Verschillende persoonlijkheids­stoornissen

Er zijn verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen. We kennen drie hoofdgroepen van persoonlijkheidsstoornissen:
  • Vreemd en excentriek gedrag. Mensen met deze stoornis leiden vaak een teruggetrokken bestaan. Hieronder vallen de paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen.
  • Emotioneel en onvoorspelbaar reageren. Mensen met deze stoornis trekken juist de aandacht naar zichzelf. Hieronder vallen de antisociale, borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornis.
  • Zeer angstig en onzeker zijn. Hieronder vallen de ontwijkende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen.
Patiëntenzorg Aandoeningen Persoonlijkheidsstoornis

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het u niet meer lukt om u aan te passen. Uw functioneren in gedrag, relaties en emoties is zo verstoord dat dit grote problemen veroorzaakt in uw dagelijks leven. lees meer

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Bij een gezonde persoonlijkheid zijn we in staat om ons gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie, waardoor we tevreden over onszelf zijn en goed kunnen functioneren binnen onze omgeving. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het u niet meer lukt om u aan te passen. Uw functioneren in gedrag, relaties en emoties is zo verstoord dat dit grote problemen veroorzaakt in uw dagelijks leven. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen helaas vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Verschillende persoonlijkheids­stoornissen

  • Vreemd en excentriek gedrag.
  • Emotioneel en onvoorspelbaar reageren.
  • Zeer angstig en onzeker zijn.
lees meer

Diagnostiek

De expertise van de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc ligt bij de diagnostiek van complexe psychiatrische stoornissen of de combinatie met andere psychiatrische of somatische aandoeningen. Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij u klachten goed in kaart. lees meer

Diagnostiek

De expertise van de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc ligt bij de diagnostiek van complexe psychiatrische stoornissen of de combinatie met andere psychiatrische of somatische aandoeningen. Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij u klachten goed in kaart.

Op die manier kunnen wij een persoonlijkheidsstoornis bij u vast stellen, eventueel in de aanwezigheid van bijkomende psychiatrische aandoening zoals een stemmingsstoornis of verslavingsproblematiek. Binnen de polikliniek bestaat niet voor alle persoonlijkheidsstoornissen een specifiek behandelaanbod.

>> Naar de tijdlijn diagnostiek
 

Behandeling

Er bestaan verschillende effectieve vormen van therapie. U bespreekt samen met uw behandelaar welke vorm van therapie het meest geschikt is in uw situatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van uw klachten, hoe lang u problemen heeft en hoe ingewikkeld die zijn. lees meer

Behandeling

Er bestaan verschillende effectieve vormen van therapie. U bespreekt samen met uw behandelaar welke vorm van therapie het meest geschikt is in uw situatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van uw klachten, hoe lang u problemen heeft en hoe ingewikkeld die zijn.

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc heeft voornamelijk expertise op het gebied van de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornissen. Wanneer een andere persoonlijkheidsstoornis bij u gediagnosticeerd wordt en behandeling behoeft, zult u mogelijk verwezen worden naar een anderen instelling of therapeut buiten het ziekenhuis.

Meer informatie over persoonlijkheids­stoornissen?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie meer lezen over persoonlijkheidsstoornissen. U kunt via de website daar ook een folder over downloaden.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet