Patiëntenzorg Aandoeningen Chronisch subdurale bloeding

Wat is een chronisch subdurale bloeding?

Bij een chronisch subdurale bloeding is er sprake van een bloeding onder (sub) het hersenvlies (dura), vandaar de term subdurale bloeding. De term chronisch duidt op het langzame ontstaan van klachten, in tegenstelling tot de acute subdurale bloeding. meer over acute subdurale bloeding

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Hoe ontstaat het?

Chronisch subdurale hematomen ontstaan door scheuren van zogeheten brugvenen. Dit zijn kleine vaatjes die het bloed laten aflopen van de hersenen naar grotere aders die tussen het hersenvlies en schedel lopen. lees meer

Hoe ontstaat het?

Chronisch subdurale hematomen ontstaan door scheuren van zogeheten brugvenen. Dit zijn kleine vaatjes die het bloed laten aflopen van de hersenen naar grotere aders die tussen het hersenvlies en schedel lopen. Hiervoor moeten ze de ruimte tussen de hersenen en het hersenvlies (de subdurale ruimte) overbruggen, vandaar de naam brugvene. Als wij ouder worden, schrompelen onze hersenen ook wat, waardoor de subdurale ruimte groter wordt en hierdoor de brugvenen meer op spanning komen te staan. Een soortgelijk fenomeen zien we bij de allerkleinsten, waarbij de hersenen nog niet helemaal volgroeid zijn. De subdurale ruimte is daar ook groter is dan normaal. Door de rek op deze vaatjes kan een licht letsel aan het hoofd (bijvoorbeeld stoten aan een keukenkastje of een lichte val met de fiets) al ertoe leiden dat een vaatje kapot gaat en begint te bloeden. Het precieze mechanisme daarna is nog niet helemaal duidelijk. Men denkt dat de bloeding in het begin niet snel gaat en de patiënt er dan nog niets van merkt. Maar als het bloed door blijft sijpelen, kan dit zich in de loop van weken tot maanden tot een grote bloeduitstorting ontwikkelen.
 
Chronisch subdurale hematomen worden dus vooral gezien bij ouderen, boven de leeftijd van 60-70 jaar. Of bij baby’s, maar dat is wel beduidend minder. Bij alle andere leeftijden is het relatief zeldzaam en als het optreedt ligt er vaak een andere oorzaak aan ten grondslag. Het gebruik van bloedverdunners is een risicofactor, net als een verhoogde valneiging als een persoon slecht ter been is. De reden van het gebruik van de bloedverdunners weegt bijna altijd zwaarder dan het mogelijke risico op een bloeding. Daarnaast is licht letsel aan het hoofd simpelweg niet altijd te voorkomen. Wel kunt u hiermee rekenen houden als u deelneemt aan het verkeer door bijvoorbeeld een fietshelm dragen.

Gevolgen

De symptomen, het beloop en de prognose bij dit soort bloedingen zijn gunstig. De bloeding wordt langzaam groter en er is een grotere subdurale ruimte is dan normaal. Het kan variëren van weken tot maanden voordat iemand pas klachten krijgt. lees meer

Gevolgen

De symptomen, het beloop en de prognose bij dit soort bloedingen zijn gunstig. De bloeding wordt langzaam groter en er is een grotere subdurale ruimte is dan normaal. Daardoor kan het lang duren voordat de bloeding uiteindelijk druk geeft op de hersenen en daarmee ook klachten. Vandaar de term chronisch. Het kan variëren van weken tot maanden voordat iemand pas klachten krijgt na het stoten van het hoofd. Soms kan iemand zich helemaal niet meer herinneren wanneer hij of zij het hoofd gestoten heeft.

De klachten bestaan uit:
  • hoofdpijn (soms in toenemende mate)
  • aantasting geheugen en/of oriëntatie
  • verstoord looppatroon
  • uitval van een arm of been
  • of in ernstigere gevallen een bewustzijnsdaling
Deze klachten worden dan over een periode van dagen tot weken heviger. Bijna nooit komen patiënten te overlijden puur ten gevolge van een chronisch subduraal hematoom.

Bij sommige chronisch subdurale hematomen is er een indicatie om te opereren. De prognose is hoe dan ook gunstig. Wel kunnen op de lange termijn problemen met concentreren, geheugen of lichte hoofdpijnklachten in drukke ruimtes ontstaan. Aanhoudende uitval van een arm of been wordt minder vaak gezien. Doordat er spanning op brugvenen blijft, kan er in de toekomst opnieuw een bloeding op treden, ondanks of u geopereerd bent of niet.

Onderzoek

Bij een verdenking op een chronisch subduraal hematoom wordt er eerst een CT-scan (Computer Tomografie) van de hersenen gemaakt. lees meer

Onderzoek

Bij een verdenking op een chronisch subduraal hematoom wordt er eerst een CT-scan (Computer Tomografie) van de hersenen gemaakt.

De ernst wordt bepaald door de mate van klachten, de grootte van de bloeding en de druk die het uitoefent op de hersenen. Afhankelijk daarvan kan gekozen worden voor een chirurgische behandeling, medicamenteuze behandeling, of gewoon afwachten.

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat u wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in traumatologie en hersenvaataandoeningen. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:
  • U wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in traumatologie en hersenvaataandoeningen.
  • Vanuit de hele regio worden patiënten, die geopereerd moeten worden, naar het neurologisch centrum van het Radboudumc verwezen. Hierdoor is er heel veel expertise op dit gebied aanwezig.
  • In het Radboudumc wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak en behandeling van dit soort type bloedingen.

Behandeling

Patiënten die geopereerd worden, worden opgenomen op de afdeling Neurochirurgie. Mocht er gestart worden met medicijnen of een afwachtend beleid gevoerd worden, dan kan het ook zijn dat u opgenomen wordt op de afdeling Neurologie. lees meer

Behandeling

Patiënten die geopereerd worden, worden opgenomen op de afdeling Neurochirurgie. Mocht er gestart worden met medicijnen of een afwachtend beleid gevoerd worden, dan kan het ook zijn dat u opgenomen wordt op de afdeling Neurologie. Het kan ook zijn dat u misschien zelfs wel naar huis mag met duidelijke instructies.

Als u bloedverdunners gebruikt, moet u hier een paar dagen voor de operatie mee stoppen.

Op de spoedeisende hulp worden uw naasten ingelicht door de neuroloog of neurochirurg. Eenmaal opgenomen op de afdeling wordt u regelmatig door de zaalarts bijgepraat. De neurochirurg bespreekt met u en uw naasten het behandelplan en het is belangrijk dat u daar helemaal achter staat.Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet