Behandeling van de infectie

We behandelen een infectie in eerste instantie met antibiotica. Die dienen we toe via een tablet, capsule, drankje, injectie, infuus of, als dit niet mogelijk is, operatief. In het ergste geval moeten we uw prothese verwijderen. Soms krijgt u dan een tijdelijke prothese. Deze bevat vaak antibiotica en geeft die af in het geïnfecteerde gebied.

Omdat infecties van mens tot mens worden overgedragen en andere geopereerde patiënten een hoger risico lopen ook geïnfecteerd te raken, verplegen we u op een eenpersoonskamer (isolatieverpleging).


 
Patiëntenzorg Aandoeningen Loslating prothese door infectie

Wat is loslating prothese door infectie?

Een infectie is een ontsteking van een (operatie)wond, veroorzaakt door bacteriën. Dit kan leiden tot loslating van uw prothese. lees meer

Wat is loslating prothese door infectie?

Een infectie is een ontsteking van een (operatie)wond, veroorzaakt door bacteriën. Dit kan leiden tot loslating van uw prothese.

Symptomen

Een infectie bij een prothese kan leiden tot loslating van de prothese. We onderscheiden vroege en late infecties:
 • vroege infectie: ontstaat kort na de operatie. Kenmerken zijn plaatselijke roodheid, zwelling en pijn. De operatiewond kan (opnieuw) wondvocht of pus lekken. Deze complicatie komt voor bij 1 tot 2 % van de patiënten
 • late infectie: komt soms pas na maanden of jaren aan het licht. Kenmerk is voornamelijk pijn in het gebied van de prothese bij het in beweging komen en het lopen. Deze infectie is nog zeldzamer dan de vroege infectie

Oorzaak

Om te voorkomen dat er bij het inbrengen van een prothese een besmetting met bacteriën optreedt, treffen we op de operatiekamer verschillende maatregelen:
 • desinfecteren
 • steriel werken
 • al tijdens de operatie antibiotica toedienen
Desondanks kunnen we een infectie niet helemaal uitsluiten.
Ook kan een infectie die ergens anders in uw lichaam zit, via uw bloedbaan overslaan naar de prothese, waardoor het gewricht ontstoken raakt. Dit kan bijvoorbeeld een ingegroeide teennagel, een ontstoken kies of een huidinfectie (zoals een steenpuist) zijn.

Diagnose

We kunnen een infectie vaststellen door:
 • bloedonderzoek
 • wondkweek
 • punctie
 • IGG-scan of PET-scan
Uw arts bespreekt met u welke onderzoeken nodig zijn.

Behandeling van de infectie

We behandelen een infectie in eerste instantie met antibiotica. Die dienen we toe via een tablet, capsule, drankje, injectie, infuus of, als dit niet mogelijk is, operatief. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Complexe heupoperaties vinden steeds vaker plaats in gespecialiseerde centra als het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Complexe heupoperaties vinden steeds vaker plaats in gespecialiseerde centra als het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. Onze gespecialiseerde orthopedisch chirurgen hebben daardoor voldoende ervaring om u zo goed mogelijk te behandelen. Artsen van andere ziekenhuizen kunnen u doorverwijzen naar ons expertcentrum, als problemen zo complex zijn dat zij niet de juiste behandeling kunnen bieden.

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet