Patiëntenzorg Behandelingen Botuline toxine A bij overactieve blaas

Wat is botuline toxine A?

Botuline toxine A is een stof die ervoor zorgt dat de zenuwvezels geen signalen meer naar spieren kunnen sturen. Een behandeling met botuline toxine A kan helpen als u een overactieve blaas. lees meer

Wat is botuline toxine A?

Botuline toxine A is een stof die ervoor zorgt dat zenuwvezels geen signalen meer door kunnen sturen. Door Botuline toxine A in de blaasspier te spuiten remmen we signalen van en naar de blaasspier. Wij kunnen u hiermee behandelen bij overactieve blaasklachten. Overactieve blaasklachten uiten zich door vaak kleine beetjes plassen en veel aandrang waarbij ook ongewild urineverlies kan voorkomen. Dit ongewild urineverlies heet aandrangincontinentie oftewel urge-incontinentie.

Contact

Polikliniek Urologie

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
(024) 361 38 03

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling houdt u met een aantal dingen rekening. lees meer

Voorbereiding

 • Laat een week voor het onderzoek uw urine controleren bij uw huisarts om een blaasontsteking uit te sluiten. Als u een blaasontsteking heeft, kan de behandeling niet doorgaan. Neem dan contact op met uw arts.
 • Heeft u een paar dagen voor het onderzoek een blaasontsteking of pijn bij het plassen? Neem dan contact op met uw arts.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Neem dan contact op met uw arts. Soms moet u voor de behandeling stoppen met het innemen van deze medicijnen.

De operatie Wat kunt u verwachten?

De operatie doen we meestal onder plaatselijke verdoving op de polikliniek. U kunt dan vooraf gewoon eten en drinken. Bij een plaatselijke verdoving wordt eerst de verdovingsvloeistof in de blaas gedaan. Dit gaat door een katheter die we via de plasbuis in de blaas plaatsen. lees meer

De operatie Wat kunt u verwachten?

De operatie doen we meestal onder plaatselijke verdoving op de polikliniek. U kunt dan vooraf gewoon eten en drinken. Bij een plaatselijke verdoving wordt eerst de verdovingsvloeistof in de blaas gedaan. Dit gaat door een katheter die we via de plasbuis in de blaas plaatsen. Na het inlopen van de verdovingsvloeistof verwijderen we de katheter.

Soms doen we de operatie met een ruggenprik of onder algehele narcose. U krijgt dan vooraf nog een afspraak bij de anesthesist. Afhankelijk van het tijdstip op de dag en of u zelf kunt katheteriseren gaat u dan dezelfde dag naar huis of blijft u één nacht.

Als de verdoving goed is ingewerkt, gaan we met een cameraatje via de plasbuis de blaas in. Voor het juiste effect spuiten we Botuline toxine A in de blaaswand. Hiervoor gebruikt de arts een lange injectienaald die door de camera in de plasbuis past. We prikken de blaas 10 tot 25 keer. Meestal doet dit geen pijn door de verdoving, maar het kan soms vervelend aanvoelen.


Na de operatie

Na de operatie houdt u met een aantal dingen rekening. lees meer

Na de operatie

 • Bij een plaatselijke verdoving kunt u dezelfde dag weer naar huis. Heeft u een ruggenprik of algehele narcose gehad, dan kunt u meestal dezelfde dag naar huis als u vroeg aan de beurt bent of zelf kunt katheteriseren. Anders gaat u de volgende dag naar huis.
 • U mag naar huis als u goed kunt plassen en er geen urine in uw blaas achterblijft. Lukt het plassen niet? Dan leren we u zelf de blaas leeg te maken met een katheter. Twijfelt u of u dit zelfkatheteriseren aankunt of aandurft? U kunt het vóór de operatie leren als u dat wilt.
 • Het effect van de behandeling merkt u na ongeveer 3 dagen. Let op dat het plassen in deze dagen dus ook moeizamer kan gaan. Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. Na ongeveer twee weken is de werking maximaal.
 • Na de operatie kan er soms wat bloed bij de urine zitten. We adviseren u dan om extra te drinken.
 • Soms kan het lijken alsof u griep heeft. Is uw temperatuur boven de 38.5 C, neem dan contact op met de polikliniek Urologie (buiten kantooruren met de afdeling Urologie).
 • U kunt een blaasontsteking krijgen. Neem dan contact op met uw huisarts.
 • Ongeveer 6 weken na de operatie is de controle afspraak.
 • Botuline toxine A werkt ongeveer 6 tot 12 maanden. Als het uitgewerkt is, kunnen we de behandeling weer herhalen.

Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet