Patiëntenzorg Aandoeningen Neuskeelholtekanker

Wat is neuskeelholtekanker?

Bij neuskeelholtekanker zit er een tumor in het gebied rondom de neusamandel (nasofarynx). In Nederland is het een zeldzame vorm van kanker. Vooral bij mensen uit China, Noord-Afrika en Indonesië komt deze neuskeelholtekanker vaker voor. lees meer

Wat is neuskeelholtekanker?

Bij neuskeelholtekanker zit er een tumor in het gebied rondom de neusamandel (nasofarynx). In Nederland is het een zeldzame vorm van kanker. Vooral bij mensen uit China, Noord-Afrika en Indonesië komt deze soort kanker vaker voor. Voor het vaststellen en behandelen van neuskeelholtekanker kunt u terecht bij ons. Het Radboudumc is een van de acht centra van Nederland die gespecialiseerd zijn in hoofd-halskanker.

Oorzaken en symptomen

Het Epstein-Barr virus (EBV) is van invloed op het ontstaan van neuskeelholtekanker. Vooral als iemand al op heel jonge leeftijd besmet raakt met EBV. Waarom in eerder genoemde landen deze vorm van kanker meer voorkomt, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt te maken te hebben met leefstijl, voeding en genen. Bij neuskeelholtekanker kunt u last hebben van:
  • opgezette halsklieren
  • neusbloedingen
  • verstopte neus
  • dichte oren
  • gevoelloosheid in het gezicht
  • dubbel zien
  • hoofdpijn

(illustratie: KWF | kanker.nl)
a. bovenkaak 
b. hard gehemelte 
c. zacht gehemelte 
d. huig 
e. keelamandelen 
f. tong 
g. keelholte 
h. onderkaak 
i. strottenhoofd 
j. luchtpijp 
k. slokdarm

Waarom naar het Radboudumc?

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege neuskeelholtekanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Sneldiagnose

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege neuskeelholtekanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar neuskeelholtekanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.

 

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Contact

Centrum voor Hoofd-Halsoncologie

(024) 361 51 24

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Team Hoofd-Halsoncologie

Voor iedere vorm van kanker hebben we in het Radboudumc een gespecialiseerd team met medewerkers uit verschillende disciplines: een multidisciplinair team. Ook als u hoofd-hals kanker heeft, wordt u geholpen door een multidisciplinair team.

  • Medewerkers
  • Intranet