Patientenzorg Aandoeningen Borstvlieskanker

Over borstvlieskanker

Borstvlieskanker is een tumor in het borstvlies. Borstvlieskanker is een vrij zeldzame ziekte. Het komt ongeveer voor bij 350 mensen per jaar. lees meer

Over borstvlieskanker

Borstvlieskanker is een tumor in het borstvlies. Borstvlieskanker is een vrij zeldzame ziekte. Het komt ongeveer voor bij 350 mensen per jaar. Borstvlieskanker noemen we ook wel mesothelioom.

Ontstaan

Er kan ook een goedaardige tumor in het borstvlies zitten. Deze zit dan meestal op één plaats. Als de tumor verspreid is over meerdere plaatsen, is hij altijd kwaadaardig. Deze vorm van borstvlieskanker zaait zich op den duur vaak uit naar andere plaatsen in het lichaam. De oorzaak van borstvlieskanker kan asbest (asbestose) zijn. Verder zijn er geen duidelijke oorzaken bekend. Er is geen relatie aangetoond tussen roken en borstvlieskanker. Het is ook niet erfelijk of besmettelijk.

Symptomen en prognose

Borstvlieskanker geeft onder andere kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borstkas en vermagering. Daarnaast moet u misschien veel hoesten en heeft u misschien problemen met slikken. Borstvlieskanker is eigenlijk niet te genezen. De gangbare behandelingen voor kanker, zoals radio- en chemotherapie hebben weinig effect. Hierdoor zijn de vooruitzichten voor patiënten meestal slecht.
 

Onderzoeken bij borstvlies­kanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij borstvlieskanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Als uw huisarts een verdenking op borstvlieskanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Deze kan een aantal onderzoeken uitvoeren om de diagnose te stellen.
 • CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan maakt metingen (scans) met behulp van röntgenstralen. Een computer werkt deze scans vervolgens uit tot foto’s.

  lees meer


Behandeling bij borstvlies­kanker

Borstvlieskanker is niet te genezen. Het is wel mogelijk om te klachten die de kanker geeft te behandelen: palliatieve behandeling. Kortademigheid kan minder worden door het vocht achter de langen af te voeren. De pijn kunt u bestrijden met eenvoudige pijnstillers.
 • Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen.

  lees meer


 • Radiotherapie

  Radiotherapie bij borstvlieskanker

  Radiotherapie is behandeling van de tumor met bestraling. Het doel is om zo veel mogelijk kankercellen te vernietigen en daarbij zo veel mogelijk gezonde cellen te besparen. Bij borstvlieskanker krijgt u bestraling als palliatieve behandeling. De behandeling is er dus op gericht om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. De behandeling vindt plaats op de afdeling radiotherapie.

  Voorbereiding

  Om de precieze plek voor de bestraling te bepalen, maken we voor iedere behandeling een CT-scan. U heeft al eerder CT-scans gemaakt. Deze zijn niet bruikbaar omdat u bij de CT-scan in dezelfde houding moet liggen als bij de bestraling. De scan maken we op de afdeling Radiotherapie.

  Om het gezonde weefsel zoveel mogelijk te ontzien, maken we een bestralingsplan. Het maken van dit plan kost veel tijd. Houd er rekening mee dat het na de CT nog één tot twee weken kan duren.

  Verloop

  De behandeling duurt niet lang. Het totaal van de behandeling, inclusief het instellen van de apparatuur en het aan- en uitkleden, duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Er zijn twee vormen van radiotherapie: inwendig en uitwendig. Bij longkanker krijgt u uitwendige bestraling. Uitwendige bestraling maakt gebruikt van straling uit een bestralingstoestel. Deze vorm van bestraling gaat door de huid heen.

  Bijwerkingen en gevolgen

  De reactie van de kankercellen en het gezonde weefsel op de bestraling is bij iedere patiënt anders. Daarom controleren we de reactie regelmatig en passen we de serie bestralingen op deze controles aan (of niet). Na een maand of twee kunnen we bepalen of de radiotherapie succesvol is geweest. U kunt last krijgen van geïrriteerde huid, haaruitval, misselijkheid et cetera.

   

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Financiële vergoeding Asbest­slachtoffers

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). lees meer

Financiële vergoeding Asbest­slachtoffers

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS gaat met u na hoe u in contact bent gekomen met asbest. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw recht op een tegemoetkoming. De SVB beslist of u de tegemoetkoming krijgt.

Meer informatie over asbestslachtoffers.
 

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

 • Medewerkers
 • Intranet