Patientenzorg Aandoeningen Schildklier--kanker

Over schildklierkanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 640 patiënten per jaar wordt vastgesteld.

lees meer

Over schildklierkanker

Schildklierkanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 640 patiënten per jaar wordt vastgesteld. Er zijn verschillende vormen van schildklierkanker: papillair, folliculair, anaplastisch en medullair. De meeste patiënten met schildklierkanker hebben papillaire of folliculaire schildklierkanker. De ziekte komt drie keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Vooral bestraling van de hals op jonge leeftijd geeft een verhoogd risico op schildklierkanker. Bij het ontstaan van medullaire schildklierkanker kan erfelijkheid een rol spelen. Bij de meeste patiënten is de oorzaak echter niet bekend.

Symptomen

Het meest voorkomende verschijnsel bij schildklierkanker is een knobbel in de hals. Er zijn meestal geen klachten bij schildklierkanker. Wel kunt u minimale hinder ondervinden van de knobbel. Symptomen die kunnen wijzen op schildklierkanker zijn onder andere:
 • snelle groei van de knobbel;
 • het hees worden van de stem;
 • het ontstaan van nieuwe knobbels.

Onderzoek bij schildklier­kanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij schildklierkanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Als uw huisarts een verdenking op schildklierkanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Deze doet een aantal onderzoeken om de diagnose te stellen.

 • CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan maakt metingen (scans) met behulp van röntgenstralen. Een computer werkt deze scans vervolgens uit tot foto’s.

  lees meer


 • Schildklierscan

  Met een schildklierscan onderzoekt de arts de vorm, grootte en het functioneren van de schildklier. Tijdens het onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof in uw arm ingespoten. Deze stof verplaatst zich naar de schildklier. Daarna maakt de arts een foto van uw schildklier. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.
   

Behandeling bij schildklier­kanker

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kies samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.

 • In vrijwel alle gevallen wordt de schildklier met een operatie verwijderd.

  lees meer


Ondersteunende zorg bij schildklier­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij schildklier­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Nazorg bij schildklier­kanker

De behandeling van schildklierkanker is intensief. Na de behandeling is daarom nog een nazorgtraject nodig.

lees meer

Nazorg bij schildklier­kanker

De behandeling van schildklierkanker is intensief. Na de behandeling is daarom nog een nazorgtraject nodig.

Controle na behandeling met radioactief jodium

Na de behandeling met radioactief jodium blijft u onder controle bij de internist-endocrinoloog. Ongeveer zes weken na ontslag komt u voor de eerste controle op de polikliniek Endocriene Ziekten. Als dat nodig is, stelt de arts de dosering van uw schildklierhormoon bij.
 

Controle van het resultaat van de behandeling

Ongeveer zes maanden na de behandeling krijgt u een uitgebreide controle op de polikliniek Endocriene Ziekten. Met een echografie van de hals stelt de radioloog vast of de behandeling succesvol is geweest. Als de radioloog afwijkingen ziet, vindt soms een punctie plaats. Daarnaast bepalen we het thyreoglubulinegehalte in uw bloed. Alleen de schildklier of kankercellen in de schildklier maken het eiwit thyreoglubuline.
 

Vervolgcontroles

Bij de vervolgcontroles meten we het thyreoglobulinegehalte in het bloed en soms maken we een echografie van de hals. Deze controles vinden eens per zes tot twaalf maanden plaats op de polikliniek Endocriene Ziekten. Wanneer het thyreoglobulinegehalte in het bloed stijgt, doen we verder onderzoek.
 

Controles bij medullaire schildklierkanker

Is bij u medullaire schildklierkanker vastgesteld, dan komt u eens per zes tot twaalf maanden voor controle op de polikliniek Endocriene Ziekten. We bepalen bij elke controle de hoeveelheid calcitonine in het bloed. Dit eiwit wordt alleen door C-cellen gemaakt. Uit C-cellen ontstaat medullaire schildklierkanker. Als het calcitoninegehalte in het bloed stijgt, doen we verder onderzoek.
 

Informatiefolder

U bent in behandeling voor schildklierkanker (schildkliercarcinoom). In deze Patiënten Informatie Map vindt u belangrijke informatie om u voor te bereiden op de komende periode. bekijk het pdf-bestand

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.