Patiëntenzorg Behandelingen Abatacept (Orencia®) bij reumatische aandoeningen

Wat is abatacept?

Abatacept wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Dit medicijn zorgt voor een afname van pijn, zwelling en stijfheid van uw gewrichten. De werking van abatacept treedt op na 6 tot 12 weken. lees meer

Wat is abatacept?

Abatacept wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij patiënten met reumatoïde artritis en bij juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma). Abatacept is een medicijn dat de afweerreactie onderdrukt. Het remt de activatie van bepaalde witte bloedcellen waardoor de productie van ontstekingsfactoren geremd wordt. Dit leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van uw gewrichten. Hierdoor neemt de kans op gewrichtsschade op de langere termijn af. De werking van abatacept treedt op na 6 tot 12 weken. Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Abatacept wordt bij reumatoïde artritis bij voorkeur gecombineerd met methotrexaat of een ander anti-reumatisch middel. Dit is vaak effectiever. Abatacept kan, voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Als uw medicatiegebruik verandert, overleg dit dan met uw behandelaar.

Het gebruik

Abatacept wordt toegediend via een infuus of via een onderhuidse injectie.
  • Infuus: De infusen krijgt u toegediend op de dagbehandeling. De eerste 3 infusen krijgt u om de 2 weken toegediend. Daarna krijgt u het infuus 1 keer per 4 weken toegediend. De duur van het infuus is 120 minuten, daarna wordt er nog nagespoeld met een zoutoplossing. De gebruikelijke dosering van het infuus is 500 mg, 750 mg of 1000 milligram. Dit is afhankelijk van uw gewicht.
  • Injectie: De injecties abatacept kunt u zelf toedienen of u kunt dit laten doen door uw partner of zorgverleners. In het ziekenhuis of bij de apotheek krijgt u instructies hoe u deze injecties moet toedienen. De gebruikelijke dosering van abatacept via een onderhuidse injectie is 1 keer per week 125 mg op een vaste dag.
Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen of de abatacapt zelfs te stoppen.

Bewaaradvies

Abatacept bewaart u in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2 en 8°C. Haal de injectiespuit 30 minuten voor toediening uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Mogelijke bijwerkingen

Abatacept onderdrukt de afweer waardoor u een verhoogde kans heeft op het ontstaan van infecties. lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen die bij minder dan 15% van de patiënten voorkomen.
  • Bovenste luchtweginfecties, zoals een neusverkoudheid, komen regelmatig voor (>10%).
  • Maag- en darm klachten zoals misselijkheid, braken en buikpijn.
  • Hoofdpijn.
  • Bij (onderhuidse) injecties kunnen er huidreacties of jeuk op en rondom de injectieplaats optreden. Dit is vrijwel altijd mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling.

Infecties

Omdat abatacept de afweer onderdrukt bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Als u een gewone verkoudheid heeft zonder koorts, dan kunt u abatacept gewoon blijven gebruiken. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts of algemeen ziek zijn, mag u abatacept niet gebruiken. Neem in dat geval ook altijd contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.

Overgevoelig

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Tijdens het infuus kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Als het nodig is vertragen of stoppen we de toediening van abatacept of u krijgt een medicijn om deze reactie tegen te gaan.

Voor de behandeling

We testen u op tuberculose door middel van een huidtest en/of bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u te screenen op hepatitis en om u bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. lees meer

Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling kijken we of u tuberculose heeft gehad. In het verleden is namelijk bij sommige patiënten tuberculose opgetreden. Dit was meestal een opvlamming van een oude infectie. We testen u op tuberculose door middel van een huidtest (Mantoux) en/of een bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u  te screenen op hepatitis en om u  bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Wij adviseren u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Als u medicijnen krijgt tegen een allergische reactie, dan kunnen deze uw rijvaardigheid beïnvloeden. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling.

Autorijden

Het medicijn veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden. Als u bijvoorbeeld ook medicijnen krijgt tegen een allergische reactie, dan kunnen deze uw rijvaardigheid wel beïnvloeden. Overleg dan met uw behandelend arts of u veilig kunt rijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van dit medicijn mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw behandelend arts of het nodig is de behandeling tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts op de hoogte te brengen van het feit dat u dit medicijn gebruikt. Uw tandarts kan dan als het nodig is maatregelen nemen.

Reizen

Als u op reis gaat raden wij u aan om de medicatie gekoeld in een koeltasje mee te nemen in uw handbagage. Bewaar de medicatie op uw verblijfadres in de koelkast bij een temperatuur van 2-8°C. Als u naar het buitenland reist, dan raden wij u aan een brief mee nemen waarin staat dat u dit medicijn en bijbehorende injectiespuiten gebruikt. Deze brief en een medicatie paspoort is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelend arts.

Vaccinaties

Wij adviseren u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw behandelend arts, apotheek of huisarts. Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin zoals, bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG) af tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u plannen heeft om in de toekomst een verre reis te maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van de behandeling met dit medicijn. Het medicijn vermindert namelijk de effectiviteit van bepaalde vaccinaties.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Als u in de nabije toekomst zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit te bespreken met uw behandelend arts. Overleg met uw behandelend arts of u tijdens het gebruik van dit medicijn veilig borstvoeding kunt geven.

Zonlicht

Beperk tijdens het gebruik van dit medicijn de blootstelling aan zonlicht en Uv-straling door het dragen van beschermende kleding en/of het gebruik van zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger). Wij raden u af om onder de zonnebank te gaan.

Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte waarbij u ontstekingen in de gewrichten heeft en vaak ook in uw slijmbeurzen en pezen. lees meer

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet