Boek: Somberheid de baas

Somberheid de baas - P. Wisman, in de serie Spreekuur Thuis
1999, Inmerc bv, Wormer
ISBN 90-6611-076-7
Patiëntenzorg Aandoeningen Depressie bij ouderen

Wat is een depressie?

Veel mensen voelen zich wel eens depressief of somber. Maar dat is iets anders dan het hebben van een depressie. Depressie is een ziekte, net zoals er ook andere ziekten zijn. Bij een depressie heeft u last van een matte en sombere stemming die weken of maanden blijft. lees meer

Wat is een depressie?

Veel mensen voelen zich wel eens depressief of somber. Maar dat is iets anders dan het hebben van een depressie. Depressie is een ziekte, net zoals er ook andere ziekten zijn. Bij een depressie heeft u last van een matte en sombere stemming die weken of maanden blijft. U kunt niet meer genieten van dagelijkse dingen en u verliest belangstelling voor de mensen en dingen om u heen.

Symptomen

We spreken van een depressie als u zich minstens 2 weken achter elkaar erg somber voelt en last heeft van een aantal van onderstaande verschijnselen:
 • Weinig of geen interesse in familieleden, kennissen en omgeving.
 • Gebrek aan plezier.
 • Veel piekeren.
 • Schuldgevoelens.
 • Gevoel niets waard te zijn, niets te kunnen of niet goed genoeg te zijn.
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid.
 • Moeite met inslapen of doorslapen, of moeite hebben met opstaan.
 • Lichamelijke klachten zoals obstipatie, een droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen, druk op de borst en/of hoofd- en rugpijn.
 • Lusteloosheid en prikkelbaarheid.
 • Denken aan de (eigen) dood.
 • Gewichtsverlies en weinig of geen eetlust.

Oorzaken

Een depressie heeft niet altijd een duidelijke oorzaken. Vaak ontstaat het door een combinatie van psychische, lichamelijke en sociale factoren. Hoe u omgaat met problemen of ziekte heeft hier soms ook invloed op. Maar dit heeft niets te maken met onwil of een zwak karakter.

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een depressie:
 • Het verlies van een naaste. Veel oudere mensen krijgen te maken met verlies, zoals het overlijden van vrienden of familieleden. Maar ook het verlies van bijvoorbeeld werk, sociale status of een woning.
 • Ingrijpende nare ervaringen. Onverwerkte nare ervaringen kunnen op latere leeftijd naar boven komen. Bijvoorbeeld (seksueel) geweld of incest, oorlog of het vroegtijdig overlijden van naaste familieleden.
 • In sommige families komt depressie vaker voor. Er is dan een erfelijke aanleg.
 • Lichamelijke ziekte of een achteruitgaande gezondheid. Een depressie kan ook ontstaan door een andere ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker, de ziekte van Parkinson of dementie. Ook het krijgen van een handicap kunnen oorzaken zijn van een depressie.

Contact

Afdeling Geriatrie

Polikliniek
(024) 366 50 50

Verpleegafdeling
(024) 366 82 82
contactformulier

Behandelen van een depressie

Een depressie kan worden behandeld met medicijnen, psychotherapie, of een combinatie daarvan. lees meer

Behandelen van een depressie

Medicijnen tegen een depressie noemen we antidepressiva. Antidepressiva beïnvloeden de balans van de stoffen in het lichaam die verantwoordelijk zijn voor gevoelens en stemmingen. Door antidepressiva verminderen angst, spanning en slapeloosheid. U krijgt meer zin om dingen te doen en lichamelijke klachten worden minder. Deze verbetering komt geleidelijk en vaak merkt u pas iets van deze verbetering na 4 tot 6 weken.

Antidepressiva zijn niet verslavend. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree en duizeligheid. De bijwerkingen verschillen per soort antidepressiva en per persoon. Meestal verdwijnen ze na verloop van tijd. Er zijn meerdere soorten antidepressiva en u bespreekt samen met uw arts welke antidepressiva u gaat gebruiken. Als het ene soort niet werkt of te veel bijwerkingen geeft, kunt u met de arts besluiten met een andere soort antidepressiva te starten.

Ook psychotherapie kan goed helpen bij een depressie. Er zijn vormen van psychotherapie die speciaal zijn ontwikkeld voor het behandelen van depressie. Deze therapie wordt gegeven door de psychiater of de psycholoog.
 
Medicijnen en psychotherapie kunnen ook in combinatie worden toegepast. U bespreekt samen met uw arts wat het beste bij u past.

Wat kunt u zelf doen?

 • Praat over uw sombere stemming en gevoelens met uw arts en familie.
 • Gun uzelf tijd voor herstel.
 • Stel niet te veel eisen aan uzelf. Focus op de dagelijkse activiteiten.
 • Eet gezond en drink voldoende vocht. Drink niet te veel alcohol.

Uw naaste heeft een depressie Wat kunt u doen?

Het kan soms lastig zijn om om te gaan met een naaste met een depressie. Toch is het voor de genezing van de depressie belangrijk dat u hem of haar blijft ondersteunen. lees meer

Uw naaste heeft een depressie Wat kunt u doen?

Het kan soms lastig zijn om om te gaan met een naaste met een depressie. Het lijkt misschien alsof hij of zij uw zorg niet waardeert. Toch is het voor de genezing van de depressie belangrijk dat u uw naaste blijft ondersteunen.

Wees begripvol

Uw familielid kan zich eenzaam voelen of een onterecht negatief zelfbeeld hebben. Probeer hem of haar te steunen en laat merken dat u meevoelt. Het is belangrijk dat u vertrouwen en optimisme uitstraalt. Geef hem of haar gelegenheid om gevoelens te uiten en respecteer deze. Probeer begrip te tonen en zeg bijvoorbeeld ‘Ik begrijp dat u zich naar voelt’. Probeer het niet kleiner te maken dan het is. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Het valt wel mee’ of ‘Het is vast gauw over’.

Stel uw familielid gerust

Het kan voor een oudere met een depressie eng zijn om dingen als vergeetachtigheid, somberheid en angst te voelen. Leg aan uw naaste uit dat deze dingen bij een depressie horen en niets te maken hebben met dementie.

Zorg voor een vast dagritme

Een vast dagritme is belangrijk bij een depressie. Dit geeft houvast op momenten waarop niets belangrijk lijkt. Houd u aan gemaakte afspraken. Het kan voor uw naaste namelijk al snel voelen alsof hij of zij het niet waard is om iets mee samen te doen. Schrijf afspraken voor hem of haar op, omdat aandacht en concentratie bij een depressie verminderen.

Vermijd belangrijke beslissingen

Uw naaste denkt, voelt, en reageert door de depressie anders op situaties dan wanneer hij of zij niet depressief zou zijn. Voorkom daarom het nemen van belangrijke beslissingen zo veel mogelijk. 

Onderneem samen korte activiteiten

Het ondernemen van korte activiteiten zoals een stukje lopen of fietsen, of een boodschap doen, kan helpen bij het genezen van een depressie. Maar dwing uw naaste nergens toe. Door de depressie voelt hij of zij geen plezier zoals hij of zij eerder zou hebben gevoeld. Dit besef kan erg pijnlijk zijn.

Zorg goed voor uzelf

Zorg dat u uw eigen activiteiten blijft ondernemen. Praat met anderen over de depressie van uw naaste en vraag om hulp als u hier behoefte aan heeft.

Afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer

Meer informatie

 • Informatie en advies.

  lees meer


  Depressie Stichting


 • Zorgmap: Depressie

  In de zorgmap vindt u duidelijke antwoorden op veel vragen met betrekking tot depressie en de omgang met mensen met een depressie. De zorgmap is te koop bij de apotheek.

  E.H. Coene, 2001 Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten
  ISBN 90-72248-41-4


 • Pandora

 • Medewerkers
 • Intranet