Over het onderzoek

Door het maken van foto's onderzoeken we uw nierweefsel en eventuele beschadigingen van uw nier(en), veroorzaakt door bijvoorbeeld nierstenen, terugstroming van urine van blaas naar nieren (reflux) of een nierinfarct.

Voorbereiding

Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden in de voorbereiding op het onderzoek. Zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn bij aanvang van het onderzoek. Daarnaast kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier innemen.

Kleding en sieraden

Kledingstukken met storende onderdelen (zoals metalen knopen, drukkers of ritsen) zullen uit moeten voor het maken van de foto’s. Dit geldt ook voor sieraden. Als we uw  kind onderzoeken, vragen we om hem of haar zo veel mogelijk kleding uit te trekken, vanwege het matras dat we gebruiken; hierin krijgen kinderen het warm.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-succimer (DMSA). Uw nierweefsel neemt dit op en het wordt uitgescheiden via uw urine. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-succimer (DMSA). Uw nierweefsel neemt dit op en het wordt uitgescheiden via uw urine. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen of allergische reacties.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op, geeft u uitleg over het onderzoek en dient de radioactieve stof bij u toe via een bloedvat (intraveneus). Daarna is de wachttijd ongeveer 3 uur. We vragen u tijdens deze wachttijd minimaal 1 liter te drinken. Als we uw kind onderzoeken, verzoeken we u om hem of haar zo veel mogelijk te laten drinken.

Na de wachttijd maken we (gedurende 60 minuten) een serie foto’s van uw nieren. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen. Als we uw kind onderzoeken, gebruiken we een speciaal inpakmatras om te voorkomen dat hij of zij beweegt. Omdat het warm kan worden in een inpakmatras, adviseren we om uw kind vooraf enkele kledingstukken uit te trekken. Het inpakmatras doet geen pijn, het geeft een soort inbakergevoel.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 5 uur.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.
  • Medewerkers
  • Intranet