Patiëntenzorg Aandoeningen Marfan syndroom

Wat is het Marfan syndroom?

Het Marfan syndroom is een erfelijke bindweefselaandoening en kan afwijkingen geven in onder andere het hart en de bloedvaten.

lees meer

Wat is het Marfan syndroom?

Het Marfan syndroom is een erfelijke aandoening van het bindweefsel. Bindweefsel geeft steun op veel plaatsen in het lichaam. Bij mensen met het Marfan syndroom is het bindweefsel minder sterk. Dit kan klachten geven op meerdere plekken in het lichaam, vooral in het hart en de grote bloedvaten, de ogen, het skelet en de huid. Vaak zijn mensen met Marfan syndroom lang en mager. Het Marfan syndroom komt in Nederland voor bij één op de vijf- tot tienduizend inwoners. De leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld is verschillend. Als het Marfan syndroom in een familie voorkomt is het al op zeer jonge leeftijd vast te stellen.

Vroegtijdige herkenning en behandeling van het Marfan syndroom heeft een positieve invloed op de levensverwachting van de patiënten.

Problemen aorta

Bij mensen met Marfan syndroom kan de aortawortel (het begin van de grote lichaamsslagader) in de loop van het leven wijder worden. Dit wordt ook wel dilatatie of bij sterke verwijding aneurysma genoemd. Een verwijding geeft een verhoogd risico op een scheur van de aortawand (dissectie of ruptuur). Ook kan de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer van het hart (de mitralisklep) gaan doorbuigen of lekken. 

Oogproblemen

In de ogen kan de lens verschuiven (lensluxatie). Soms kunnen mensen met Marfan syndroom hierdoor minder goed zien, anderen hebben geen klachten. Bijziendheid komt veel voor bij het Marfan syndroom. De kans op een netvliesloslating is groter als iemand sterk bijziend is. 

Vergroeiingen

Vergroeiingen van de borstkas (kippenborst of schoenmakersborst) en de ruggengraat (scoliose) komen veel voor. Daarnaast kan iemand lange armen en benen, lange vingers en tenen en/of platvoeten hebben. Verder kan een hoog gehemelte voorkomen. De tanden staan vaak niet netjes op een rij. Ook strepen op de huid (striae), een liesbreuk en klaplong komen voor.


Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Behandeling

De behandeling van mensen met Marfan syndroom is gericht op het verminderen van klachten en het voorkomen van problemen.

lees meer

Behandeling

De behandeling van mensen met Marfan syndroom is gericht op het verminderen van klachten en het voorkomen van problemen. In ons Expertisecentrum werken verschillende artsen samen. De behandeling verschilt per persoon en hangt af van welke verschijnselen iemand heeft. 

Met een echo, CT-scan en/of MRI-scan van het hart wordt regelmatig bekeken of de wortel van de aorta verwijd is. Als dit zo is, dan worden vaak medicijnen gegeven (bloeddrukverlagers) om verdere verwijding te remmen. Wanneer de aorta te veel verwijd is, is een operatie nodig. Het hangt van de klachten af of regelmatige controles door de oogarts en orthopeed worden aangeraden. Bij kinderwens en zwangerschap worden patiënten vaak (extra) gezien door de cardioloog, gynaecoloog en klinisch geneticus. Daarnaast zijn leefregels van belang, zoals het vermijden van zware inspanning (piekbelasting) en het afzien van contactsport (bijvoorbeeld voetbal). 
 


Polikliniek Marfan kinderen en volwassenen

Voor patiënten bij wie het Marfan syndroom of aanverwante bindweefselaandoeningen vermoed wordt, heeft ons Expertisecentrum een multidisciplinaire polikliniek.

lees meer

Polikliniek Marfan kinderen en volwassenen

Voor patiënten (kinderen en volwassenen) bij wie het Marfan syndroom of aanverwante bindweefselaandoeningen vermoed wordt, heeft ons Expertisecentrum een multidisciplinaire polikliniek. Hier wordt de nieuwe patiënt op één dag achtereenvolgens door de oogarts, de klinisch geneticus en de (kinder)cardioloog onderzocht. Het team bestaat uit vaste artsen en soms een arts in opleiding tot cardioloog of een cardioloog in opleiding tot congenitaal cardioloog. Bij het cardiologische consult wordt een ECG gemaakt en vindt beeldvorming met behulp van een echocardiogram plaats.

Controle

Patiënten met de diagnose Marfan syndroom worden door ons opgevolgd op de Marfan polikliniek. 
De controles vinden zoveel mogelijk op 1 dag plaats.
Op de Marfanpolikliniek voor kinderen bezoeken patiënten de kindercardioloog, klinisch geneticus en meestal de oogarts. Soms worden ook andere specialisten betrokken zoals een orthopeed of kinderarts.
Op de Marfanpolikliniek voor volwassenen bezoeken patiënten de cardioloog en zo nodig de oogarts. Ook de ‘nurse practitioner’ (gespecialiseerde verpleegkundige) speelt een vaste rol in de begeleiding van de patiënten.


Operaties

Voor de operaties aan de thoracale aorta bij volwassen patiënten hebben wij nauwe contacten met onze cardio-thoracale chirurgen. Onze chirurgen hebben veel ervaring met patiënten met erfelijke en niet-erfelijke aorta-aandoeningen.

  • Medewerkers
  • Intranet