Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de voor- en nadelen van een CI bij uw kind en krijgt u informatie over de onderzoeken die daarvoor nodig zijn. lees meer

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de voor- en nadelen van een CI bij uw kind en krijgt u informatie over de onderzoeken die daarvoor nodig zijn. De arts stelt u vragen over de medische toestand van uw kind: het gehoorverlies, het ontstaan en het verloop ervan en de algehele ontwikkeling van uw kind. Ook krijgt uw kind een keel-, neus- en ooronderzoek. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Om u te helpen bij het maken van een keuze voor het juiste CI-merk, hebben we de verschillen tussen de systemen in de keuzewijzer voor u op een rijtje gezet. Bij het intakegesprek zal dit met u worden besproken. 


Gehoor- en communicatie-onderzoek

Met het communicatief/auditief onderzoek beoordelen we de huidige mogelijkheden van uw kind om geluiden/spraakklanken waar te nemen en daarmee gesproken taal te ontwikkelen. lees meer

Gehoor- en communicatie-onderzoek

Met het communicatief/auditief onderzoek beoordelen we de huidige mogelijkheden van uw kind om geluiden/spraakklanken waar te nemen en daarmee gesproken taal te ontwikkelen. Hiermee kunnen we inschatten in hoeverre uw kind met een CI geluiden en spraakklanken waar zal kunnen nemen en daarmee gesproken taal zal kunnen ontwikkelen. We gaan na in hoeverre uw kind geluiden kan waarnemen (audiologisch onderzoek) gericht is op geluid (waarnemen, herkennen en onthouden) en op communicatie (in gebaren en gesproken taal). Het onderzoek duurt een dagdeel.

Verder willen we van u weten hoe uw kind zich in totaliteit ontwikkelt. Soms doen we ook nog een aanvullend ontwikkelingsonderzoek bij uw kind. Zodat we het mogelijke effect van een CI nog beter kunnen inschatten. De onderzoeksresultaten bespreken we met u.

Onderzoek BERA/ASSR-onderzoek

Bij het BERA/ASSR-onderzoek meet de onderzoeker de elektrische activiteit in uw gehoor. BERA is een afkorting van “Brainstem Evoked Response Audiometry” en ASSR van “Auditory Steady State response”. lees meer

CT- of MRI-scan

Om vast te stellen of we bij uw kind een implantaat kunnen plaatsen, maken we een CT- of MRI-scan van zijn/haar hoofd. lees meer

CT- of MRI-scan

Om vast te stellen of we bij uw kind een implantaat kunnen plaatsen, maken we een CT- of MRI-scan van zijn/haar hoofd. De keuze tussen een CT- of MRI-scan is afhankelijk van de oorzaak en omvang van het gehoorverlies. Soms zijn beide scans nodig om een goed beeld te vormen.

Jonge kinderen krijgen bij het maken van de scan een slaapmiddel. Zij worden dan opgenomen op de Dagbehandeling voor kinderen. Meestal duurt deze opname een dagdeel.

Evenwichts­onderzoek

Bij de CI-operatie bestaat een kleine kans dat de functie van het evenwichtsorgaan verloren gaat. Daarom onderzoeken we de werking van het evenwichtsorganen van uw kind vóór de operatie. lees meer

Evenwichts­onderzoek

Bij de CI-operatie bestaat een kleine kans dat de functie van het evenwichtsorgaan verloren gaat. Daarom onderzoeken we de werking van het evenwichtsorganen van uw kind vóór de operatie. De uitslag van dit onderzoek kan meespelen in de oorkeuze voor het CI.
 
Tijdens het evenwichtsonderzoek plakken we drie elektrodes op het hoofd van uw kind. Deze registreren zijn/haar oogbewegingen terwijl uw kind bij u op schoot in een draaistoel rustig wordt rondgedraaid. Dit doen we zowel in het licht als in het donker. Vervolgens spuiten we water (of lucht) in de gehoorgangen en meten we opnieuw de oogbewegingen. Het water (en in mindere mate de lucht) in de gehoorgangen kan een vervelend, draaierig gevoel veroorzaken.

Adviesgesprek

Na alle onderzoeken nodigt de coördinator u uit voor een adviesgesprek waarin alle uitslagen met u doorgenomen worden. lees meer

Adviesgesprek

Na alle onderzoeken nodigt de coördinator u uit voor een adviesgesprek waarin alle uitslagen met u doorgenomen worden. Ook bespreken we het advies van de CI-commissie met u. Als de CI-commissie inschat dat een CI de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind vergroot, informeren we u over de operatie en de hieraan verbonden risico’s. Op basis hiervan kunt u beslissen of u een CI wilt laten plaatsen bij uw kind.
  • Medewerkers
  • Intranet