Patientenzorg Aandoeningen Schaamlip--kanker

Wat is schaamlipkanker?

Schaamlipkanker is een kwaadaardig gezwel bij de vagina. Schaamlipkanker wordt ook wel vulvakanker genoemd. Het is een zeldzame vorm van kanker en komt vooral voor bij vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 

lees meer

Wat is schaamlipkanker?

Schaamlipkanker is een kwaadaardig gezwel bij de vagina. Schaamlipkanker wordt ook wel vulvakanker genoemd. Het is een zeldzame vorm van kanker. Meestal ontstaat schaamlipkanker in de bovenste laag van de huid (opperhuid). Dit is bij ongeveer 70% van de vrouwen met schaamlipkanker het geval. Kanker in de opperhuid noemen we plaveiselcelcarcinoom. Soms ontstaat de ziekte vanuit de klierbuisjes in de schaamlipregio of vanuit de pigmentcellen in de huid. 

Oorzaken en risicofactoren

Schaamlipkanker komt vooral voor bij vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Het lijkt niet erfelijk te zijn. Er is niet één duidelijke oorzaak voor het ontstaan van schaamlipkanker. De volgende aandoeningen verhogen de kans op schaamlipkanker:

  • Lichen sclerosus (LS): Dit is een chronische huidziekte die vooral in de buurt van de schaamlippen zit. Chronisch betekent dat de huidziekte niet te genezen is. LS verdwijnt dus niet en behandeling is levenslang nodig. De behandeling bestaat uit het smeren van zalf. De zalf houdt de huid rustig en vermindert klachten zoals jeuk. Soms kunnen de klachten ineens erger worden. Dit noemen we een opvlamming. Een opvlamming kan bij een kleine groep vrouwen zorgen voor veranderingen in de huid. Deze huidveranderingen kunnen leiden tot een voorstadium van schaamlipkanker. Dit noemen we gedifferentieerde vulvaire intra-epitheliale neoplasie (dVIN). Wanneer dit voorstadium wordt weggehaald tijdens een operatie, wordt de kans op schaamlipkanker verkleind. Van alle vrouwen met LS krijgt 4 tot 5% schaamlipkanker.
  • Humaan papilloma virus (HPV): Bij ongeveer 20% van de vrouwen met schaamlipkanker is HPV de oorzaak. Bijna iedereen krijgt een of meerdere keren in zijn of haar leven het HPV, dat is heel normaal. Het lichaam ruimt het virus meestal zelf op (meestal binnen 2 jaar). Soms heeft het lichaam meer moeite om het HPV op te ruimen en blijft het langer in het lichaam. Dit is vooral bij mensen met een minder goed werkend afweersysteem. Roken kan ervoor zorgen dat het afweersysteem minder goed werkt. Wanneer het HPV lang in het lichaam blijft, kunnen huidveranderingen ontstaan in de buurt van de schaamlippen. Deze veranderingen kunnen leiden tot een voorstadium van schaamlipkanker. Dit noemen we High-grade Squameuze Intra-epitheliale Neoplasie (HSIL). Wanneer dit behandeld wordt, is de kans dat het tot schaamlipkanker leidt zeer klein. 

Verloop van de ziekte 

Hoe eerder we schaamlipkanker ontdekken, hoe beter we het kunnen behandelen. Gelukkig wordt schaamlipkanker in veel gevallen vroeg ontdekt. De kanker is dan nog niet uitgezaaid. De kans op overleving is dan het grootst (ongeveer 90%). Bij uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de lies, is de overlevingskanks ongeveer 50%.


Klachten

Schaamlipkanker is meestal te zien en te voelen. Hierdoor kan de ziekte al vroeg ontdekt worden. Bezoek de huisarts als u langere tijd een van de volgende klachten heeft.

lees meer

Klachten

Schaamlipkanker is meestal te zien en te voelen. Hierdoor kan de ziekte al vroeg ontdekt worden. Bezoek de huisarts als u langer dan 2 weken een van de volgende klachten heeft bij uw vagina:  

  • wondjes of zwelling
  • jeuk
  • pijn bij het plassen of bij seksueel contact
  • plotselinge pijn
  • ongemak/pijn bij zitten
  • bloedverlies (buiten uw menstruatie om of na de overgang)

Meer informatie


Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet