Controle na behandeling met radioactief jodium

Na de behandeling met radioactief jodium blijft u onder controle bij de internist-endocrinoloog. Ongeveer 6 tot 9 weken na ontslag komt u voor de eerste controle op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is, stelt de arts de dosering van uw schildklierhormoon bij.

Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. lees meer

Poliklinische controles

De poliklinische controles zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. Ook zijn de controles bedoeld om in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen. Er is ook aandacht voor eventuele lichamelijke klachten en/of psychosociale problemen als gevolg van de ziekte. Na vijf jaar kijken we of we de lange termijn controle kunnen overdragen aan uw huisarts.

Poliklinische controles bij papillair en folliculair schildklierkanker

 • Na de behandeling met radioactief jodium blijft u onder controle bij de internist-endocrinoloog. Ongeveer 6 tot 9 weken na ontslag komt u voor de eerste controle op de polikliniek Endocriene Ziekten.

  lees meer


 • Controle van het resultaat van de behandeling

  Ongeveer 6 tot 9 maanden na de behandeling vindt een uitgebreidere controle plaats, waarbij wordt vastgesteld of de eerste behandeling succesvol is geweest:
  • Echografie van de hals. Als de radioloog afwijkingen ziet, vindt soms een punctie plaats.
  • Bepaling van het thyreoglobulinegehalte in uw bloed. Thyreoglobuline is een eiwit dat alleen door de schildklier (of schildklier-kankercellen) wordt gemaakt.
  Als het thyreoglobulinegehalte in uw bloed boven een bepaald niveau is, volgt meestal een tweede behandeling met radioactief jodium. In dat geval moet u 4 weken van tevoren stoppen met schildklierhormoontabletten.

  Als het thyreoglobulinegehalte niet verhoogd is, wordt soms een zogenaamd gestimuleerd thyreoglobulinegehalte bepaald. Het thyreoglobulinegehalte kan stijgen (wordt dus gesti­muleerd) als het TSH-gehalte in het bloed stijgt. Een stijging kan betekenen dat er schildklierkankercellen in uw lichaam zitten. Een hoog TSH-gehalte is noodzakelijk om het thyreoglobulinege­halte in het bloed te stimuleren.Dit kan op twee manieren plaats vinden:
  • U stopt 4 weken met schildklierhormoontabletten (met name wanneer de kans groot is dat u een tweede behande­ling met radioactief jodium moet ondergaan).
  • Er wordt gekozen voor injecties met kunstmatig TSH. 
  Aan de hand van de meting van het gestimuleerde thyreoglobulinegehalte kunnen de volgende situaties ontstaan:
  • Het thyreoglobulinegehalte in het bloed is nu wel verhoogd. In dat geval bepaalt het multidisciplinair team of u een behandeling met radioactief jodium krijgt.
  • Het thyreoglobulinegehalte in het bloed is niet verhoogd. In dat geval is een behandeling niet nodig. 
  Als u een tweede behandeling met radioactief jodium heeft onder­gaan vinden een paar maanden later de bovengenoemde onderzoe­ken opnieuw plaats.

 • Vervolgcontroles

  Bij de vervolgcontroles meten we het thyreoglobulinegehalte in het bloed en soms maken we een echografie van de hals. Deze controles vinden eens per 6 tot 12 maanden plaats op de polikliniek Endocriene Ziekten. In overleg en indien mogelijk, kan dit ook in het ziekenhuis in uw eigen regio. Wanneer het thyreoglobulinegehalte in het bloed stijgt, doen we verder onderzoek.

Poliklinische controles bij medullair schildklierkanker

Als bij u een medullaire schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit 6 tot 12 maandelijkse controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Bij elke controle wordt de hoeveel­heid calcitonine in het bloed bepaald. lees meer

Poliklinische controles bij medullair schildklierkanker

Als bij u een medullaire schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit 6 tot 12 maandelijkse controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Bij elke controle wordt de hoeveel­heid calcitonine in het bloed bepaald. Calcitonine is een eiwit dat alleen door zogenaamde C-cellen (waaruit de medul­laire schildklierkanker ontstaat) wordt gemaakt. Wanneer het calcitonine-gehalte in het bloed stijgt, wordt verder onderzoek gedaan.
 

Poliklinische controles bij anaplastisch schildklierkanker

Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit periodieke controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is krijgt u ook andere aanvullende beeldvormende onderzoeken. lees meer

Poliklinische controles bij anaplastisch schildklierkanker

Als bij u een anaplastische schildklierkanker is vastgesteld be­staan de vervolgcontroles uit periodieke controles op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als het nodig is krijgt u ook andere aanvullende beeldvormende onderzoeken. Wanneer en hoe vaak deze onderzoeken plaatsvinden, hangt sterk af van u persoonlijke situatie.
 
 • Medewerkers
 • Intranet