zoekt u binnen Europa een Hemofilie Behandel Centrum ga dan naar: 
http://www.euhanet.org/centrelocator/

Locaties HBC kinderen

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis, route 788

meer locaties

Locaties HBC kinderen

Bij bloedingen en voor spreekuur:
Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10, route 788
6525 GA Nijmegen

Radboudapotheek:
Geert Grooteplein Zuid 10, route 641
6525 GA Nijmegen

Spoedeisende Hulp (SEH):
Geert Grooteplein-Zuid 22, route 760
6525 GA Nijmegen

HBC Radboudumc werkt in het HBC-NEM samen met:

 • Máxima Medisch Centrum, Eindhoven en Veldhoven
 • Maastricht UMC+

Overige HBC's in Nederland:

 • Amsterdam UMC
 • UMC Groningen
 • Leids UMC
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • Utrecht UMC

Zoekt u binnen Europa een Hemofilie Behandel Centrum ga dan naar: 
​http://www.euhanet.org/centrelocator/

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet