Over de behandeling

Op het Endoscopie Centrum van het Radboudumc behandelen we het Barrett-slijmvlies in de slokdarm met radiofrequente ablatie (RFA).

Over de behandeling

U komt in aanmerking voor deze behandeling als bij u een verandering in het slijmvlies (Barrett-slijmvlies met dysplasie) van de slokdarm is vastgesteld. Radiofrequentie betekent dat we gebruik maken van radiogolven energie. Ablatie betekent 'loslating', in uw geval 'wegbranden'.
Door kortdurende, sterke verhitting van de slokdarmwand sterft de oppervlakkige bovenlaag af. Het oorspronkelijke slijmvlies groeit terug als u na afloop van de behandeling maagzuurremmende medicijnen neemt.
RFA wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dit is een buigzame slang met een doorsnee van ongeveer een centimeter met aan het uiteinde een videocamera. De beelden zijn op een monitor te zien.
U krijgt Propofol-sedatie (slaapmedicatie) en eventueel een pijnstiller via de infuusnaald. Hierdoor merkt u tijdens het onderzoek niets van de behandeling.

Bij wie wordt RFA toegepast?

RFA wordt toegepast bij patiënten met onrustige cellen (dysplasie of een voorstadium van kanker) in een Barrett-slokdarm.

 • Als u zichtbare afwijkingen heeft in de slokdarm, worden deze meestal eerst verwijderd door middel van endoscopische resectie (afgekort EMR). Daarna vindt RFA van het resterende Barrett-slijmvlies plaats.
 • Bij patiënten met dysplasie, die verder geen zichtbare afwijkingen hebben, wordt direct een RFA uitgevoerd. Om het beste resultaat te bereiken zijn meestal een aantal RFA-behandelingen nodig.
Patiëntenzorg Behandelingen Barrett-slokdarm met radiofrequente ablatie (RFA)

Over de behandeling

Op het Endoscopie Centrum van het Radboudumc behandelen we het Barrett-slijmvlies in de slokdarm met radiofrequente ablatie (RFA). U komt in aanmerking voor deze behandeling als bij u een verandering in het slijmvlies (Barrett-slijmvlies met dysplasie) van de slokdarm is vastgesteld.

lees meer

Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Voorbereiding Wat moet u doen?

U mag minimaal 6 uur voor de behandeling niets meer eten, zodat u een lege maag heeft. Daarnaast moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij bepaalde medicijnen en/of aandoeningen.

lees meer

Voorbereiding Wat moet u doen?

Nuchter

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Dit betekent dat u minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten. Uiterlijk 6 uur voor het onderzoek mag u nog een licht ontbijt gebruiken,
bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel helder drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

Heldere dranken die u mag drinken zijn:

 • water
 • appelsap
 • thee
 • zwarte koffie (zonder melk)
 • vruchtensappen zonder pulp

Dranken die u niet mag drinken zijn:

 • alcohol
 • koolzuurhoudende dranken
 • zuivelproducten

Uw noodzakelijke medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water.

Uw medische conditie

U heeft digitale voorlichting gehad en/of u bent op de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum geweest. Daar zijn onderstaande vragen aan bod gekomen. Beantwoordt u één of meerdere van onderstaande vragen met ja en dit is niet besproken, neem dan contact met ons op.

 • Heeft u een afwijking aan het hart of de bloedvaten waarbij u het advies heeft gekregen om bij ingrepen vooraf antibiotica te gebruiken?
 • Bent u momenteel onder behandeling van de trombosedienst of gebruikt u een van de volgende bloedverdunnende medicijnen: Acenocoumarol (Sintrom® of Sintrommitis®), Clopidogrel (Plavix®), Fenprocoumon (Marcoumar®), Dipyridamol (Persantin®), Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®) of Apixaban (Eliquis®)?
 • Heeft u een stoornis van de bloedstolling?
 • Gebruikt u Ascal?
 • Heeft u suikerziekte?
 • Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen/antibiotica?
 • Heeft u een Pacemaker of een ICD (interne defibrillator)?
 • Heeft u het slaapapneusyndroom en gebruikt u daarvoor een CPAP-apparaat voor de nacht?

Heeft u de dagen voor het onderzoek koorts of griep, of heeft u in de afgelopen 6 weken voor het onderzoek een longontsteking gehad of bent u hier nog van aan het herstellen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopie Centrum? Het kan zijn dat we uw behandeling moeten verplaatsten totdat u volledig hersteld bent.

Bloedverdunners

De meeste bloedverdunnende medicatie moet voor de behandeling in overleg met uw arts tijdelijk gestaakt worden.
Bloedverdunners die u wel kunt blijven gebruiken voor het onderzoek zijn:

 • Acetylsalicylzuur
 • Ascal
 • Carbasalaatcalcium
 • Ascal cardio 
 • Ascal 38

Verdoving

Afhankelijk van de ingreep bespreekt uw behandelend arts met u de soort verdoving.
Deze kan bestaan uit:

 • Propofol sedatie. Deze vorm van anesthesie wordt gegeven door een Physician Assistant van de afdeling Anesthesiologie. Om deze sedatie veilig te kunnen geven, bent u van tevoren gescreend op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie. Zie verder de informatie: 'Onderzoek met anesthesie (propofol/narcose) op het Endoscopie Centrum'.
 • Een pijnstiller (Alfentanyl) in combinatie met een slaapmiddel (Midazolam).

De sedatie kan een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor kunnen complicaties ontstaan bij mensen met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom bewaken we tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag met behulp van een monitor.


Verloop van de behandeling

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie van het Endoscopie Centrum, routenummer 763. Wij vragen u om 30 minuten voor de geplande behandeling op de afdeling aanwezig te zijn. Dit in verband met de voorbereiding van het onderzoek en voor een goede doorstroom van het programma.

lees meer

Verloop van de behandeling

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie van het Endoscopie Centrum, routenummer 763. Wij vragen u om 30 minuten voor de geplande behandeling op de afdeling aanwezig te zijn. Dit in verband met de voorbereiding van het onderzoek en voor een goede doorstroom van het programma.
Reken bij het plannen van de reistijd ongeveer 15 minuten extra in verband met parkeren en looptijd naar onze afdeling. Bel tijdig als u verhinderd bent. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Voor het onderzoek

Een verpleegkundige of medisch assistent haalt u op uit de wachtruimte, neemt een checklist met u door en brengt een infuusnaald in. U krijgt een jasje aan met drukknopen.
Voor elk onderzoek controleert het endoscopieteam in de behandelruimte aan de hand van een lijst nogmaals een aantal gegevens. Dit heet een time-out procedure.

Behandeling

Als u een gebitsprothese draagt, dan vragen we u om deze uit te doen voor de procedure. Wij stellen het op prijs als u uw eigen gebittenbakje meeneemt. U ligt tijdens het onderzoek op de linkerzij. Uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een knijper aan uw vinger om tijdens de behandeling uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te controleren. U krijgt een mondstukje in om de scoop te beschermen en daarna krijgt u via het infuusnaaldje een slaapmiddel toegediend. Ook krijgt u een paracetamol zetpil om eventuele pijnklachten na het onderzoek te voorkomen. Vervolgens wordt de endoscoop via de mond in de slokdarm gebracht om het te behandelen gebied goed in beeld te brengen en op te meten. We laten hier een voerdraad achter.

De eerste behandeling gebeurt met een RFA-ballon. Deze wordt via de voerdraad ingebracht en daarnaast wordt de endoscoop ingebracht. De RFA-behandelballon wordt per segment ongeveer één seconde verhit. Afhankelijk van de lengte van de Barrett-slokdarm wordt de ballon verplaatst en nog een keer verhit. Zodra de hele Barrett-slokdarm is behandeld, verwijderen we de ballon. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.



Als na de eerste behandeling met de RFA-ballon de slokdarm is genezen, (dit duurt enkele weken) zijn er meestal nog kleine gebieden met Barrett-slijmvlies aanwezig. Dit komt omdat de RFA-ballon niet overal goed contact heeft gemaakt met de slokdarmwand.
Om deze resterende plekjes te behandelen, plannen we een vervolgonderzoek met u in. Als er resterende velden met Barrett-slijmvlies zijn, dan kunnen we deze behandelen met een ablatie-instrument dat op de tip van de endoscoop wordt bevestigd. Het apparaatje wordt ingebracht en ingeschakeld waardoor de slokdarmwand plaatselijk met RFA wordt verhit.
 


Na het onderzoek Waar moet u rekening mee houden?

In verband met de sedatie mag u 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. U moet voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. lees meer

Na het onderzoek Waar moet u rekening mee houden?

Na het onderzoek gaat u naar de zorgruimte van het Endoscopie Centrum waar u blijft tot u goed wakker bent. U kunt een opgeblazen gevoel hebben en keelpijn. Zodra uw toestand het toelaat verwijdert de verpleegkundige het infuus en kunt u naar huis.

Ophalen en vervoer naar huis

In verband met de sedatie mag u na afloop gedurende 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf autorijden, met het openbaar vervoer reizen of fietsen. U moet voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. Laat u ophalen bij het Endoscopie Centrum en verlaat de afdeling niet alleen. Er kan een medische reden zijn om u na het onderzoek af te raden naar huis te gaan. Dan plaatsen we u over naar de verpleegafdeling voor verdere controle. Neemt u daarom nachtkleding, toiletartikelen en medicijnen mee.  

Klachten en medicijnen

De eerste uren na de behandeling kunt u last hebben van irritatie van de keel en pijn achter het borstbeen.
Meestal zakt deze pijn een aantal dagen na de behandeling, maar soms kan de pijn één tot twee weken aanhouden. Een opgeblazen gevoel en pijn in de buik kunnen ontstaan door de lucht die ingeblazen wordt.
Na de behandeling krijgt u instructies mee waarin we uitleggen wat u kunt doen bij pijnklachten. Daarnaast faxen wij een recept voor maagzuurremmers naar uw apotheek. Deze medicijnen zorgen dat het maagzuur niet kan inwerken op de wond, waardoor ze de genezing bevorderen.  Het is belangrijk dat u deze medicatie inneemt.

Voeding

Na de behandeling mag u weer beginnen met het drinken van heldere vloeistoffen. Op de dag van het onderzoek mag u alleen water, limonade en lauwe, niet zure dranken, zoals thee en bouillon, drinken.
Hierna kunt u in principe weer alles eten. Begin eerst met zacht voedsel: yoghurt, vla en brood zonder korst. We adviseren de eerste twee weken zure, hete en pittig gekruide dranken en voeding te vermijden.

Vervolgafspraak

Een paar dagen na de behandeling wordt u thuis gebeld. Wij vragen hoe het met u gaat en informeren u over het vervolg van de behandeling.
Meestal zijn 2 tot 3 RFA-behandelingen, met tussenpozen van 2 à 3 maanden, nodig om het Barrett slijmvlies volledig te verwijderen.
Daarna biopteert (neemt kleine hapjes) de arts de plekjes waar het Barrett-slijmvlies voorheen zat. Deze biopten beoordeelt de patholoog onder de microscoop.

Mogelijke complicaties

RFA is over het algemeen een veilig onderzoek. Er kunnen complicaties optreden,
maar de kans hierop is klein. De meeste complicaties kunnen tijdens de procedure worden behandeld.
In zeldzame gevallen kan optreden:

 • beschadiging van keel of stembanden
 • vernauwing van de slokdarm
 • perforatie (een gaatje in de slokdarmwand) 
 • ernstige ontsteking van de slokdarm met vorming van zweren

Wanneer direct contact opnemen?

 • bij aanhoudende heftige pijn in de bovenbuik of achter het borstbeen
 • bij bloed braken of zwarte teerachtige ontlasting
 • bij hoge koorts
 • als het eten de slokdarm niet goed passeert

U kunt maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.
's Avonds, 's nachts en in het weekend de eerste 7 dagen na het onderzoek met verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, telefoonnummer: (024) 361 34 38 en vragen naar de dienstdoende arts.
Vanaf de 8e dag na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts.


Endoscopisch onderzoek met anesthesie

Hier leest u meer over de gang van zaken bij endoscopisch onderzoek met anesthesie op het Endoscopie Centrum met PSA: Procedurele Sedatie en Analgesie (diepe sedatie) of narcose.

lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. Er kan bijvoorbeeld uw toestemming worden gevraagd voor het nemen van enkele extra hapjes uit het slijmvlies. U heeft vanzelfsprekend het recht hiervan af te zien. Dit heeft nooit invloed op uw behandeling of op de verhouding met uw behandelend arts.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1
 • Medewerkers
 • Intranet