Patiëntenzorg Behandelingen Allopurinol (Zyloric®)

Wat is allopurinol?

Allopurinol is een medicijn dat voorgeschreven wordt aan patiënten met jicht. Dit medicijn wordt toegediend in tabletten van 100 mg of 300 mg. lees meer

Wat is allopurinol?

Allopurinol is een medicijn dat voorgeschreven wordt aan patiënten met jicht. Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat er urinezuurkristallen in de gewrichten ‘neerslaan’. Dit kan gebeuren als u te veel urinezuur in het bloed heeft. Deze ‘neerslag’ in de gewrichten kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen. Urinezuur kan ook in de huid of pezen neerslaan en zogenaamde jichtknobbels veroorzaken.

Behandeling met allopurinol verlaagt in de loop van enkele weken tot maanden de hoeveelheid urinezuur in uw bloed. Wanneer de concentratie urinezuur in uw bloed laag genoeg is (meestal onder de 0,35 mmol/l), lost het urinezuur dat neergeslagen is in de gewrichten op. Nieuwe aanvallen van gewrichtsontsteking kunnen op die manier worden voorkomen. Ook kunnen de jichtknobbels verdwijnen. Het kan meerdere maanden duren voordat de neergeslagen urinezuurkristallen volledig opgelost zijn.

Allopurinol is een middel om jichtaanvallen te voorkomen en om jichtknobbels te laten verdwijnen. Allopurinol kan worden voorgeschreven als:
  1. jichtaanvallen geregeld optreden (meer dan 2 maal per jaar)
  2. jichtknobbels aanwezig zijn
  3. gewrichtsbeschadigingen ontstaan door jicht

Het gebruik

Allopurinol wordt toegediend in de vorm van tabletten. Er zijn tabletten van 100 mg en 300 mg. Vaak start u met een lage dosis en verhogen we de dosis langzaam tot het urinezuur in het bloed voldoende is gedaald. Uw behandelaar spreekt met u af welke dosis u gaat gebruiken. Allopurinol werkt niet tegen acute jichtaanvallen. Een jichtaanval kan zelfs tijdelijk verergeren wanneer u begint met allopurinol tijdens een aanval. Om aanvallen tijdens behandeling met allopurinol te voorkomen krijgt u tijdens de eerste maanden ook een medicijn voorgeschreven dat acute gewrichtsontstekingen tegengaat; meestal is dat colchicine. Stop colchicine alleen in overleg met uw behandelaar.

Bewaaradvies

De allopurinol tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Het urinezuur in uw bloed wordt gecontroleerd om te meten of allopurinol werkt en het urinezuur is gedaald. Ook is het belangrijk dat we uw bloed controleren op bijwerkingen. Dit doen we in het begin van de behandeling vaker dan wanneer u het medicijn al langer gebruikt. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

We controleren het urinezuur in uw bloed om te meten of allopurinol voldoende werkzaam is en het urinezuur is gedaald. Tijdens de behandeling met allopurinol is het ook belangrijk dat we uw bloed controleren op bijwerkingen. Dit doen we in het begin van de behandeling vaker dan wanneer u het medicijn al langer gebruikt.

Andere medicijnen

Allopurinol kan doorgaans veilig worden gebruikt naast de meeste andere geneesmiddelen. Allopurinol mag u alleen niet combineren met azathioprine, 6-mercaptopurine en didanosine. Dit vanwege de kans op ernstige bijwerkingen. Ook het gelijktijdige gebruik met ciclosporine en theofylline raden we af. Allopurinol kan de werking van bloedverdunners versterken. Als u bloedverdunners gebruikt licht dan altijd de thrombosedienst in bij het starten of wijzigen van de dosering allopurinol. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met allopurinol. Alcoholische dranken met veel urinezuur, zoals bijvoorbeeld bier, kunnen wel een jichtaanval uitlokken.

Autorijden

U mag tijdens het gebruik van allopurinol gewoon autorijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Er is geen bezwaar tegen vaccinaties tijdens het gebruik van allopurinol.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van allopurinol tijdens zwangerschap. Allopurinol mag u daarom niet tijdens de zwangerschap gebruiken.
Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, dan adviseren wij u dit aan te geven bij uw behandelaar.

Allopurinol komt in de moedermelk terecht en daarom raden we af allopurinol tijdens de borstvoeding te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Wanneer u overgevoelig bent voor allopurinol kan er een allergische reactie optreden. Stop dan direct met het gebruik van allopurinol en neem contact op met uw arts. lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen die bij minder dan 15% van de patiënten voorkomen.
  • Maag- en darmklachten (zoals diarree en misselijkheid)
  • Huiduitslag
  • Bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw behandelaar met bloedonderzoek controleert zijn leverfunctieafwijkingen en verlaagde bloedcellen.

Allergische reactie

Wanneer u overgevoelig bent voor allopurinol kan er een allergische reactie optreden, die in zeldzame gevallen ernstig kan verlopen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts, opgezette keel/tong en opgezette lymfeklieren is het van belang direct te stoppen met allopurinol en uw behandelaar te waarschuwen. Als een dergelijke overgevoeligheidsreactie optreedt is dat meestal tijdens de eerste 6-8 weken van de behandeling.

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Jicht

Een jichtaanval is een ontstekingsreactie. Die ontstaat als urinezuurkristallen zich vormen en uw witte bloedcellen deze kristallen willen opruimen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet