Wat is een uitzaaiing in de hals van onbekende oorsprong?

Soms blijkt uit weefselonderzoek van een opgezette lymfeklier in de hals dat daar plaveiselcelkanker in zit. Plaveiselcellen komen niet voor in lymfeklieren. Dit betekent dus dat de plaveiselcelkanker een uitzaaing is van kanker van huid of slijmvlies in het hoofd-hals gebied. Dat is namelijk opgebouwd uit plaveiselcellen. Soms is echter (nog) geen tumor gevonden waar deze uitzaaiing vandaan komt. Er wordt een aantal onderzoeken gedaan om de bron op te sporen. Als na alle onderzoeken duidelijk is waar de bron zich bevindt, wordt de uitzaaiing in de halsklier(en) meegenomen in de behandeling van de bron. Als na alle onderzoeken géén bron gevonden wordt, is sprake van een 'onbekende primaire tumor'. Bij drie tot vijf procent van de patiënten die komt met een kwaadaardige tumor in het hoofd-hals gebied gaat het om een uitzaaiing in de hals van onbekende oorsprong. Voor het vaststellen en behandelen van uitgezaaid tumorweefsel in een lymfklier in de hals kunt u terecht bij ons. Het Radboudumc is een van de acht centra van Nederland dat gespecialiseerd is in hoofd-hals kanker.

Oorzaken en symptomen

De concrete oorzaak van deze vorm van kanker is een primaire tumor elders in het lichaam. We doen er altijd alles aan om deze te vinden. Soms lukt dat, maar soms is er niets (meer) te vinden.
De belangrijkste risicofactoren zijn:

  • roken
  • alcoholgebruik
  • infectie met het Humane Papilloma Virus (HPV)

Bij een uitzaaiing in de hals van onbekende oorsprong is er een langzaam groter wordende zwelling in de hals. Het gaat dan om een periode van weken tot maanden. De zwelling voelt vast aan en is niet pijnlijk.

(illustratie: KWF | kanker.nl)
De regionale lymfeklieren van de mond en keelholte

Patiëntenzorg Aandoeningen Uitzaaiing in de hals van onbekende oorsprong

Wat is een uitzaaiing in de hals van onbekende oorsprong?

Soms worden er uitzaaiingen gevonden in het halsgebied zonder dat er een tumor gevonden is waar deze uitzaaiingen vandaan komen. Er is dan sprake van een uitzaaiing van onbekende oorsprong.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege een onbekende primaire tumor in de hals, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege een onbekende primaire tumor in de hals, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar een onbekende primaire tumor in de hals, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Contact

Centrum voor Hoofd-Halsoncologie

(024) 361 51 24

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Team Hoofd-Halsoncologie

Voor iedere vorm van kanker hebben we in het Radboudumc een gespecialiseerd team met medewerkers uit verschillende disciplines: een multidisciplinair team. Ook als u hoofd-hals kanker heeft, wordt u geholpen door een multidisciplinair team.

  • Medewerkers
  • Intranet