Eierstokkanker Resultaten


Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving eierstokkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage van patiënten met eierstokkanker dat 1-5 jaar na de diagnose kanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie in de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland.


Patiënt­ervaringen eierstokkanker

Eierstokkanker is een vorm van gynaecologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met gynaecologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij gynaecologische kanker in het ziekenhuis.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen eierstokkanker

Eierstokkanker is een vorm van gynaecologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met gynaecologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij gynaecologische kanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 43 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.
Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met gynaecologische kanker waarderen de zorg met een 8,4. 
  • 46% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 5% zou dat niet doen en 49% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, pijn klachten en shared decision making.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over persoonlijke aandacht, organisatie en begeleiding en ondersteuning.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met gynaecologische kanker.

 

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen met de zorg bij gynaecologische kanker per thema.
Grafiek

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of de arts u de ruimte gaf om mee te beslissen over de behandeling of operatie. Dit is één van de vragen die valt onder het thema shared decision making. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen. 

Eierstokkanker ovarium­carcinoom

Eierstokkanker is een kwaadaardig gezwel, een tumor, aan één of beide eierstokken.

lees meer
inloggen