Patientenzorg Aandoeningen Gespleten hand

Wat is een gespleten hand?

Bij een gespleten hand staan de vingers in de V-vorm. In ernstige gevallen zit er in het midden van de hand een diepe spleet met samengegroeide of extra vingers.

lees meer

Wat is een gespleten hand?

De gespleten hand (cleft hand) is een zeldzame aandoening. Er zijn veel vormen van gespleten handen. Sommige vormen zijn erfelijk en aan twee handen aanwezig. Dan zijn vaak ook de voeten gespleten. We herkennen de aandoening aan vingers die in de V-vorm staan. In ernstige gevallen zit in het midden van de hand een diepe spleet, met samengegroeide of extra vingers. Hoeveel last uw kind van de aandoening heeft, hangt af van de plek van de duim. Soms is de duim vastgegroeid aan de wijsvinger. Als de duim apart functioneert, kan uw kind de hand beter gebruiken.

Meestal ontbreekt de middelvinger en het daarbijhorende middenhandsbeentje. Als er één vinger is, is dat de pink. Op een röntgenfoto zien we de aanleg van middenhandsbeentjes. Vaak zien we dan dwarslopende botjes, die met twee middenhandsbeentjes een driehoek vormen.

Behalve een gespleten hand zijn er dan regelmatig ook andere afwijkingen. Bijvoorbeeld in het hoofd-halsgebied, zoals een gespleten lip, staar, of doofheid. En ook afwijkingen aan het hart, aan de anus (anus imperforatus) en geslachtsdelen (niet ingedaalde testikels).

Oorzaak

Een gespleten hand is aangeboren en in sommige gevallen genetisch bepaald. Het is een storing in de ontwikkeling van de vingers. De vingers splitsen niet (syndactylie) of er groeien extra vingers aan (polydactylie). Omdat het belangrijk is de genetische oorzaken te onderzoeken, verwijzen wij u door naar een klinisch geneticus. Met een echo is het vroeg te ontdekken.

Contact

Polikliniek Plastische Chirurgie

(024) 361 95 94
contact

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Behandeling Gespleten hand

Bij een gespleten hand staan de vingers in de V-vorm. In ernstige gevallen zit er in het midden van de hand een diepe spleet met samengegroeide of extra vingers. We adviseren om te opereren voordat uw kind 1 jaar oud is. Op latere leeftijd adviseren we vaak kleine correcties.

lees meer

Team Plastische Chirurgie

Ons team bestaat uit specialisten van verschillende disciplines.