Patiëntenzorg Aandoeningen Eierstokkanker (ovariumcarcinoom)

Wat is eierstokkanker?

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken. Het komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker ontdekt.

lees meer

Wat is eierstokkanker?

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken. Het komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1300 vrouwen eierstokkanker ontdekt. De eierstok bestaat uit 3 verschillende typen weefsel waaruit een kwaadaardige tumor kan ontstaan. De soorten zijn:

  1. De buitenste laag cellen ven de eierstok (het epitheel). Hieruit ontstaat een epitheliale tumor.
  2. Het steunweefsel. Hieruit ontstaat een stromaceltumor.
  3. Onrijpe eicellen die uitrijpen of verloren gaan. Hieruit ontstaat kiemceltumor.

Deze 3 verschillende tumoren hebben ieder een ander soort behandeling nodig. In 80 tot 90% van de gevallen gaat het om epitheliale eierstokkanker. De informatie op deze pagina gaat daarom over deze vorm van kanker.


  • De precieze oorzaak van eierstokkanker is onbekend. Eierstokkanker lijkt vaker voor te komen bij vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen. Meestal is er geen sprake van erfelijkheid. Dit is wel het geval in 5 tot 10% van de gevallen. Bij een erfelijke vorm van eierstokkanker is het risico op het krijgen van borstkanker ook groter. Wanneer u vragen heeft over een mogelijke erfelijke oorzaak, kunt u deze met uw huisarts of behandeld arts bespreken. Naast erfelijke factoren kunnen ook een eerste menstruatie op jonge leeftijd en een late overgang een rol spelen.

    De kans op het ontstaan van eierstokkanker wordt verkleind na meerdere zwangerschappen, het geven van borstvoeding en het gebruik van de anticonceptiepil.

    Eierstokkanker komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar.


Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Meer informatie


Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Onze mensen

Team Gynaecologische Oncologie

  • Medewerkers
  • Intranet