Patientenzorg Aandoeningen Schaamlip--kanker

Wat is schaamlipkanker?

Schaamlipkanker is een kwaadaardige tumor in het gebied van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen. Het is een zeldzame vorm van kanker. De ziekte komt vooral bij oudere vrouwen voor: de gemiddelde leeftijd van patiënten is 65 jaar. lees meer

Wat is schaamlipkanker?

Schaamlipkanker is een kwaadaardige tumor in het gebied van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen. Het is een zeldzame vorm van kanker. De ziekte komt vooral bij oudere vrouwen voor: de gemiddelde leeftijd van patiënten is 65 jaar. Schaamlipkanker kan ontstaan op elke plek in de schaamlipregio. Het ontstaat in de opperhuid, de klierbuisjes van de vulva of uit de pigmentcellen van de huid. De meest voorkomende soort is een plaveiselcelcarcinoom. Deze komt voor in ongeveer 70% van de gevallen.

Oorzaken en risicofactoren

Er is niet één duidelijke oorzaak voor het ontstaan van schaamlipkanker. Wel is er een aantal risicofactoren:
 • Lichen Sclerosus: LS is een huidziekte die te maken heeft met het auto-immuunsysteem. Vrouwen met LS hebben een kans van 4 tot 5% om ooit schaamlipkanker te krijgen.
 • Humaan Papilloma Virus: in ongeveer 20% van de gevallen wordt schaamlipkanker veroorzaakt door het HPV. Dit virus kan ook leiden tot baarmoederhalskanker. Bij een klein deel van de vrouwen zorgt het HPV voor veranderingen aan het weefsel van de schaamlip. Deze veranderingen kunnen leiden tot een voorstadium van vulvakanker: High-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) van de vulva. Wanneer HSIL behandeld en gecontroleerd wordt, is de kans dat het tot schaamlipkanker leidt zeer klein.
 • Met een minder goed werkend afweersysteem kan het lichaam het HPV minder goed bestrijden. Roken kan hier een oorzaak van zijn of medicatie die de afweer onderdrukken na bijvoorbeeld een orgaantransplantatie.
Patiënten met klachten die kunnen wijzen op LS of HSIL van de vulva krijgen het advies om zich jaarlijks te laten controleren. Er zijn geen aanwijzingen dat erfelijke factoren een rol spelen.

Symptomen en prognose

Er zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op schaamlipkanker. De tumor is zichtbaar en voelbaar aan de buitenkant van het lichaam. lees meer

Symptomen en prognose

Er zijn verschillende klachten die kunnen wijzen op schaamlipkanker, zoals:
 • zwelling
 • jeuk
 • pijn bij het plassen of bij seksueel contact
 • spontane pijn
 • ongemakkelijk zitten
 • bloedverlies
Schaamlipkanker is zichtbaar en voelbaar aan de buitenkant van het lichaam. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de ziekte al vroeg te ontdekken en behandelen. Vrouwen stellen het bezoek aan de huisarts nogal eens uit. Als u één of meerdere van bovenstaande klachten gedurende langere tijd (ca. twee weken) ervaart, ga dan naar uw huisarts.

In veel gevallen wordt de kanker toch vroeg ontdekt. De kanker is dan nog niet uitgezaaid. Uitzaaiingen vinden meestal plaats naar het weefsel rondom de schaamlip zelf of naar de lymfeklieren in de liezen. De kans op overleving hangt samen met het stadium van de ziekte. Als het gezwel in de schaamlip blijft en er geen aangetaste lymfeklieren zijn, is de overlevingskans 80 tot 90%. Als er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de lies daalt de kans tot ongeveer 50%. Dit hangt wel af van het aantal aangedane lymfeklieren.

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet