Patiëntenzorg Behandelingen Cochleaire implantatie (CI) Cochleaire implantatie bij kinderen

Wanneer een CI voor uw kind?

Als uw kind een ernstige vorm van slechthorendheid of doofheid heeft, of de slechthorendheid van uw kind zeer snel toeneemt, kunt u terecht bij het CI-team voor kinderen. Daar krijgt u informatie, advies en begeleiding bij een eventuele CI-implantatie en revalidatie. lees meer

Wanneer een CI voor uw kind?

Heeft uw kind een ernstige vorm van slechthorendheid of doofheid of neemt de slechthorendheid van uw kind zeer snel toe? Dan kunt u terecht bij het CI-team voor kinderen. De medewerkers geven u informatie en advies en begeleiden u bij een eventuele CI-implantatie en revalidatie.

Ervaren begeleiders

Wij hebben uitgebreide en jarenlange ervaring bij het begeleiden van kinderen die een cochleair implantaat krijgen. Ook werken wij voor de begeleiding van uw kind nauw samen met instanties uit uw omgeving, zoals de gezinsbegeleiding, peuterspeelzaal, basis- of middelbare school.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bij het CI-team voor kinderen begeleiden we kinderen tot 16 jaar. Oudere kinderen en volwassenen kunnen terecht bij het volwassenenteam. U kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen.

Contact

Hearing & Implants

Secretariaat
bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur
(024) 361 35 06
contactformulier

Wat is een CI?

Een cochleair implantaat (CI) is een hoorapparaat dat de functie van het slakkenhuis elektrisch overneemt als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen.

Aanmelden en intake

Na aanmelding maken we een afspraak voor een aantal onderzoeken; een intakegesprek met de coördinator, een uitgebreid audiologisch onderzoek en een kort KNO-onderzoek. Tijdens het intakegesprek bespreken we de voor- en nadelen van een CI voor uw kind. lees meer

Aanmelden en intake

Wanneer u zich afvraagt of een CI een goed hulpmiddel is voor uw kind, kunt u de gezinsbegeleider, audioloog, KNO-arts of huisarts  vragen om een doorverwijzing. Wanneer wij de verwijzing van uw kind hebben ontvangen, sturen wij u een brochure en aanmeldingsformulier toe.

Intakegesprek en onderzoek

Na aanmelding maken we een afspraak voor een aantal onderzoeken; een intakegesprek met de coördinator, een uitgebreid audiologisch onderzoek en een kort KNO-onderzoek. Tijdens het intakegesprek bespreken we de voor- en nadelen van een CI voor uw kind. Op basis van dit gesprek besluiten we of het zinvol is om verder te gaan met het CI-traject. Zoja, dan zullen de vervolgonderzoeken gepland worden.

Vrijblijvend traject

De informatie- en adviesprocedure kunt u zien als een periode waarin u informatie krijgt over CI. Aanmelding betekent uiteraard niet dat u gebonden bent aan implantatie.
 

Het CI-traject


Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek kijken we of een cochleair implantaat (CI) het juiste hulpmiddel is voor het gehoorprobleem van uw kind. lees meer

De ingreep

Voorafgaand aan de ingreep komt een revalidatietherapeut bij u thuis om uitleg te geven over de ingreep. lees meer

Revalidatie en follow-up

2 tot 6 weken na de operatie begint de revalidatie. lees meer

Informatie­folders

 • In deze folder leest u alles wat te maken heeft met CI en de ontwikkeling van uw kind.

  bekijk het pdf-bestand


Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert. lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652


Mogelijkheden met CI veelgestelde vragen

over een cochleair implantaat


 • Nee, geen enkele CI-gebruiker die vóór de operatie gehoord heeft, vindt dat geluiden via het CI systeem weer helemaal normaal klinken. Sommigen zeggen dat het geluid erg mechanisch klinkt, anderen vergelijken het geluid met een radio die slecht is afgestemd. Heel lage tonen, zoals de grondtoon van de stem, komen via de CI niet door. Het is wel bijna altijd mogelijk te horen dat er iemand aan het praten is, maar niet iedereen kan zonder liplezen (spraakafzien) spraak verstaan.


Spoedprocedure

Als uw kind plotseling doof is geworden door een hersenvliesontsteking en er sprake is van verbening (botvorming) in de slakkenhuizen, adviseren wij om op korte termijn een CI te plaatsen. lees meer

Spoedprocedure

Als uw kind plotseling doof is geworden door een hersenvliesontsteking en er sprake is van verbening (botvorming) in de slakkenhuizen, adviseren wij om op korte termijn een CI te plaatsen. De toegankelijkheid van de slakkenhuizen vermindert na verbening namelijk aanzienlijk waardoor plaatsing van de elektroden moeilijk of onmogelijk wordt. Uw kind kan dan met voorrang het CI-traject doorlopen.

Interessante sites


Gebaren

 • Deze site bevat informatie over Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

  naar de website


Lotgenoten ontmoeten

 • ‘Zo hoort het’ organiseert activiteiten, workshops en netwerken voor dove en slechthorende kinderen, jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken.

  naar de website


Ouder­verenigingen en belangen­verenigingen

 • De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders voor Dove Kinderen. De FODOK behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders.

  naar de website


Over doof en slechthorend zijn

 • Nieuwssite voor doven en slechthorenden.

  naar de website


Speciaal voor kinderen

 • Deze website bevat informatie voor spreekbeurten en werkstukken over het gehoor. Deze site is zeer geschikt voor kinderen vanaf 7-8 jaar.

  naar de website


Zorg en onderwijs

 • Deze website over het passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  naar de website

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet