Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot, waardoor bloed zich in de hersenweefsels ophoopt met directe schade tot gevolg.

lees meer

Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot, waardoor bloed zich in de hersenweefsels ophoopt met directe schade tot gevolg. Een hersenbloeding kan optreden als gevolg van een klap op het hoofd (trauma) of doordat een misvorming van de bloedvaten gaat bloeden. Bloedingen zonder dat de bloedvaten misvormd zijn komen ook voor. Vaak gaat dit samen met een al langer bestaande hoge bloeddruk, of er kan sprake zijn van een stapelingen van eiwitten in de bloedvaten (cerebrale amyloide angiopathie).

Het onderscheid tussen bepaalde bloedingen wordt gemaakt door:

 1. de ruimte binnen de schedel waar het bloed zich ophoopt
 2. de reden waarom het bloedvat kapot gaat (de onderliggende aandoening of ‘etiologie’)

 1. Plaats van de bloeding 

Als we onderscheid maken op basis van waar de bloeding plaatsvindt, dan zijn er 4 soorten:

 • Intracerebrale bloedingen of intraparenchymateuze bloedingen. Deze bloedingen bevinden zich in het hersenweefsel.
 • Subarachnoïdale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het zogeheten spinnenwebvlies (arachnoidea) en de hersenen. Ze heten daarom ook subarachnoïdale bloedingen.
 • Subdurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam subdurale bloedingen.
 • Epidurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats op (epi) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam epidurale bloedingen.

2. Reden van de bloeding

De oorzaak van het kapot gaan van een bloedvat hangt samen met wáár de bloeding plaatsvindt. Er is echter ook overlap mogelijk, zoals u hieronder kunt zien. 

 • Bloedingen uit een hersenaneurysma geven subarachnoidale bloedingen maar soms ook intracerebrale bloedingen.
 • Vaatmalformaties in de hersenen geven meestal intracerebrale bloedingen, maar soms ook subarachnoïdale bloedingen.
 • Traumatisch letsel aan het hoofd kan resulteren in subdurale- en epidurale bloedingen, maar kan ook een subarachnoïdale- en intracerebrale bloeding geven.

Onderzoek en diagnose

 • Als we denken dat u een hersenbloeding heeft, maken we eerst een CT-scan van de hersenen. Hierop kunnen we zien welk soort hersenbloeding u heeft gehad.

  lees meer

Verschillende soorten


Afwijkingen van de hersenvaten

 • Bij een aneurysma in de hersenen steekt de wand van een hersenslagader uit.

  lees meer


Hersen­bloedingen

 • Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing.

  lees meer

Young Stroke Toolbox

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten.

Gevolgen


Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. lees meer

Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. Hierdoor kan iemand lichamelijke (zichtbare) problemen ervaren bij:Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting. lees meer

Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. lees meer

Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. Ze reageren heftiger omdat ze hun gevoelens minder in de hand hebben en kunnen soms minder prikkels om zich hun heen verdragen, waardoor ze sneller geïrriteerd zijn.
Sommige mensen reageren impulsiever, agressiever of vloeken, terwijl ze dit vroeger nooit gedaan zouden hebben. Anderen zijn juist passiever, initiatieflozer en negatiever dan voorheen. En weer anderen zijn sneller geëmotioneerd en huilen of lachen veel sneller dan normaal. Ook worden sommige mensen na een beroerte als egoïstischer en meer op zichzelf gericht ervaren door hun omgeving. Ze hebben minder aandacht voor hun omgeving of partner. Maar ook het verlies van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het niet voor vol aangezien worden, kunnen frustraties, woede-uitbarstingen en gevoelens van machteloosheid en depressiviteit teweeg brengen. Er wordt ook wel gezegd: ‘het lijkt alsof mijn partner/mijn vader een ander karakter heeft gekregen ten opzichte van vroeger’.
Al deze reacties zijn een gevolg van de beschadiging die in de hersenen is ontstaan en/of doordat het leven ineens op de kop kan staan.

Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat u wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaataandoeningen. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:
 • U wordt behandeld door een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaataandoeningen. Er is nauw overleg in het team van specialisten in hersenvaataandoeningen  
 • U krijgt individuele begeleiding van de verpleegkundig specialist bij wie u makkelijk met al uw vragen terecht kunt.
 • In het Radboudumc wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak en behandeling van hersenbloedingen.
 • Medewerkers
 • Intranet