Patientenzorg Aandoeningen Hersenbloeding

Wat is een hersenbloeding?

Onder hersenbloedingen verstaan wij alle bloedingen die kunnen optreden binnen de schedel, doordat er een bloedvat kapot is en zich bloed ophoopt in bepaalde ruimtes.

lees meer

Wat is een hersenbloeding?

Onder hersenbloedingen verstaan wij alle bloedingen die kunnen optreden binnen de schedel, doordat er een bloedvat kapot is en zich bloed ophoopt in bepaalde ruimtes. Het onderscheid tussen bepaalde bloedingen wordt gemaakt door:
 1. de ruimte binnen de schedel waar het bloed zich ophoopt
 2. de reden waarom het bloedvat kapot gaat (de onderliggende aandoening of ‘etiologie’)

 1. Plaats van de bloeding 

Als we onderscheid maken op basis van waar de bloeding plaatsvindt, dan zijn er 4 soorten:
 • Intracerebrale bloedingen of intraparenchymateuze bloedingen. Deze bloedingen bevinden zich in het hersenweefsel.
 • Subarachnoïdale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het zogeheten spinnenwebvlies (arachnoidea) en de hersenen. Ze heten daarom ook subarachnoïdale bloedingen.
 • Subdurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam subdurale bloedingen.
 • Epidurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats op (epi) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam epidurale bloedingen.

2. Reden van de bloeding

De oorzaak van het kapot gaan van een bloedvat hangt samen met wáár de bloeding plaatsvindt. Er is echter ook overlap mogelijk, zoals u hieronder kunt zien. 
 • Bloedingen uit een hersenaneurysma geven subarachnoidale bloedingen maar soms ook intracerebrale bloedingen.
 • Vaatmalformaties in de hersenen geven meestal intracerebrale bloedingen, maar soms ook subarachnoïdale bloedingen.
 • Traumatisch letsel aan het hoofd kan resulteren in subdurale- en epidurale bloedingen, maar kan ook een subarachnoïdale- en intracerebrale bloeding geven.

Soorten hersen­bloedingen

Hieronder vindt u meer uitleg van ieder ziektebeeld over de oorzaken, het ontstaan, de onderzoeken, het verloop en de prognose.

 • Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing.

  lees meer


Onderzoek en diagnose

 • Als we denken dat u een hersenbloeding heeft, maken we eerst een CT-scan van de hersenen. Hierop kunnen we zien welk soort hersenbloeding u heeft gehad.

  lees meer


Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat u wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaataandoeningen.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:
 • U wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaataandoeningen. Er is nauw overleg in het team van specialisten in hersenvaataandoeningen  
 • U krijgt individuele begeleiding van de verpleegkundig specialist bij wie u makkelijk met al uw vragen terecht kunt.
 • In het Radboudumc wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak en behandeling van hersenbloedingen.

Rijvaardigheid na een hersenbloeding

Na een hersenbloeding mag u een tijd lang niet zelf autorijden. De periode dat u niet mag rijden varieert van 2 weken tot enkele maanden. U bent verplicht het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te informeren over uw gezondheid.

lees meer

Rijvaardigheid na een hersenbloeding

Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Mogelijk heeft u moeite zich te concentreren of bent u minder alert. Wilt u na uw herstel weer gaan rijden in een auto of een motor, dan moet u voldoen aan de wettelijke eisen voor rijgeschiktheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toetst deze eisen. U bent verplicht om uw gezondheidsproblemen aan het CBR te melden in een 'Eigen verklaring'. Deze koopt u bij uw gemeente. Uw arts of verpleegkundig specialist kan de verklaring voor u invullen.

Deelnemen aan het verkeer als voetganger of op de fiets of scooter, valt niet onder deze regeling. U moet zelf inschatten of u hier veilig toe in staat bent. Uw arts of verpleegkundig specialist geven u graag advies.


 • Na een hersenbloeding zonder vaatafwijkingen mag u een tijd niet zelf autorijden. De periode dat u niet mag autorijden varieert van 2 weken tot enkele maanden, afhankelijk van uw klachten. U stelt het CBR zelf op de hoogte van uw hersenbloeding. Wij helpen u graag met praktische tips wanneer en hoe dit te regelen.


Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

lees meer