Wanneer opereren?

We adviseren om te opereren voordat uw kind 1 jaar oud is. Dit omdat hij of zij de vingers en handen dan steeds gerichter gebruikt. Op latere leeftijd adviseren we vaak kleine correcties. lees meer

Wanneer opereren?

We adviseren om te opereren voordat uw kind 1 jaar oud is, omdat hij zijn vingers en handen steeds meer gericht gebruikt. Met name als de duim vastzit aan de wijsvinger, is het verstandig om de duim binnen het eerste jaar los te maken. Op latere leeftijd adviseren wij vaak kleine correcties. In de meeste gevallen blijft de vorm van de hand afwijkend en zijn littekens zichtbaar.

Gespleten hand

Bij een gespleten hand staan de vingers in de V-vorm. In ernstige gevallen zit er in het midden van de hand een diepe spleet met samengegroeide of extra vingers. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Hoe verloopt de operatie?

De operatie gebeurt onder narcose. Afhankelijk van de situatie, verwijderen of verplaatsen we botjes en sluiten we de spleet. lees meer

Hoe verloopt de operatie?

De operatie vindt plaats onder narcose. Afhankelijk van de situatie, verwijderen of verplaatsen we botjes. Als de duim vastzit aan de wijsvinger, maken we die los. We sluiten de spleet met huid uit de directe omgeving van de hand. Als de pink de beste vinger is, draaien we die. Dat maakt een betere greep mogelijk. Voor deze operatie wordt uw kind enkele dagen opgenomen.

Risico's en complicaties

Na de operatie komt soms een (na)bloeding, infectie of lastige wondgenezing voor.

Na de behandeling

Uw kind heeft ongeveer een dag pijn. Hiervoor kunt u pijnstillers geven. Na 10 dagen komt uw kind op controle. Vaak krijgt de geopereerde hand een spalk. lees meer

Na de behandeling

Uw kind heeft ongeveer een dag pijn. Hiervoor kunt u pijnstillers geven. De hechtingen zijn bijna altijd oplosbaar. Na 10 dagen komt uw kind op een controle. Daarna mag uw kind in bad. Ook mag hij of zij dan oefenen met de hand. Als het nodig is, begeleidt een fysio- en/of ergotherapeut uw kind hierbij. Vaak krijgt de geopereerde hand een spalk. De arts geeft u hier informatie over.

Contact

Polikliniek
(024) 361 95 94

Verpleegafdeling
(024) 361 40 14
contactformulier

Team Plastische Chirurgie

Ons team bestaat uit specialisten van verschillende disciplines.


Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet