Wat is COVID-19?

COVID-19 is de ziekte die door het SARS-CoV-2-virus wordt veroorzaakt. Dit virus wordt ook wel het coronavirus genoemd. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen.


Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Waarom naar het Radboudumc?

Infectieziekten is een van de speerpunten van het Radboudumc. Alle kennis en kunde over infectieziekten komt samen in het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten.

Veel­voorkomende klachten

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Onderzoek

Als uw huisarts u naar het Radboudumc verwijst voor opname vanwege (verdenking op) COVID-19, doen we eerst een aantal testen om vast te stellen of u COVID-19 heeft en om te zien waar in uw lichaam de ziekte zichtbaar is.
 


Behandeling

COVID-19 is een ziekte waar we nog niet alles van weten. Ook in het Radboudumc doen we veel onderzoek naar mogelijke behandelingen om zieke patiënten te kunnen genezen. Waarschijnlijk krijgt u één of meerdere ondersteunende behandelingen.

lees meer

Behandeling

COVID-19 is een ziekte waar we nog niet alles van weten. Ook in het Radboudumc doen we veel onderzoek naar mogelijke behandelingen om zieke patiënten te kunnen genezen. Die behandeling is er nog niet. Als u in aanmerking komt voor een behandeling in studieverband, bespreekt uw behandelend arts dit met u. 

Als u in het Radboudumc bent opgenomen met COVID-19, dan heeft u waarschijnlijk één of meer van de volgende (ondersteunende) behandelingen nodig:

 • zuurstoftherapie
 • behandeling met antibiotica 
 • geneesmiddelen die de afweer beïnvloeden
 • delierpreventie
 • vocht- en voedingstherapie
 • fysiotherapie
 • psychosociale ondersteuning door bijvoorbeeld geestelijk verzorger, maatschappelijk werk of medisch psycholoog

Verpleegafdeling

Als u corona heeft en u wordt opgenomen in ons ziekenhuis, kunt u op verschillende afdelingen verpleegd worden. Dit is afhankelijk van de ziekte waarvoor u opgenomen wordt.

lees meer

Verpleegafdeling

Als u corona heeft en u wordt opgenomen in ons ziekenhuis, kunt u op verschillende afdelingen verpleegd worden. Dit is afhankelijk van de ziekte waarvoor u opgenomen wordt. Als corona de belangrijkste klacht is verblijft u op onze Acute Opname Afdeling, afdeling Longziekten of afdeling Interne geneeskunde. Op alle verpleegafdelingen in het Radboudumc wordt u als u corona heeft in isolatie verpleegd.

COVID-19 voor professionals

Op basis van het klinisch beeld bepaalt de arts in overleg met de patiënt en naasten of de patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis.


Dossier corona

Lees in dit wetenschapsdossier alles over ons onderzoek en het laatste nieuws over corona.

naar dossier

Links

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet