Over het vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek kijken we of een cochleair implantaat (CI) de juiste oplossing is voor uw gehoorprobleem. Het vooronderzoek bestaat uit verschillende fases

De CI intake

De CI intake bestaat uit een intakegesprek, een onderzoek van het oor en een audiologisch onderzoek. Op basis van de CI intake besluiten we of we de CI-procedure voortzetten of niet. lees meer

De CI intake

De CI intake bestaat uit een onderzoek van het oor (otoscopie), een medisch/otologische anamnese,een audiologisch onderzoek, en een intakegesprek.

Voor het audiologisch onderzoek graag uw eventuele hoortoestel(len) en oorstukjes meebrengen naar uw afspraak.

Onderzoek van het oor (Otoscopie)

Naast de medisch /otologische anamnese wordt tijdens het onderzoek het oor en het trommelvlies beoordeeld. Indien nodig wordt de gehoorgang gereinigd.

Het audiologisch onderzoek

Tijdens het audiologisch onderzoek maken we een toon- en spraakaudiogram met en zonder uw hoortoestel. Soms blijkt dat we nog een aanpassing van uw hoortoestel kunnen proberen voordat we verder gaan met de CI-procedure. De CI-coördinator bespreekt dit met u tijdens het intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de coördinator CI volwassenen hoe uw doofheid/ slechthorendheid is ontstaan en het verloop ervan. Ook informeren we u over mogelijkheden en beperkingen met een CI in het algemeen en voor uw individuele situatie. U kunt de verschillende CI-systemen zien en krijgt uitleg over de indicatieprocedure, vereiste onderzoeken, uw tijdsinvestering, de operatie en de revalidatie. Op basis van dit intakegesprek besluiten we of we de CI-procedure voortzetten of niet. 

Indien u moeite heeft met het volgen van een gesprek als gevolg van uw slechthorendheid kunt u overwegen een tolk in te schakelen. Een tolk zorgt ervoor dat iedereen elkaar begrijpt en dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan het gesprek. Kijk voor meer informatie op www.tolkcontact.nl.


CT- of MRI-scan

We maken een CT- of MRI-scan van uw binnenoren om na te gaan of het slakkenhuis normaal is aangelegd en of het voldoende ruimte biedt om een implantaat te plaatsen

lees meer

CT- of MRI-scan

We maken een CT- of MRI-scan van uw binnenoren om na te gaan of het slakkenhuis normaal is aangelegd en of het voldoende ruimte biedt om een implantaat te plaatsen. Of u een CT- of MRI-scan krijgt, is met name afhankelijk van de oorzaak van uw gehoorverlies.Evenwichts­onderzoek

We onderzoeken de werking van uw evenwichtsorganen vóór de operatie. De uitslag van het evenwichtonderzoek kan meespelen in het advies bij welk oor we de CI het beste kunnen plaatsen. lees meer

Evenwichts­onderzoek

Bij de CI-operatie bestaat een kleine kans dat de functie van uw evenwichtsorgaan vermindert of zelfs verloren gaat. Daarom onderzoeken we de werking van uw evenwichtsorganen vóór de operatie. De uitslag van het evenwichtonderzoek kan meespelen in het advies bij welk oor we de CI het beste kunnen plaatsen. 

Tijdens het evenwichtsonderzoek plakken we drie elektrodes op uw hoofd. Deze registreren uw oogbewegingen terwijl u in een draaistoel rustig wordt rondgedraaid, zowel in het licht als in het donker. Vervolgens spuiten we water (of lucht) in de gehoorgangen en meten we opnieuw uw oogbewegingen. Het spuiten van het water (en in mindere mate de lucht) in uw gehoorgangen kan een vervelend, draaierig gevoel veroorzaken. 


Proefstimulatie

Om na te gaan of uw gehoorzenuw reageert op elektrische prikkels, doen we in enkele gevallen een proefstimulatie. lees meer

Proefstimulatie

Om na te gaan of uw gehoorzenuw reageert op elektrische prikkels, doen we in enkele gevallen een proefstimulatie. We verdoven uw trommelvlies met behulp van een zalfje. Daarna prikken we met een dunne naald door uw trommelvlies. De naald plaatsen we zo dicht mogelijk bij het slakkenhuis. Vervolgens geven we elektrische prikkels aan uw slakkenhuis. U kunt dan aangeven of u iets hoort.

Persoonlijke draagkracht

Aan de hand van een psychologische vragenlijst en eventueel een gesprek met een psycholoog brengen we uw persoonlijke draagkracht in kaart. lees meer

Persoonlijke draagkracht

Aan de hand van een psychologische vragenlijst en eventueel een gesprek met een psycholoog brengen we uw persoonlijke draagkracht in kaart. Uw persoonlijke draagkracht geeft aan hoe goed u in uw dagelijks leven met uw doofheid/slechthorendheid om kunt gaan. Welke invloed heeft uw doofheid/ slechthorendheid op de kwaliteit van uw leven? En wat zijn uw verwachtingen van een CI? Als hier aandachtspunten uit naar voren komen, houden we daar rekening mee bij uw revalidatie.


Gesprek met de revalidatie­therapeut

De revalidatietherapeut informeert u over de inhoud van de revalidatie na de operatie.

lees meer

Gesprek met de revalidatie­therapeut

U bent in het informatietraject voor het krijgen van een cochleair implantaat en u bent uitgenodigd voor een gesprek met de revalidatietherapeut.

Wat kunt u verwachten tijdens dit gesprek?
De revalidatietherapeut is een logopedist met ervaring in het begeleiden van mensen met een CI. Tijdens dit gesprek zal zij u informeren over het revalidatietraject na de operatie. De revalidatietherapeut bespreekt met u:

  • het verloop van de revalidatie na implantatie [lees meer]
  • de tijdsinvestering voor revalidatie
  • mogelijkheden en beperkingen met een CI
  • uw verwachtingen
  • verschillende CI-systemen
  • de CI-keuzewijzer.

Ervaringen uitwisselen met andere CI-gebruikers? Meld je aan bij het forum 'CI bij Volwassenen'

Dit forum is een beschermde site, alleen voor CI-gebruikers van het Radboudumc. Je kunt hier ervaringen uitwisselen, vragen stellen en tips delen met andere CI-gebruikers. naar het forum

Advies­gesprek

Na alle onderzoeken nodigt de coördinator u uit voor een adviesgesprek waarin alle uitslagen met u doorgenomen worden. Ook bespreken we het advies van de CI-commissie met u. lees meer

Advies­gesprek

Na alle onderzoeken nodigt de coördinator u uit voor een adviesgesprek waarin alle uitslagen met u doorgenomen worden. Ook bespreken we het advies van de CI-commissie met u.

Positief advies

Is het advies positief en kiest u zelf ook voor implantatie? Dan krijgt u informatie over de operatie en plaatsen we u op de operatielijst. Ook beslissen we tijdens dit gesprek welk CI-systeem u gaat krijgen. Meestal kunt u zelf kiezen, maar soms heeft het CI-team voorkeur voor een bepaald merk.

U krijgt tijdens dit gesprek het advies u te laten inenten tegen hersenvliesontsteking. Wereldwijd zijn er namelijk enkele CI-gebruikers die hersenvliesontsteking hebben gekregen. In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en alle centra voor CI in Nederland is dan ook gekozen voor maximale veiligheid. Alle volwassen CI-kandidaten worden gevaccineerd tegen de pneumokok-bacterie en de Haemophilus Influenza-B bacterie. Tijdens het adviesgesprek ontvangt u een recept hiervoor. Met dit recept kunt u de vaccinatie ophalen bij uw apotheek. Uw huisarts kan u vervolgens inenten.

Negatief advies

Als de CI-commissie verwacht dat een CI u geen betere mogelijkheden biedt in vergelijking met een gewoon hoortoestel, geeft zij een negatief advies. Uiteraard lichten we de reden voor afwijzing toe.

  • Medewerkers
  • Intranet