Patientenzorg Aandoeningen Borstkanker Omgaan met borstkanker

Omgaan met emoties

De diagnose (voorstadium)borstkanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. Als de behandeling achter de rug is, begint vaak pas de verwerking. Hierbij kunnen allerlei gevoelens naar boven komen.

lees meer

Omgaan met emoties

De diagnose (voorstadium)borstkanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. De diagnose kanker is bedreigend en u heeft er zelf geen controle over. Als de behandeling achter de rug is, begint u pas veelal de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Bij het omgaan met en verwerken van een ingrijpende gebeurtenis kunnen allerlei verschillende gevoelens naar boven komen:

 • angst om dood te gaan
 • verdriet om het verlies van een borst
 • angst voor het terugkomen van de kanker
 • onzekerheid over uweigen lichaam en uiterlijk
 • boosheid om de onrechtvaardigheid van “het lot”, het verlies van toekomstperspectief, van het oude, zorgeloze leven.

Verwerking

Verwerken betekent dat u alles wat u heeft meegemaakt een plekje geeft, zodat u weer verder kunt. Iedereen dit dit op zijn of haar eigen manier. Wat een goede manier is, kan niemand u vertellen. De volgende tips kunnen u helpen om met uw emoties om te gaan. Vooral de eerste tijd kan uw leven zo door de ziekte worden beheerst dat het goed kan zijn afleiding te zoeken en af en toe de zinnen te verzetten. 

 • Maak bijvoorbeeld een boswandeling of ga naar een museum.
 • Opruimen kan ook een goede afleiding zijn. 
 • Orde scheppen in de omgeving kan orde scheppen in de chaos in uzelf. 
 • Probeer weer een ritme in uw dag te brengen door bepaalde werkzaamheden weer op te pakken en voorzichtig weer te gaan sporten. 
 • Het kan helpen om met iemand te praten over uw emoties, mits het iemand is die ruimte geeft, begrip heeft voor uw emoties en niet meteen met oplossingen komt. 
 • Als praten niet lukt kunt u proberen de emoties op te schrijven. Op papier lijken emoties vaak verder af te staan; alsof ze minder overheersend zijn.

Hulp nodig?

Verschillende hulpverleners en instanties kunnen hulp bieden. Uw behandeld arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of uw huisarts kan u hierbij adviseren.

lees meer

Hulp nodig?

Verschillende hulpverleners en instanties kunnen hulp bieden. Uw behandeld arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of uw huisarts kan u hierbij adviseren.


 • De verpleegkundig specialist mammacare coördineert de zorg, geeft voorlichting en begeleiding vóór, tijdens en na de behandeling. Bij haar kunt u over uw problemen en emoties spreken. Door samen alles nog eens op een rijtje te zetten kunt u proberen uw problemen helder te krijgen. Soms is zo’n gesprek al voldoende om weer grip op de situatie te krijgen, maar u kunt ook samen met de verpleegkundig specialist kijken of andere hulp nodig is. Zij kan dan voor de verwijzing zorgen.


Vermoeidheid

Er bestaan diverse mogelijkheden van professionele begeleiding bij het verbeteren van uw lichamelijk conditie en het leren omgaan met vermoeidheid. 

lees meer

Vermoeidheid

Bij vermoeidheid gaat het om een aanhoudend gevoel van ‘uitputting’. Dit gevoel gaat gepaard met een verminderd vermogen om lichamelijk en geestelijk actief te zijn zoals u gewend was. Vermoeidheid na kanker kan samenhangen met veel verschillende factoren, zoals somberheid, angst, te veel of juist te weinig activiteit, of slaapproblemen. Kenmerkend is ook dat vermoeidheid niet verdwijnt na rust. Het is goed om hierover met uw arts en/of verpleegkundig specialist mammacare te spreken tijdens de nazorgcontroles.

Er bestaan diverse mogelijkheden van professionele begeleiding bij het verbeteren van uw lichamelijk conditie en het leren omgaan met vermoeidheid. De verpleegkundig specialist of behandeld arts kan u hierover meer informatie geven.


Kinderen

Wat en hoe vertelt u het uw kinderen?

 • Adviezen bij de begeleiding van uw kinderen
 • Boek voor jonge kinderen: ‘Mama’s borst is ziek’, Hanneke de Jager (ISBN: 978-90-79875-34-4)
 • Boek voor kinderen vanaf 8 jaar: Gewoon pech’, Esther Smid (ISBN: 9789085605829)

Ondersteuning voor partners

De diagnose kanker heeft niet alleen impact op de persoon die de diagnose en behandeling krijgt, maar ook op uw partner. Bekijk ervaringsverhalen en tips. lees meer

Ondersteunende zorg

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Jong en kanker

De AYA-poli is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. De term AYA is de afkorting voor Adolescent and Young Adult. Je kunt op de AYA-poli terecht in elk stadium van je behandeling. lees meer

Beweging voor, tijdens en na de behandeling

Bewegen helpt bij vermoeidheid, angst, depressie en om sneller te herstellen na de behandeling.

lees meer

Beweging voor, tijdens en na de behandeling

Probeer actief te blijven tijdens of na het behandeltraject. Ga wandelen, fietsen, zwemmen, naar de sportschool of vraag hulp van een fysiotherapeut. Bewegen helpt bij vermoeidheid, angst, depressie en om sneller te herstellen na de behandeling. Het kan helpen chemotherapie beter vol te houden en minder klachten te hebben zoals misselijkheid, pijn en om beter te slapen.

Uw behandeld arts of verpleegkundig specialist kan u hierin adviseren. Aanvullende informatie vindt u op www.kanker.nl.


Seksualiteit en intimiteit

U kunt minder zin hebben in seks. Het is belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner.

lees meer

Seksualiteit en intimiteit

U kunt minder zin hebben in seks. Het missen van een borst of van beide borsten kan daarbij nog een extra rol spelen. Ook aanvullende behandelingen als chemotherapie en hormoontherapie kunnen een rol spelen, zoals een vervroegde overgang. Voor veel vrouwen zijn borsten een onderdeel van hun vrouw-zijn. Ze zijn belangrijk bij seks en intimiteit met de partner. Het hebben van borstkanker is daardoor vaak extra beladen.

Het is belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner. Ook bij uw partner kunnen negatieve gevoelens leiden tot minder zin in seks. De angst u te verliezen door de ziekte of u pijn te doen tijdens het vrijen, kunnen hierbij een rol spelen. Probeer hier met elkaar over te praten. Uw behandeld arts, verpleegkundig specialist kan u hier zonodig in ondersteunen, adviseren of verwijzen naar een seksuoloog.