Patiëntenzorg Aandoeningen Vernauwing halsslagader

Wat is een vernauwing in de halsslagader?

Vernauwingen van slagaders ontstaan door slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking begint met een plaatselijke ophoping van bloedplaatjes en ontstekingscellen in de vaatwand. lees meer

Wat is een vernauwing in de halsslagader?

De functie van de halsslagader

In de hals liggen 2 halsslagaders die langs het strottenhoofd lopen. Deze grote halsslagaders komen vlak boven het hart uit in de grote lichaamsslagader (aorta). Ze voorzien het gezicht en de hersenen van zuurstofrijk bloed. Vooral in deze halsslagaders komen bij veel mensen vernauwingen voor. Daarnaast bevinden zich verder achter in de hals, langs de wervelkolom 2 kleinere slagaders. Deze 4 slagaders zorgen samen voor de bloedtoevoer naar de hersenen. Bij uitval van een of zelfs meerdere van de 4 halsslagaders kunnen de overgebleven halsslagaders de bloedtoevoer naar de hersenen blijven verzorgen.

Hoe ontstaat een vernauwing in de halsslagader?

De medische naam voor een vernauwing in de halsslagader is ‘carotisstenose’. Vernauwingen van slagaders ontstaan door slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking begint met een plaatselijke ophoping van bloedplaatjes en ontstekingscellen in de vaatwand. Deze ophopingen noemen we ‘plaques’ en beginnen met een kleine beschadiging van de gladde binnenwand van het bloedvat. Op deze ophoping kan zich later ook kalk afzetten, vandaar de naam slagaderverkalking. Doordat de plaque naar binnen aangroeit, neemt deze steeds meer plaats in en vernauwt dus de slagader. Er kan dan minder bloed doorheen. Bovendien kunnen er zich bloedstolsels vormen en door de bloedstroom meegevoerd worden. De stolsels kunnen spontaan uit elkaar vallen en oplossen of ze blijven ergens in het bloedvat steken en sluiten de bloedtoevoer af. Als dit bij de halsslagader gebeurt, spreken we van een TIA (Transient Ischeamic Attack) of een CVA (Cardio Vasculair Accident = herseninfarct). Het proces van slagaderverkalking begint vaak al op jongere leeftijd. De snelheid waarmee de slagaderverkalking zich als ziekte openbaart, hangt af van de natuurlijke veroudering van het lichaam en van de aanwezigheid van risicofactoren.

Wat is een TIA (Transient Ischeamic Attack)?

Een TIA is een voorbijgaande beroerte. We spreken van een TIA als alle verschijnselen binnen 24 uur volledig over zijn. Meestal zijn alle verschijnselen binnen enkele minuten verdwenen. Een enkele keer duren de verschijnselen wat langer. Ook al gaat een TIA over, het is belangrijk om na een TIA onderzoek te laten doen naar de oorzaak ervan. Soms vinden we een oorzaak die goed te behandelen is. Behandeling kan nieuwe TIA’s of een beroerte met ernstigere gevolgen voorkomen. Hoe merkt u dat u een TIA of een lichte beroerte heeft?
 • U spreekt wartaal, komt niet meer uit uw woorden of spreekt moeilijk.
 • U ziet dubbel of u ziet juist niets in een deel van uw gezichtsveld.
 • U heeft geen kracht in een arm of been of u bent daar verlamd.
 • Uw gezicht trekt scheef, een mondhoek hangt af.
 • U bent erg draaiduizelig, kunt uw bewegingen niet coördineren.
 • Uw gevoel voor evenwicht is verstoord.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Polikliniek Vaatchirurgie

U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Het is prettig wanneer u iemand meeneemt tijdens het polikliniek bezoek. U krijgt vaak veel informatie. lees meer

Polikliniek Vaatchirurgie

U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Het is prettig wanneer u iemand meeneemt tijdens het polikliniek bezoek. U krijgt vaak veel informatie. De polikliniek Vaatchirurgie is geopend op alle werkdagen. De polikliniek Heelkunde is bereikbaar via de Hoofdingang van het Radboudumc, route 725, Poliplein C0. Als u een afsprakenbrief heeft, dan kunt u zich melden door de barcode te scannen op de aanmeldzuil.

Vaatteam

Op de polikliniek is een vaatteam aanwezig bestaande uit:
 • een vaatchirurg of vaatchirurg in opleiding
 • een arts-assistent (chirurg in opleiding)
 • een verpleegkundig specialist
 • een doktersassistente
 • een secretaresse
 • een vaatlaborant
Voor uw eerste bezoek hebben wij al uw beschikbare gegevens (verwijsbrief, andere correspondentie en eventueel eerder onderzoek) zoveel mogelijk opgevraagd. De vaatchirurg heeft dit beoordeeld. We proberen het vaatfunctieonderzoek van de halsslagaders, de afspraak met de vaatchirurg en de anesthesist op 1 dag te plannen. Mogelijk wordt bij u gekeken naar risicofactoren voor vaatziekten. U krijgt dan een extra afspraak bij de verpleegkundig specialist. Daarvoor krijgt u een vragenlijst over onder andere uw leefstijl gewoonten zoals: roken, voeding en bewegen. Bij uw eerste bezoek noteert de vaatchirurg en/of de verpleegkundig specialist een aantal algemene gegevens (zoals medicijngebruik) en een aantal specifieke gegevens over uw klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt meer aanvullend onderzoek aangevraagd.

Risicofactoren

De kans op een aandoening van de slagaders is groter wanneer bij iemand risicofactoren voor slagaderverkalking aanwezig zijn. lees meer

Risicofactoren

De kans op een aandoening van de slagaders is groter wanneer bij iemand risicofactoren voor slagaderverkalking aanwezig zijn. Er wordt op de polikliniek Vaatchirurgie onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van risicofactoren. Dit is om 2 redenen belangrijk. In de eerste plaats is met deze gegevens deels te voorspellen of u een grotere kans heeft op het ontstaan van (nieuwe) hart- en vaatziekten. In de tweede plaats zijn de meeste risicofactoren te behandelen met medicijnen en/of aanpassing van de leefstijl. Voor dit onderzoek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst krijgt u op de polikliniek of wij sturen hem u op. De vragenlijst stuurt u in de retourenveloppe terug. Wanneer u bij de neuroloog in het Radboudumc behandeld wordt, vindt deze screening daar plaats.

Risicofactoren zijn onder andere:Onderzoek

 • Bij een duplex-onderzoek wordt de kwaliteit van de wand van het bloedvat bekeken en wordt via de doppler geluisterd naar de kwaliteit van de bloedstroom.

  lees meer


Behandeling Behandeling vernauwing halsslagader

De uiteindelijke indicatie voor een operatie hangt van meerdere factoren af en wordt bepaald door uw behandelend specialist. De vernauwing van de halsslagader kunnen we op 2 manieren opereren. lees meer

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet