Patientenzorg Aandoeningen Marfan syndroom

Wat is het Marfan syndroom?

Het Marfan syndroom is een erfelijke bindweefselaandoening en kan afwijkingen geven in onder andere het hart en de bloedvaten.

meer informatie

Wat is het Marfan syndroom?

Het Marfan syndroom is een erfelijke bindweefselaandoening. Bindweefsel is nodig om steun te geven aan het lichaam. Marfan tast het weefsel aan waardoor afwijkingen ontstaan in onder andere het hart en de bloedvaten. 

Vroegtijdige herkenning en behandeling van het Marfan syndroom heeft een positieve invloed op de levensverwachting van de patiënten.

Diagnose

Het Marfan syndroom komt in Nederland voor bij één op de vijf- tot tienduizend inwoners. De leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld is verschillend. Als het Marfan syndroom in een familie voorkomt is het al op zeer jonge leeftijd vast te stellen.

Polikliniek Marfan

Volwassenen
Voor volwassen patiënten waarbij men het Marfan syndroom of aanverwante bindweefselaandoeningen vermoedt, hebben wij een multidisciplinaire polikliniek. Hier wordt de nieuwe patiënt op één dag achtereenvolgens door de oogarts, de klinisch geneticus en de cardioloog onderzocht. Het team bestaat uit vaste artsen en soms een arts in opleiding tot cardioloog of een cardioloog in opleiding tot congenitaal cardioloog. Ook de ‘nurse practitioner’ (gespecialiseerde verpleegkundige) speelt een vaste rol in de begeleiding van de patiënten. Deze polikliniek is op elke derde maandag van de maand. Bij het cardiologische consult wordt een ECG gemaakt en vindt beeldvorming met behulp van een echocardiogram plaats.

Controle
Controlepatiënten worden de andere maandagen van de maand gezien. Eventuele controle bij de oogarts, de cardiologische beeldvorming (echocardiogram, MR-scan van de aorta) en het cardiologisch consult vinden dan op dezelfde dag plaats.

Kinderen
De kinder-Marfanpoli is elke eerste maandagmiddag van de maand.

Operaties
Voor de operaties aan de thoracale aorta bij volwassen patiënten hebben wij nauwe contacten met onze cardio-thoracale chirurgen. Een van de chirurgen heeft veel ervaring met deze aortachirurgie en heeft al veel Marfanpatiënten geopereerd.

Radboudumc Expertise­centrum Marfan syndroom en aanverwante aandoeningen

Met een multidisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan volwassenen en kinderen met aorta-aandoeningen.

lees meer

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50