Wat is het ACHN?

Het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) is een onderdeel van de Sint Maartenskliniek. Op deze polikliniek kunt u met uw naastbetrokkenen terecht voor behandeling als u lichamelijk bent uitgerevalideerd, maar nog problemen hebt op het gebied van het denken of emoties en gedrag. lees meer

Wat is het ACHN?

Het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) is een onderdeel van de Sint Maartenskliniek. Op deze polikliniek kunt u met uw naastbetrokkenen terecht voor de behandeling en begeleiding als u lichamelijk bent uitgerevalideerd, maar nog problemen hebt op het gebied van het denken of op het gebied van emoties en gedrag.

Gevolgen vaak pas na lichamelijke revalidatie zichtbaar

Patiënten en hun familie worden zich meestal pas ná de periode van lichamelijke revalidatie bewust van de gevolgen in het denken en emoties en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • vergeetachtigheid
  • geen twee dingen tegelijk meer kunnen doen
  • sneller moe zijn
  • trager zijn in denken en handelen
  • problemen met spreken, lezen, schrijven en rekenen
  • verandering in gedrag of emoties, bijvoorbeeld verdriet of opstandigheid omdat u niet meer dezelfde bent als vóór het hersenletsel. Of sneller geprikkeld of geïrriteerd raken.
Deze problemen kunnen leiden tot een sociaal isolement. Door schaamte, vermoeidheid of communicatieproblemen kan de patiënt minder activiteiten ondernemen en zo minder contact hebben met anderen. Ook kunnen spanningen ontstaan met de partner of in het gezin doordat u zich onbegrepen voelt.

Contact

Karin Kanselaar
Verpleegkundig specialist

(024) 361 66 00
contactformulier

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij patiënten boven de 50 jaar. Slechts 1 op de 10 herseninfarcten en 1 op de 20 hartinfarcten ontstaan bij mensen onder de 50 jaar. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet