Patientenzorg Behandelingen Behandeling durale arterioveneuze fistel

Behandeling SDAVF in de wervelkolom


De behandeling

Er bestaan verschillende behandeltechnieken. Uw algehele gezondheid, plaats en bereikbaarheid van het fistel en de risico’s van de ingreep hebben invloed op de keuze welke behandeling in uw geval de beste is.

lees meer

De behandeling

Voorafgaand aan de geplande behandeling heeft u een afspraak met een arts van de anesthesie en van de neurochirurgie. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen, leefregels voor en na de operatie met u door.

Voor de behandeling wordt door middel van een angiografie precies de plaats bepaald van het SDAVF. Hiermee wordt overwogen hoe het SDAVF het beste behandeld kan worden
 
Er bestaan verschillende behandeltechnieken. De keuze van de juiste behandeling is steeds weer maatwerk, waarover neurochirurgen in overleg met gespecialiseerde neurologen en neuroradiologen beslissen. Op voorhand is nooit met zekerheid te zeggen of de behandeling zal slagen. Uw algehele gezondheid, plaats en bereikbaarheid van het fistel en de risico’s van de ingreep hebben invloed op de keuze welke behandeling in uw geval de beste is.


 • Onder narcose wordt ter hoogte van het fistel een opening gemaakt. Met behulp van de beelden van de angiografie navigeert de arts naar de plaats van het punt waar de “kortsluiting” zich bevindt. Hier wordt een titanium clip op geplaatst of het “fistelpunt” wordt doorgenomen. Daarna herstelt de normale circulatie zich.


Na de behandeling

Na de behandeling neemt de behandelend arts contact op met de eerste contactpersoon om te vertellen hoe de procedure is verlopen.

lees meer

Na de behandeling

Na de behandeling neemt de behandelend arts contact op met de eerste contactpersoon om te vertellen hoe de procedure is verlopen.


 • Als u bent hersteld van de operatie en u geen uitvalsverschijnselen heeft, mag u naar huis. Na de behandeling via de liesslagader kan dit al de eerste dag na de behandeling zijn. Als het SDAVF is behandeld door middel van een operatie kan dit al de tweede dag na de operatie zijn. Als er nog sprake is van uitvalsverschijnselen door het SDAVF, dan wordt met de revalidatiearts overwogen waar u het beste kunt gaan herstellen. Mogelijk is dit in een revalidatiecentrum bij u in de buurt of kan dit in de thuissituatie met hulp van fysiotherapie aan huis. 

  De zaalarts bespreekt de planning van het ontslag en de vervolgafspraken met u.

  • Bent u via de lies behandeld? Dan mag u 3 dagen na de operatie geen dingen doen waarmee er druk op de lies komt. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen.
  • U mag 24 uur na de operatie douchen.
  • Als u na ontslag nieuwe medicijnen moet slikken, ontvangt u een recept. U kunt met dit recept terecht bij de Radboud Apotheek (hoofdingang, route 459) of bij uw eigen apotheek.
  • Heeft u hechtingen die niet vanzelf oplossen? Uw huisarts kan deze na 8 dagen verwijderen. U krijgt hierover informatie van de verpleegkundige.

Behandeling DAVF in de hersenen


Doel

Een DVAF wat niet heeft gebloed en geen klachten geeft behoeft niet altijd een behandeling. Een behandeling heeft als doel om het DAVF uit te schakelen, zodat herhaling van een bloeding of verergering van klachten wordt voorkomen.

De behandeling

Er bestaan verschillende behandeltechnieken. Uw algehele gezondheid, plaats en bereikbaarheid van het fistel en de risico’s van de ingreep hebben invloed op de keuze welke behandeling in uw geval de beste is.

lees meer

De behandeling

Voorafgaand aan de geplande behandeling heeft u een afspraak met een arts van de anesthesie en van de neurochirurgie. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen, leefregels voor en na de operatie met u door.

Een bloeding, neurologisch uitval of klachten door het DAVF kunnen reden zijn voor de behandeling van een DAVF. Er bestaan verschillende behandeltechnieken. De keuze van de juiste behandeling is steeds weer maatwerk, waarover het behandelteam van neurochirurgen, neuroradiologen en radiotherapeuten moeten beslissen. Op voorhand is nooit met zekerheid te zeggen of de behandeling zal slagen. Uw algehele gezondheid, leeftijd, de plaats, grootte van het DAVF, risico’s op een bloeding uit het DAVF hebben invloed op wat de beste behandeling is. Uw behandelwens speelt een belangrijke rol in deze beslissing. Uw behandelend neurochirurg bespreekt dit met u op de polikliniek.


 • Onder narcose wordt via een botluikje in de schedel geprobeerd de “kortsluiting” te stoppen door hierop een tintanium clip te plaatsen of door de verbinding door te nemen. 


Na de behandeling

De verpleegkundige controleert zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of insteekopening van de lies). U bent verbonden aan infusen en u heeft een blaaskatheter.

lees meer

Na de behandeling

De verpleegkundige controleert zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of insteekopening van de lies). U bent verbonden aan infusen en u heeft een blaaskatheter. Op de wond of insteekopening zit een pleister.


 • Als u bent hersteld van de operatie mag u naar huis. Na de behandeling via de liesslagader kan dit al de eerste dag na de behandeling zijn. Als het DAVF is behandeld door middel van een operatie kan dit al de tweede dag na de operatie zijn. De zaalarts bespreekt de planning van het ontslag en de vervolgafspraken met u.

  • Bent u via de lies behandeld? Dan mag u 3 dagen na de operatie geen dingen doen waarmee er druk op de lies komt. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen.
  • U mag 24 uur na de operatie douchen.
  • Als u na ontslag nieuwe medicijnen moet slikken, ontvangt u een recept. U kunt met dit recept terecht bij de Radboud Apotheek (hoofdingang, route 459) of bij uw eigen apotheek.
  • Heeft u hechtingen die niet vanzelf oplossen? Uw huisarts kan deze na 8 dagen verwijderen. U krijgt hierover informatie van de verpleegkundige.


DAVF dat gebloed heeft

Als het DAVF heeft gebloed is het sommige gevallen het beste om eerst te herstellen van de bloeding voordat het DAVF wordt behandeld.

lees meer

DAVF dat gebloed heeft

Als het DAVF heeft gebloed is het sommige gevallen het beste om eerst te herstellen van de bloeding voordat het DAVF wordt behandeld.

Het herstel na een DVAF dat gebloed heeft

Uw herstel na een bloeding uit een DAVF hangt af van veel factoren en heeft meestal een aantal maanden nodig. Als u na de bloeding uitvalsverschijnselen heeft , waardoor u bent beperkt in de zorg voor uzelf of in het denken, dan wordt door de revalidatiearts bekeken waar u het beste kunt herstellen. Dit kan thuis, in een revalidatiecentrum of op een herstelafdeling in een verpleeghuis. Afhankelijk van wat uw problemen zijn wordt u begeleid door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werk.

Om u en uw naasten op de hoogte te houden van de voortgang, worden gedurende de ziekenhuisopname wekelijks gesprekken georganiseerd door de verpleegkundig specialist met u, uw naasten. Uw behandelend neurochirurg bespreekt (zo mogelijk voor ontslag) het vervolgtraject wat betreft de behandeling van het DAVF. Mogelijk blijft u, voor anderen onzichtbare, klachten houden. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn (mentale) vermoeid, problemen met het verwerken van prikkels, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Dit kan een behoorlijke beperking zijn voor het oppakken van uw dagelijkse activiteiten. De vervolgafspraken, adviezen over leefregels en het oppakken van activiteiten worden voor ontslag met u en uw naasten besproken door de verpleegkundig specialist. U kunt na ontslag bij haar met uw vragen terecht.