Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium Tuberculosis (tuberkelbacterie). Deze wordt voornamelijk door hoesten en niezen verspreid.

lees meer

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium Tuberculosis (tuberkelbacterie). Deze wordt voornamelijk door hoesten en niezen verspreid. Als u de bacterie inademt kunt u besmet raken. Uw lichaam reageert hierop met het aanmaken van afweerstoffen.

Besmetting met de tuberkelbacterie leidt niet bij iedereen tot klachten of ziekte. U kunt ge├»nfecteerd zijn met de tuberkelbacterie zonder dat u dat merkt of weet, dit heet een latente tuberculose-infectie. De tuberculose is slapend, u bent niet ziek en niet besmettelijk voor anderen. Op een moment van verminderde weerstand kan een latente tuberculose-infectie overgaan in tuberculoseziekte, wat jaarlijks acht tot tien miljoen mensen overkomt. In 65 procent van de gevallen komt de tuberculose enkel in de long voor, maar in feite kan het zich overal in het lichaam presenteren, in botten en gewrichten tot in bijnieren en hersenen.

Contact

Afdeling Longziekten

024 685 95 10
contact

Radboudumc Expertise­centrum Tuberculose en non-tuberculose mycobacteriële (NTM) aandoeningen

Voor specialistisch onderzoek en behandeling van tuberculose en non-tuberculeuze mycobacteriën.

lees meer

Onderzoek

Uw behandelend longarts van het Radboudumc voert de onderzoeken uit die nodig zijn om te testen of u een latente tuberculose infectie heeft. De longarts op locatie Dekkerswald onderzoekt u om uit te sluiten of u actieve tuberculose heeft.

lees meer

Onderzoek

  • Uw behandelend longarts van het Radboudumc voert de onderzoeken uit die nodig zijn om te testen of u een latente tuberculose infectie heeft.
  • De longarts op locatie Dekkerswald onderzoekt u om uit te sluiten of u actieve tuberculose heeft.
  • Tijdens een bacteriologisch onderzoek wordt er slijm, urine of weefsel of kweek gezet in het laboratorium.
Soms is er aanvullend onderzoek nodig. Voorbeelden hiervan zijn: Als blijkt dat u actieve tuberculose heeft, dan doet de GGD een contactonderzoek om te kijken of u de TBC heeft overgedragen naar mensen in uw omgeving.

Behandeling wat kunnen we doen?

Wanneer actieve tuberculose is uitgesloten en er sprake blijkt van een latente tuberculose infectie wordt een profylactische behandeling gestart. Deze behandeling bestaat uit het dagelijks innemen van twee verschillende medicijnen.

lees meer

Behandeling wat kunnen we doen?

Wanneer actieve tuberculose is uitgesloten en er sprake blijkt van een latente tuberculose infectie wordt een profylactische behandeling gestart. Deze behandeling bestaat uit het dagelijks innemen van twee verschillende medicijnen, Rifampicine en Isoniazide, gedurende vier maanden. Tijdens deze behandeling komt u regelmatig bij de longarts of verpleegkundig specialist op controle. In de eerste maand zal uw bloed een aantal maal gecontroleerd worden.

Voorschriften gedurende de behandeling

  • Gebruik van alcohol wordt afgeraden, i.v.m. verhoogde kans op leverfunctiestoornissen.
  • U dient direct contact op te nemen met uw behandelaar bij klachten van misselijkheid, braken, verminderde eetlust en pijn in de bovenbuik.

Bijwerkingen Rifampicine en Isoniazide

De kans op bijwerkingen is klein, al komen bij sommige mensen leverfunctiestoornissen voor.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
  • moeheid en prikkelbaarheid
  • hoofdpijn en concentratiestoornissen
  • maag- en darmklachten
  • huidreacties als jeuk, huiduitslag en galbulten
  • oranje verkleuring van lichaamsvloeistoffen als urine en tranen

Andere geneesmiddelen

Rifampicine kan de werking verminderen van medicatie als antistolling, antidiabetica, anticonceptie,anti-epileptica, corticosteroïden en hartmedicatie. Dosisverhoging van deze medicatie is soms nodig.

Na de behandeling

Na de behandeling van een latente tuberculose infectie is het niet nodig dat u onder behandeling blijft van de longarts. Indien uw eigen behandelend arts in de toekomst vragen heeft t.a.v. tuberculose kan de longarts altijd geconsulteerd worden.

Latente tuberculose bij gebruik biologicals

Behandeling van een latente tuberculose-infectie voordat u biologicals gaat gebruiken.

lees meer

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer

Onze mensen