Patiëntenzorg Aandoeningen TBC Latente tuberculose bij gebruik biologicals

Wat is een latente tuberculose-infectie?

Als u een latente tuberculose-infectie heeft, bent u geïnfecteerd met de tuberkelbacterie zonder dat u ziekt bent. lees meer

Wat is een latente tuberculose-infectie?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium Tuberculosis (tuberkelbacterie). Deze wordt vooral verspreid door hoesten en niezen. Als u de bacterie inademt kunt u besmet raken. Uw lichaam reageert hierop met het aanmaken van afweerstoffen. Besmetting met de tuberkelbacterie leidt niet bij iedereen tot klachten of ziekte. U kunt de bacterie dus bij u dragen zonder dat u dat merkt of weet.

Als u een latente tuberculose-infectie (ook wel LTBI genaamd) heeft, bent u geïnfecteerd met de tuberkelbacterie zonder dat u ziekt bent. De tuberculose is slapend en niet besmettelijk voor anderen.

Latente tuberculose-infectie in relatie tot gebruik van biologicals

Als u biologicals gebruikt heeft u een verhoogd risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose. lees meer

Latente tuberculose-infectie in relatie tot gebruik van biologicals

Als u biologicals (monoklonale antilichamen tegen TNF-α) gebruikt tegen immuunziekten als reumatoïde artritis, systemische lupus erythematosus (SLE), artritis psoriatica, de ziekte van Crohn, systemische vasculitis, multipele sclerose, een hemato-oncologische ziekte of na orgaantransplantatie heeft u een verhoogd risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose.
Het gebruik van biologicals kan de latente tuberculose-infectie opnieuw activeren waardoor er actieve (ziekmakende) tuberculose kan ontstaan. Voordat u start met het gebruik van biologicals, onderzoekt uw behandelend specialist u op de aanwezigheid van een latente tuberculose-infectie.
 

Onderzoeken

Verschillende onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Longziekten van het Radboudumc en het Radboudumc Dekkerswald. lees meer

Onderzoeken

De onderzoeken die nodig zijn om te testen of er bij u sprake is van een latente tuberculose-infectie worden uitgevoerd door uw behandelend arts op de polikliniek Longziekten van het Radboudumc.

De onderzoeken die nodig zijn om actieve tuberculose uit te sluiten worden uitgevoerd door de longarts op de polikliniek Longziekten van het Radboudumc Dekkerswald. 

De behandeling

Als we actieve tuberculose hebben uitgesloten als blijkt dat u een latente tuberculose-infectie heeft, dan starten we met een profylactische behandeling. lees meer

De behandeling

Als we actieve tuberculose hebben uitgesloten als blijkt dat u een latente tuberculose-infectie heeft, dan starten we met een profylactische behandeling. Deze behandeling bestaat uit het dagelijks innemen van 2 verschillende medicijnen: Rifampicine en Isoniazide. Dit doet u gedurende 4 maanden. Tijdens deze behandeling komt u regelmatig bij de longarts of verpleegkundig specialist op controle. In de eerste maand controleert hij of zij uw bloed een aantal keer.

Welke mogelijke bijwerkingen hebben Rifampicine en Isoniazide?

De kans op bijwerkingen is klein, al komen bij sommige mensen leverfunctiestoornissen voor.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
  • moeheid en prikkelbaarheid
  • hoofdpijn en concentratiestoornissen
  • maag- darmklachten
  • huidreacties als jeuk, huiduitslag en galbulten
  • oranje verkleuring van lichaamsvloeistoffen als urine en tranen

Belangrijke voorschriften gedurende de behandeling

  • Drink geen alcohol in verband met de verhoogde kans op leverfunctiestoornissen
  • Neem direct contact op met uw behandelaar bij de volgende klachten:
- huiduitslag en jeuk
- misselijkheid, braken, verminderde eetlust en pijn in uw bovenbuik

Welke mogelijke interacties hebben Rifampicine en Isoniazide met andere geneesmiddelen?

Rifampicine kan de werking verminderen van medicatie als antistolling, antidiabetica, anticonceptie, anti-epileptica, corticosteroïden en hartmedicatie. Dosisverhoging van deze medicatie is soms nodig.

Na de behandeling

Na de behandeling van een latente tuberculose-infectie is het niet nodig dat u onder behandeling blijft van de longarts. Als uw eigen behandelend arts in de toekomst vragen heeft over tuberculose kan hij of zij deze vragen altijd stellen aan de longarts.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist van de afdeling Longziekten van het Radboudumc Dekkerswald. lees meer

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met:
Inge Bergsma-de Guchteneire, verpleegkundig specialist op de afdeling Longziekten van het Radboudumc Dekkerswald.


Video: KNCV tuberculosfonds

over latente tuberculose infectie naar video
  • Medewerkers
  • Intranet