Patientenzorg Poliklinieken Amalia kinderziekenhuis

Over de polikliniek

Op de polikliniek behandelen we kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Naast allerlei specialisaties zoals orthopedie, cardiologie en urologie hebben we speciale spreekuren en is er een dagbehandelingsunit.

lees meer

Over de polikliniek

Op onze polikliniek zijn we gespecialiseerd in:
 • Algemene kindergeneeskunde 
 • Cardiologie 
 • Maag-,darm- en leverziekten
 • Hematologie/oncologie (Shared care in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum)
 • Immunologie en infectieziekten
 • Metabole en endocriene ziekten
 • Nefrologie 
 • Neonatologie 
 • Pulmonologie 
 • Reumatologie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Orthopedie
 • Urologie
 • Klinische Genetica
 • Revalidatiegeneeskunde
Daarnaast zijn er meerdere multidisciplinaire spreekuren en is er een dagbehandelingsunit. De specialisten op de polikliniek behandelen kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar.

Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15

Maatregelen coronavirus

In het Radboudumc gelden alle basismaatregelen: 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en gezondheidsvragen bij de ingangen. Wij doen dit om u en uw naasten te blijven beschermen. lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Telefoonnummer (024) 361 44 15

Afspraaktijden: De patiënt wordt standaard 15 minuten eerder voor het spreekuur uitgenodigd. De polikliniekassistent begeleidt de patiënt naar de spreekuurkamer en zorgt voor de nodige voorbereidingen zoals onder andere het wegen en meten. Deze voorbereiding is belangrijk zodat het spreekuur op tijd kan beginnen.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790 (Polikliniek Amalia kinderziekenhuis)

Voorbereiden op uw afspraak

Heeft uw kind binnenkort een afspraak op de polikliniek? Wat neemt u dan mee? Hoe bereidt u zich voor? Waar parkeert u? Alles wat u moet weten over uw afspraak vindt u op de pagina 'Uw afspraak'. Uw afspraak

Eerste bezoek aan de arts Uitslag en vervolgafspraken

De arts van uw kind verzamelt een aantal gegevens. Hij of zij doet dit aan de hand van een gesprek en lichamelijk onderzoek. Meestal nodigt de arts u en uw kind uit voor een vervolgafspraak.

lees meer

Eerste bezoek aan de arts Uitslag en vervolgafspraken

Een doktersassistent haalt u op uit de wachtkamer en brengt u en uw kind naar een onderzoekkamer. Als het nodig is kunt u uw kind zelf uitkleden. De doktersassistent meet en weegt uw kind. De behandelend arts van uw kind verzamelt een aantal gegevens. Hij of zij doet dit aan de hand van een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. Na het gesprek en het onderzoek stelt de arts eventueel vervolgonderzoek voor, zoals bloed-, urine- of röntgenonderzoek. De doktersassistent zorgt voor het afnemen van bloed- en urinemonsters. Het eerste bezoek op de polikliniek kan 1,5 tot 3 uur duren.

Uitslag en vervolgafspraken

Meestal nodigt de arts u en uw kind uit voor een vervolgafspraak om de uitslag en eventuele behandeling te bespreken. Soms is meer onderzoek nodig om de oorzaak van de klachten bij uw kind te achterhalen. Als dat het geval is, informeert de arts u hierover tijdens het uitslaggesprek. U kunt ook zelf een vervolgafspraak maken via mijnRadboud of via een medewerker van de polikliniek. Ook kan het zijn dat u thuis automatisch een afspraak ontvangt. U, uw kind of de arts kan een consult aanvragen voor maatschappelijk werk, psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, pastorale zorg, mondhygiëne en educatieve voorzieningen.

Na het uitslaggesprek verwijst de arts u meestal naar uw huisarts voor verdere behandeling en begeleiding. Uw huisarts ontvangt een bericht met de bevindingen en adviezen. U kunt op verzoek een kopie krijgen van deze brief of de brief teruglezen in mijnRadboud. Voor sommige aandoeningen blijft uw kind onder controle van de afdeling Kindergeneeskunde. Als u voor een second opinion onze polikliniek bezocht, draagt de arts meestal na het uitslaggesprek de behandeling weer over aan de specialist die u verwezen heeft.

Een uitslag- of controlebezoek duurt 20 minuten. In deze 20 minuten is geen verder onderzoek opgenomen, zoals bloedprikken. Als uw kind na de vervolgafspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft uw kind natuurlijk langer in het ziekenhuis. U ontvangt hier van tevoren informatie over.

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes speciaal voor kinderen. lees meer

Aanvragen

 • Is uw kind onder behandeling in het Amalia kinderziekenhuis? Dan kunt u via mijnRadboud een herhaalrecept aanvragen

  naar mijnRadboud


 • Machtiging

  Wilt u uw machtiging sondevoeding en materialen verlengen? Dat kan via een bericht in mijnRadboud.
  • Bij een ontvanger kiezen, kiest u, Kindergeneeskunde, behandelteam
  • Bij een onderwerp selecteren kiest u 'overige medische vragen'
  • In het vrije veld geeft u aan: 'verzoek tot verlenging machtiging'
  • Druk op verzenden.
  • U krijgt via mijnRaboud een vragenlijst opgestuurd. Zodra u deze heeft ingevuld en heeft verzonden, nemen we uw aanvraag in behandeling . 
  • Na ontvangst van de vragenlijst ontvangt u uiterlijk binnen 5 werkdagen een reactie. 

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Dagbehandeling Kinder­geneeskunde

Op de dagbehandeling komen kinderen waarbij de opname voor een behandeling of operatie niet langer duurt dan 1 dag. Bijvoorbeeld voor een onderzoek onder sedatie of narcose, een medicijnkuur via het infuus, of een test.

lees meer

Artsen in opleiding

Het Amalia kinderziekenhuis is een academisch kinderziekenhuis. Dat wil zeggen dat op de polikliniek zorgprofessionals in opleiding werken.

lees meer

Artsen in opleiding

Het Amalia kinderziekenhuis is een academisch kinderziekenhuis. Dat wil zeggen dat op de polikliniek zorgprofessionals in opleiding werken. Binnen de polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen kan u of uw kind de volgende professionals in opleiding tegenkomen:
 • Co-assistenten: studenten geneeskunde in opleiding tot arts
 • AIOS: artsen in opleiding tot medisch specialist
 • Fellow-specialisten: medisch specialisten in opleiding tot subspecialist
De zorgprofessionals die in opleiding zijn, bespreken hun patiënten altijd met de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.
 • Medewerkers
 • Intranet