Patiëntenzorg Aandoeningen Prematurenretinopathie (ROP)

Wat is prematurenretinopathie (ROP)?

Prematurenretinopathie (ROP) is een afwijking aan het netvlies bij te vroeg geboren baby’s. ROP ontstaat meestal in de 5e tot de 7e week na de geboorte. Bij de meeste kinderen herstelt het netvlies vanzelf zonder dat er afwijkingen zichtbaar blijven.

lees meer

Wat is prematurenretinopathie (ROP)?

Prematurenretinopathie, of retinopathy of prematurity (ROP), is een afwijking aan het netvlies bij te vroeg geboren baby’s. Het netvlies (retina) is een onderdeel van het oog dat nodig is om te kunnen zien. ROP ontstaat meestal in de 5e tot de 7e week na de geboorte. Per week kan de ernst van de ROP toenemen. Bij de meeste kinderen herstelt het netvlies vanzelf zonder dat er afwijkingen zichtbaar blijven.Oorzaken en ernst

ROP ontstaat door meerdere factoren. Eén van de oorzaken is de zwangerschapsduur: hoe vroeger het kind wordt geboren, hoe groter het deel van het netvlies is dat nog voorzien moet worden van bloedvaten. 

lees meer

Oorzaken en ernst

Oorzaken van ROP

ROP ontstaat door meerdere factoren. De belangrijkste oorzaak is de zwangerschapsduur: hoe vroeger het kind wordt geboren, hoe groter het deel van het netvlies is dat nog voorzien moet worden van bloedvaten. Hierdoor wordt de kans op ROP groter. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed:

 • Geboortegewicht: hoe lichter het kind voor de zwangerschapsduur, hoe meer kans op ROP.
 • Zuurstoftoediening: als te vroeg geboren kinderen veel en langdurig extra zuurstof toediening hebben gehad, is er een grotere kans op ROP.
 • Meerlingzwangerschappen: meerlingen hebben een grotere kans op ROP.
 • Andere factoren, zoals:
  • langdurige beademing en zuurstofbehoefte;
  • ernstige infecties (sepsis);
  • ernstige darmontsteking (necrotiserende enterocolitis);
  • lage bloeddruk voor langere tijd waarvoor medicatie nodig is;
  • operaties in de eerste weken na de geboorte

Ernst van ROP

Zones

Het oog kunnen we indelen in verschillende zones. Door middel van die zones kunnen we aangeven hoe ver de bloedvaten zijn uitgegroeid. Bij uitgroei tot in zone 1 zijn de bloedvaten het minst uitgegroeid, bij uitgroei tot in zone 3 zijn ze vrijwel volledig uitgegroeid. 

Stadia 

De ernst van ROP wordt onderverdeeld in 5 stadia:

 • Stadium 1 en 2: dit zijn de mildste vormen en komen het meest voor. De blloedvaten zijn nog niet uitgegroeid. Een behandeling is niet direct nodig. Bij een deel van deze kinderen groeien de bloedvaten nog helemaal uit.  
 • Stadium 3: er ontstaan woekeringen van de bloedvaten. Meestal is een behandeling nodig.
 • Stadium 4: het netvlies laat voor een deel los.
 • Stadium 5: het netvlies laat helemaal los. Dit laatste wordt ook wel het eindstadium van ROP genoemd. 

Plus disease 

Er wordt ook naar de dikte en kronkeling van de bloedvaten gekeken. Als de bloedvaten erg dik en kronkelig zijn wordt dit ‘plus disease’ genoemd. Dit is meestal een reden om te behandelen. 

Onderzoek en behandeling


Onderzoek ROP-screening

Bij een klein aantal kinderen met ROP ontstaat een ernstige vorm die behandeld moet worden om blind- of slechtziendheid te voorkomen. Om die behandeling op tijd te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat ROP in een vroeg stadium herkend wordt via een oogonderzoek.

lees meer

Behandeling Prematurenretinopathie (ROP)

Afhankelijk van de mate van doorgroei van de bloedvaten in het netvlies, de ernst van de ROP, de leeftijd en de algemene medische conditie van uw kind zijn er verschillende behandelingen mogelijk

lees meer

Meer informatie


Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Contact

Afdeling Neonatologie

Voor ouders:
(024) 361 38 60

Voor verwijzers:
06 53 18 88 54

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet