Wat is azathioprine?

Azathioprine is een medicijn dat de afweerreactie onderdrukt. Hierdoor worden de activatie van bepaalde witte bloedcellen geremd waardoor ontstekingen minder snel ontstaan. Dit leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten. Op de langere termijn neem hierdoor de kans op gewrichtsschade af.

Meestal werkt het medicijn na 6 tot 12 weken. Dit kan soms langer duren. Bij sommige mensen werkt het medicijn te weinig of helemaal niet.

Azathioprine wordt bij reumatische ziekten vaak gecombineerd met andere medicijnen zoals prednison. Als u naast azathioprine urinezuurverlagende middelen voor jicht gebruikt (bijvoorbeeld allopurinol) dan moet u u uw arts hiervan op de hoogte te stellen. Uw arts past de dosis azathioprine dan aan. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Het gebruik

Azathioprine wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) en reumatoïde artritis. Behalve bij reumatische aandoeningen wordt azathioprine ook toegepast bij orgaantransplantaties en kwaadaardige tumoren.

Azathioprine wordt meestal toegediend in tabletten van 25 mg of 50 mg. U neemt het in één of meerdere doseringen per dag in. Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u moet gebruiken. De hoeveelheid stemmen we af op uw lichaamsgewicht (2 tot 2.5 milligram per kilo lichaamsgewicht). De voorgeschreven hoeveelheid tabletten slikt u in hun geheel door, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of met water. U mag de tabletten niet stukbijten.

Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen en de azathioprine eventueel zelfs te stoppen.

Bewaaradvies

De azathioprine tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.
Patiëntenzorg Behandelingen Azathioprine (Imuran®) bij reumatische aandoeningen

Wat is azathioprine?

Azathioprine is een medicijn dat de afweerreactie onderdrukt. Hierdoor worden de activatie van bepaalde witte bloedcellen geremd waardoor ontstekingen minder snel ontstaan. Meestal werkt het medicijn na 6 tot 12 weken. lees meer

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

U moet uw bloed laten controleren om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. We raden u aan geen alcohol te gebruiken tijdens uw behandeling. Dit verhoogt het risico op lever-functiestoornissen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich goed beschermt tegen zonlicht. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Tijdens de behandeling van azathioprine moet u bloed laten prikken. Dit is in het begin vaak nodig om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Bij verandering van de dosering zult u mogelijk extra gecontroleerd worden.

Alcohol

Alochol in combinatie met azathioprine verhoogt het risico op leverfunctiestoornissen. Daarom raden we u aan geen alcohol tijdens uw behandeling met azathioprine te gebruiken.

Autorijden

Azathioprine veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van azathioprine mogelijk een verhoogd risico op infecties  na een operatie. Overleg met uw behandelaar of het nodig is azathioprine tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts op de hoogte te brengen van het feit dat u azathioprine gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland raden we u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatiepaspoort. Dit kunt u ophalen bij uw apotheek of behandelaar.

Vaccinaties

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten inenten door uw huisarts.

Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts. 

Wilt u in de toekomst een verre reis maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van azathioprine. Door de azathioprine kunnen sommige inentingen minder goed werken.

Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG af tijdens het gebruik van azathioprine.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. 
Als u en uw partner plannen hebben om in de nabije toekomst zwanger te worden of als u onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit te melden aan uw behandelaar. Alleen op strikte indicatie en na zorgvuldige afweging kan azathioprine worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Overleg ook met uw behandelaar of u tijdens het gebruik van azathioprine veilig borstvoeding kunt geven.

Zonlicht

Beperk tijdens het gebruik van azathioprine de blootstelling aan zonlicht en Uv-Straling. Dit kunt u doen door beschermende kleding te dragen en/of zonnebrandcrèmes met beschermingsfactor 30 of hoger te gebruiken. Wij raden u af om onder de zonnebank te gaan.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
 • verminderde eetlust
 • braken
 • diarree
 • leverfunctieafwijkingen
 • verlaagde bloedcellen
 • infecties
 • allergieën en overgevoeligheidsreacties
lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
 • Verminderde eetlust, misselijkheid, braken en diarree. Dit is vaak minder als u de tabletten na de maaltijd inneemt.
 • Bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw behandelaar met bloedonderzoek controleert zijn leverfunctieafwijkingen en verlaagde bloedcellen.
 • Een licht verhoogde kans op bepaalde vormen van huidkanker. Deze zijn in het algemeen goed te behandelen.
 • Omdat azathioprine de afweer onderdrukt bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Als u verkouden bent maar geen koorts heeft, dan kunt u azathioprine gewoon blijven gebruiken. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts of algemeen ziek neem dan altijd contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.
 • Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Contact opnemen

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Neem bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheid, zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en/of behandelaar.

Aandoeningen

Azathioprine wordt gebruikt bij verschillende aandoeningen:
 • Systemische lupus erythematodes ontregelt uw afweersysteem. Vaak richten auto-antistoffen in uw lichaam zich tegen lichaamseigen celkernen. Hierdoor kunnen ontstekingen ontstaan.

  naar de aandoening


Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet