Patiëntenzorg Aandoeningen Mononier bij kinderen

Wat is een mononier?

De term mononier gebruiken we wanneer maar 1 nier werkt of wanneer de andere nier afwezig is. De mononier werkt harder om het werk van de ontbrekende nier over te nemen. lees meer

Wat is een mononier?

De term mononier gebruiken we wanneer maar 1 werkende nier aanwezig is. Mono staat voor 1. Het kan zijn dat de andere nier afwezig is. Ook komt het voor dat die nier wel aanwezig is, maar niet of nauwelijks functioneert.

Oorzaak

De oorzaak voor het niet-functioneren van de nier van uw kind kan heel verschillend zijn. Onder andere problemen in de bloedvoorziening naar de nier, problemen met urine-afvloed van de nier en herhaaldelijke infecties kunnen de nier beschadigen. Ook kan na chirurgische verwijdering van één van de nieren, 1 nier overblijven. De overgebleven nier neemt zonder problemen het werk van de ontbrekende nier over. Hierdoor is de mononier vaak relatief groot.

Gevolgen

Als een nier ontbreekt of niet of nauwelijks functioneert gaat de andere nier harder werken. Hierdoor blijft de nierfunctie normaal. Als uw kind een mononier heeft, betekent dit niet automatisch dat uw kind nierpatiënt is. Wel is het belangrijk om de nierfunctie in de gaten te houden zolang uw kind groeit. In de groei maakt het lichaam van uw kind bij gewichtstoename meer afvalstoffen aan. Het is noodzakelijk dat de mononier evenredig meegroeit met het groeiende lichaam. Doordat de nier harder werkt kan de nier overbelast en beschadigd raken.

Dit kan leiden tot een hogere bloeddruk (hypertensie) en/of het verlies van eiwit in de urine (proteïnurie). Hierdoor kan de nier zo ver beschadigen dat deze uiteindelijk tekort schiet, waardoor nierfalen ontstaan. Dit komt zeer weinig voor. Als de mononier overbelast wordt, is het goed om te starten met nierbeschermende bloeddrukverlagende medicijnen. Kinderen met een mononier komen daarom regelmatig op controle.

Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15
contactformulier

Onderzoeken

Om vast te stellen of er sprake is van een mononier maken we een echo. Hiermee bekijken we de grootte en vorm van de nier(en). Bij 2 nieren is dan nog niet duidelijk hoeveel de linker- en de rechter nier bijdragen. Om dit te meten is nucleair onderzoek nodig. lees meer

Onderzoeken

Om vast te stellen of er sprake is van een mononier maken we in eerste een echo van de nier(en) van uw kind. Hiermee kunnen we de grootte en vorm van de nier(en) bekijken. De functie van de nier(en) kunnen we niet met een echo meten. Bij 2 nieren is dan nog niet duidelijk hoeveel de linker- en de rechter nier bijdragen. Om dit te meten is nucleair onderzoek nodig. Dit onderzoek heet een nierscan of renografie, zoals de Mag3 scan of DMSA scan.

Vervolg controles

Minimaal 1 keer per jaar beoordelen we de werking de nier van uw kind. Dit doen we door het meten van zijn of haar bloeddruk. Ook controleren we zijn of haar urine op eiwitverlies. Het is niet nodig om bij iedere controle op de polikliniek bloed af te nemen. Als we geen bijzonderheden op de echo zien, is het voldoende om op de leeftijd van 1 en 5 jaar nogmaals een echo te laten maken. Uw kind  wordt 1 keer per jaar gezien door een kinderarts. Als we tijdens deze controles afwijkingen zien, zoals een hoge bloeddruk, dan kijken we uw kind uitgebreider na. Ook nemen we bloed af. Eventueel verwijzen we uw kind door naar de kindernefroloog.

Leefregels

Speciale leefregels zijn niet nodig. Wel is matige inname van zout en vlees verstandig. Daarnaast kan uw kind beter geen directe contactsport beoefenen. lees meer

Leefregels

Speciale leefregels zijn niet nodig. Uw kind kan opgroeien als ieder ander kind. Een dieet is niet noodzakelijk. Wel is matige inname van zout en vlees verstandig. Verder bestaat er veel discussie over het beoefenen van contactsporten. Op dit moment is hier geen algemene richtlijn voor omdat niet bekend is of het nadelig effect heeft op de functie van de mononier. We adviseren bij het kiezen van een sport, om niet te gaan boksen of andere directe contactsporten te beoefenen.

Informatie voor kinderen met een nierziekte

Bekijk de filmpjes over wie je tegenkomt in het ziekenhuis en waar je moet zijn. Ook lees je hier wat er allemaal te doen is in het ziekenhuis.

lees meer

Meer informatie


Tim (14) heeft een mononier en doet mee aan de SOFIA-studie: 'mijn tweelingbroer heeft wél twee nieren'

Tim (14) is geboren met een mononier. Dan is er sprake van één nier in plaats van twee. Opvallend: zijn broer Tom heeft wél twee nieren. Tim en zijn broer doen mee aan het onderzoek naar het ontstaan van mononieren, de SOFIA-studie. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet