Botbreuken

Een botbreuk kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. We delen botbreuken naar type en plaats van de breuk. We noemen botbreuken ook wel fracturen. lees meer

Botbreuken

Een botbreuk kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. We delen botbreuken naar type en plaats van de breuk.

Stabiel of instabiel

Stabiele botbreuken worden meestal niet erger. Instabiele botbreuken wel. Daarom is het bij deze breuken belangrijk om de delen van het bot op hun plaats te houden.

Gesloten of open botbreuk

Bij een gesloten botbreuk is er geen verwonding van de huid. Als er in het gebied van de botbruik wel een wond zit noemen we dit een open botbreuk. Het maakt hierbij niet uit of de wond direct of niet verbonden is met de breukplaats. Soms steekt er een botstuk uit.

Breuklijn

Een derde indeling heeft te maken met de breuklijn: dwars, schuin of spiraalvorming. Soms is er geen duidelijke breuklijn, maar bestaat de breuk uit meerdere losse botdelen. Ook kan het zijn dat er een stuk bot mist. Bijvoorbeeld door een schotverwonding. Dit noemen we een defecte breuk.

 

Oorzaken

Botten kunnen breken door verschillende oorzaken: een kracht van buitenaf, een verzwakt bot, of overbelasting of verkeerd belasten van uw botten. lees meer

Oorzaken

Botten kunnen breken door verschillende oorzaken.
  • Door kracht of geweld van buitenaf. Bijvoorbeeld een verwonding door een ongeval in het verkeer, op het werk of bij sportbeoefening.
  • Door verzwakt bot. Bijvoorbeeld bij osteoporose (botontkalking), bottumoren of aangeboren stoornissen in het bot.
  • Door overbelasting of verkeerde belasting van de botten. Bijvoorbeeld bij het lopen van lange marsen.

Verschijnselen, onderzoek en diagnose

Aanraking van het gebied rond de botbreuk is vaak zeer pijnlijk, ook bij kleine beschadiging. Als we op basis van de klachten en lichamelijk onderzoek een botbreuk vermoeden maken we een röntgenfoto. Op de foto is de stand van de botdelen en de ernst van de breuk te zien. lees meer

Verschijnselen, onderzoek en diagnose

Een botbreuk herkent u meestal eenvoudig. Soms kunt u het knappen van het bot gevoeld of gehoord hebben. Of u kunt het ongeluk zo beschrijven dat de arts zeker weet dat het om een botbreuk moet gaan.

Aanraking van het gebied rond de botbreuk is vaak zeer pijnlijk, ook bij kleine beschadiging. De plaats van de breuk kan snel opzwellen door een bloeduitstorting en het gebroken lichaamsdeel kan er misvormd (gedraaid of gebogen) uitzien.

Raspend gevoel

Soms is het moeilijk of zelfs onmogelijk het gebroken lichaamsdeel te bewegen. Dit gaat waarschijnlijk gepaard met veel pijn. U kunt een 'raspend' gevoel hebben als de gebroken delen langs elkaar schuren. Probeer dit gevoel te voorkomen. Door het schuren kan het bot extra beschadigd raken.

Onderzoek en diagnose

Als we op basis van de klachten en lichamelijk onderzoek een botbreuk vermoeden maken we een röntgenfoto. Op de foto is de precize stand van de botdelen en de ernst van de breuk te zien. Ook zien we meteen of er sprake is van verplaatsing van botstukken.

Behandeling Botbreuken

Een botbreuk geneest in principe vanzelf. De behandeling is erop gericht om de botten in de juiste richting aan elkaar te laten groeien. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet