Over COVID-19

COVID-19 is de ziekte die door het SARS-CoV-2-virus wordt veroorzaakt. Dit virus wordt ook wel het coronavirus genoemd. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Veel­voorkomende klachten

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Waarom naar het Radboudumc?

Infectieziekten is een van de speerpunten van het Radboudumc. Alle kennis en kunde over infectieziekten komt samen in het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten.

Onderzoek

Als uw huisarts u verwijst voor opname vanwege (verdenking op) COVID-19, doen we eerst een aantal testen. lees meer

Onderzoek

Als uw huisarts u naar het Radboudumc verwijst voor opname vanwege (verdenking op) COVID-19, doen we eerst een aantal testen om vast te stellen of u COVID-19 heeft en om te zien waar in uw lichaam de ziekte zichtbaar is.

We verplegen u in isolatie om (kans op) besmettingen te voorkomen. Lees meer over isolatieverpleging

Behandeling

COVID-19 is een nieuwe ziekte waar we nog niet alles van weten. Ook in het Radboudumc doen we veel onderzoek naar mogelijke behandelingen om zieke patiënten te kunnen genezen. Waarschijnlijk krijgt u één of meerdere ondersteunende behandelingen. lees meer

Behandeling

COVID-19 is een nieuwe ziekte waar we nog niet alles van weten. Ook in het Radboudumc doen we veel onderzoek naar mogelijke behandelingen om zieke patiënten te kunnen genezen. Die behandeling is er nog niet. Als u in aanmerking komt voor een behandeling in studieverband, bespreekt uw behandelend arts dit met u. 

Als u in het Radboudumc bent opgenomen met COVID-19, dan heeft u waarschijnlijk één of meer van de volgende (ondersteunende) behandelingen nodig:
 • zuurstoftherapie
 • behandeling met antibiotica 
 • delierpreventie
 • vocht- en voedingstherapie
 • fysiotherapie
 • psychosociale ondersteuning door bijvoorbeeld geestelijk verzorger, maatschappelijk werk of medisch psycholoog

Corona

Lees in dit wetenschapsdossier alles over ons onderzoek en het laatste nieuws over corona.

lees meer

Met corona in het Radboudumc

Als u opgenomen wordt in ons ziekenhuis met klachten van het coronavirus krijgt u een coronatest. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand verblijft u op onze Acute Opname Afdeling, COVID-verpleegafdeling of Intensive Care. lees meer

COVID-19 voor professionals

Op basis van het klinisch beeld bepaalt de arts in overleg met de patiënt en naasten of de patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis. lees meer

Meer informatie

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet