Chronische pijn


Wat is chronische pijn?

Als u langer dan 6 maanden last heeft van pijn, spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn (een weefselbeschadiging) is dan in veel gevallen verloren gegaan.

lees meer

Wat is chronische pijn?

Als u langer dan 6 maanden last heeft van pijn, spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn (een weefselbeschadiging) is dan in veel gevallen verloren gegaan.

Oorzaak

Het is voor ons niet altijd duidelijk wat de oorzaak van de pijn is. Door onderzoek kunnen we wel de pijnprikkel of pijngeleiding vinden. Als we die gevonden hebben, gaan we behandelen. Dit betekent vaak niet dat de pijn verdwijnt, maar wel dat deze minder wordt.

Soms vinden we de oorzaak van de pijn wel, maar kunnen we het niet goed behandelen. Het komt ook voor dat we de oorzaak of de prikkel van de pijn niet kunnen vinden.

Behandeling

Eenvoudige behandelingen zijn bijvoorbeeld (zenuw)blokkade, medicijnen of fysiotherapie. Als deze te weinig of geen verbetering geven, zijn er in sommige gevallen verdere gespecialiseerde mogelijkheden.


Contact

Polikliniek Pijnbehandeling
Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde
(024) 366 81 20

inloggen