Patiëntenzorg Aandoeningen Primaire tumor onbekend (PTO)

Wat is een primaire tumor onbekend?

Bij een primaire tumor onbekend (PTO) zijn er uitzaaiingen van kanker gevonden zonder dat bekend is waar de kanker is begonnen.

lees meer

Wat is een primaire tumor onbekend?

Bij een primaire tumor onbekend (PTO) zijn er uitzaaiingen van kanker gevonden zonder dat bekend is waar de kanker is begonnen. Dit wordt ook wel ‘carcinoma of unknown primary (CUP)’ genoemd. 

In Nederland krijgen jaarlijks 1.500 mensen deze diagnose. Een PTO kan op verschillende manieren ontdekt worden. Mensen kunnen veel of weinig klachten hebben en ook het aantal uitzaaiingen kan verschillen. Meestal gaat het om een adenocarcinoom, maar ook plaveisel-, kleincellig of gemengd carcinoom komt voor.


Contact

Anja Timmer-Bonte

Afdeling Medische Oncologie
(024) 361 88 00
contactformulier

Onderzoeken

Voordat u naar het PTO-team van de afdeling Medische Oncologie komt, zijn er vaak al meerdere onderzoeken gedaan om te ontdekken waar de tumor zit. Deze onderzoeken hoeven meestal niet opnieuw gedaan te worden.

lees meer

Onderzoeken

Voordat u naar het PTO-team van de afdeling Medische Oncologie komt, zijn er vaak al meerdere onderzoeken gedaan om te ontdekken waar de tumor zit. Bijvoorbeeld CT-scans, en maag en darm-onderzoeken.  Deze onderzoeken hoeven meestal niet opnieuw gedaan te worden.

Weefselonderzoek is een belangrijke stap om duidelijk te maken om wat voor soort kanker het gaat. Dit onderzoek zal vaak herhaald worden om het DNA van de uitzaaiing te onderzoeken (moleculaire diagnostiek). Vaak is het nodig om opnieuw weefsel af te nemen. Met dit onderzoek wordt de primaire tumor dan soms alsnog duidelijk, maar niet altijd.

Moleculaire diagnostiek kan daarnaast helpen om te bepalen welke behandeling het best bij de gevonden uitzaaiingen past, ook al blijft de primaire tumor onbekend.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met de afdeling Pathologie en Genetica.


Behandeling Primaire tumor onbekend (PTO)

U geneest meestal niet van uitzaaiingen van een onbekende primaire tumor. De belangrijkste doelen van de behandeling zijn het afremmen van de ziekte en verminderen van klachten.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg. Uw hoofdbehandelaar is meestal een internist-oncoloog. Deze arts is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met medicijnen. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc zijn verschillende zorgverleners ‘voor en achter de schermen’ betrokken bij uw zorg. U krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen, dit is meestal een internist-oncoloog. Een internist-oncoloog is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met medicijnen. Bekijk hier welke internist-oncologen onderdeel zijn van het PTO-team. 

Achter de schermen zijn onder meer collega’s van radiologie, pathologie, moleculaire diagnostiek en klinische genetica voor u aan het werk.

Ook uw huisarts blijft belangrijk. Hij of zij kan u ondersteunen om de juiste keuzes te maken over uw behandelingen en thuissituatie.  


Verwijzen

Ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland werken nauw samen met als doel de best mogelijke zorg te leveren. Uw behandelend arts kan bij vragen over de verwijzing terecht bij één van onze internist-oncologen.

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet