Patientenzorg Resultaten Eierstokkanker

Eierstokkanker ovarium­carcinoom

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken.

lees meer

Waardering 8.9

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gynaecologische kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.9

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gynaecologische kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 35 patiënten met een vorm van gynaecologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

 • Patiënten met gynaecologische kanker waardeerden de zorg met een 8.9.
 • 60% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 31.4% van de patiënten is hierover neutraal en 8.6% geeft aan dit niet te zullen doen. 
 • In de periode tussen 2015 en 2017 is de waardering voor onze zorg op bijna alle punten omhoog gegaan.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met gynaecologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:     2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?      8.4       8.9
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?      9.0       8.9
de informatie die u heeft gekregen?      8.2       8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?      8.4       8.7
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?      8.4       8.9
de deskundigheid van de arts(en)?      9.0       9.2
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners  in het ziekenhuis?      8.1       8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?      8.1       8.5
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het  behandelplan?      8.3       8.7
het resultaat van de behandeling?      8.5       9.0
de nazorg in het ziekenhuis?      8.3       8.7

Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij eierstokkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot 1 of beide eierstok(ken).
 • Stadium 2: de tumor is doorgegroeid in andere organen binnen het kleine bekken:
  • Stadium 2A: naar de baarmoeder of eileiders.
  • Stadium 2B: naar andere weefsels in het kleine bekken.
  • Stadium 2C: naar de baarmoeder, eileiders of andere weefsels, er zijn ook kankercellen in het buikvocht aanwezig.
 • Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in de buikholte buiten het kleine bekken zoals in het buikvlies of in het vetschort.
 • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen naar andere organen  van het lichaam zoals in de longen of lever.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 219 patiënten voor eierstokkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan eierstokkanker te zijn overleden. 
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.