Patientenzorg Aandoeningen Eierstokkanker

Over eierstokkanker

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken. Het komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker vastgesteld.

lees meer

Over eierstokkanker

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken. Het komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker vastgesteld. De eierstok bestaat uit drie verschillende typen weefsel waaruit een kwaadaardige tumor kan ontstaan. De soorten zijn:

  • De buitenste laag cellen ven de eierstok (het epitheel). Hieruit ontstaat een epitheliale tumor;
  • Het steunweefsel. Hieruit ontstaat een stromaceltumor;
  • Onrijpe eicellen die uitrijpen of verloren gaan. Hieruit ontstaat kiemceltumor.
Deze drie verschillende tumoren hebben ieder een ander soort behandeling nodig. In 80 tot 90% van de gevallen gaat het om epitheliale eierstokkanker. De informatie op deze pagina gaat daarom over deze vorm van kanker.

Oorzaken en risicofactoren

De precieze oorzaak van eierstokkanker is onbekend. Eierstokkanker lijkt vaker voor te komen bij vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen. Meestal is er geen sprake van erfelijkheid. Dit is wel het geval in 5 tot 10% van de gevallen. Het gaat dan vaak samen met borstkanker. Wanneer u vragen heeft over een mogelijke erfelijke oorzaak, kunt u deze met uw huisarts of behandeld arts bespreken. Naast erfelijke factoren kunnen ook een eerste menstruatie op jonge leeftijd en een late overgang een rol spelen.

De kans op het ontstaan van eierstokkanker wordt verkleind door het doormaken van meerdere zwangerschappen, het geven van borstvoeding en het gebruik van de anticonceptiepil. Eierstokkanker komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar.


 

Symptomen en prognose

Er zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op eierstokkanker. De prognose bij eierstokkanker hangt af van wanneer de tumor wordt ontdekt.

lees meer

Symptomen en prognose

Symptomen

De klachten van eierstokkanker volgen vaak pas in een later stadium van de ziekte. Dit komt omdat de eierstokken vrij in de buikholte liggen. Er zijn dus geen echte waarschuwingssignalen. In een later stadium kunt u last hebben van:
  • Een opgeblazen gevoel
  • Buikpijn
  • Het dikker worden van uw buik
  • Moeizame ontlasting
  • Onregelmatig bloedverlies
Als u langer dan 3 weken last heeft van één of meer van deze klachten, raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Prognose

Eierstokkanker wordt vaak pas in een later stadium ontdekt. Dit betekent dat er vaak al uitzaaiingen zijn naar de andere eierstok, de buikholte, de eileiders, de baarmoeder, de vetschort, de blaas of de darm. De prognose is niet erg positief: van alle vrouwen geneest ongeveer 35%. De behandeling is daarom vaak gericht op vermindering van de klachten in plaats van op genezing.

Ondersteunende zorg bij eierstok­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij eierstok­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.