Patiëntenzorg Behandelingen Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Wat is cognitieve gedragstherapie? (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT ) is een evidence based behandeling. Dit betekent dat er voor deze vorm van therapie veel wetenschappelijk bewijs is gevonden dat de therapie daadwerkelijk werkt bij een diversiteit aan psychische stoornissen.

Meer informatie

Via de contactknop komt u bij mijnRadboud. Daar kunt u uw vragen stellen. Heeft u geen mijnRadboud, dan kunt u ons telefonisch bereiken.
(024) 361 35 13
contact

Psychische klachten en CGT

Bij alles wat er in ons leven gebeurt, hebben we gedachten en gevoelens. Al deze aspecten beginnen als woord met een ‘G’. We kunnen deze op een rij zetten in een zogenaamd G-schema. Dit schema is de methode uit de CGT waar deze therapiegroep zich op focust. lees meer

Psychische klachten en CGT

Bij alles wat er in ons leven gebeurt, hebben we gedachten en gevoelens. Het kan zijn dat we ons daar niet onmiddellijk bewust van zijn. Toch zijn deze gedachten en gevoelens de basis waarop ons gedrag wordt gebaseerd.
 
Bij gevoelens zoals angst en somberheid kan het helpen om te onderzoeken of de gedachten die er toe aanleiding hebben gegeven wel helpend zijn en het gedrag dat we vertonen wel is wat we (uiteindelijk) wensen. Veelal concluderen we dat dit niet het geval is, omdat we onplezierige gedachten en gevoelens willen vermijden en ook minder zijn gaan ondernemen. Ook blijkt dat we qua denken een aantal denkvergissingen maken. In de cognitieve gedragstherapie wordt geleerd deze te herkennen en door een aantal methodes ‘uit te dagen’. Dat wil zeggen onder de loep nemen en checken op hun waarheidsgehalte en nagaan of ze helpend zijn.
 
Al deze aspecten (gedachten, gevoelens en gedrag) beginnen als woord met een ‘G’. We kunnen deze op een rij zetten in een zogenaamd G-schema. Dit schema is de methode uit de CGT waar deze therapiegroep zich op focust. Het doel is het aanleren van het zelf kunnen toe passen van dit G-schema en de uitdaagmethoden, en hierbij als het ware je eigen therapeut worden.

Opzet en werkwijze

Cognitieve gedragstherapie gebeurt in een groep met maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten. De therapie bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

lees meer

Opzet en werkwijze

Cognitieve gedragstherapie gebeurt in een groep met maximaal acht deelnemers. Er zijn twee therapeuten, die beide (gespecialiseerd ) psycholoog zijn en van wie er één in ieder geval geregistreerd cognitief gedragstherapeut is. Er zijn twaalf sessies die verdeeld zijn in twee afzonderlijke modules van zes (basis en vervolg).

De therapie bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van één uur. Elke bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • In het eerste deel is er kort ruimte voor mededelingen van iedereen in de vorm van een groepsgesprek.
  • Het tweede deel richt zich op psycho-educatie over het  maken van aan G schema (het onderdeel van de cognitieve gedragstherapie waar in deze groep de aandacht op is gericht).
  • In het derde deel wordt  geoefend met het geleerde in (meestal schrijf-) opdrachten.

Aan het einde van de bijeenkomst krijgt u thuiswerk mee. Tussen de sessies door wordt van u verwacht dat u thuis iets doorleest of invult.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u bereid bent in een groep te delen wat u herkent van het besprokene en dat u thuis oefent met de thuiswerkopdrachten.
 
Aan het einde van de 6e bijeenkomst wordt met u in de groep geëvalueerd. Als u wilt kunt u dan besluiten om mee te gaan doen aan de vervolg CGT groep, die wederom 6 weken 1 uur per week duurt (maar op een andere dag plaatsvindt). In deze vervolgroep gaat u nader met het geleerde aan de slag met het geleerd G-schema. Van u wordt dan verwacht dat u wekelijks een G-schema als thuiswerk invult en mee neemt naar de groep.


Voor wie?

De therapie is bedoeld voor iedereen die op onze afdeling gediagnosticeerd is met een depressie, angststoornis en /of ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of Autisme (ASS), en meer wil leren over wat gedachten en gevoelens met je doen en hoe die een rol spelen in het tot stand komen van gedrag. lees meer

Voor wie?

De therapie is bedoeld voor iedereen die op onze afdeling gediagnosticeerd is met een depressie, angststoornis en /of ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of Autisme (ASS), en meer wil leren over wat gedachten en gevoelens met je doen en hoe die een rol spelen in het tot stand komen van gedrag. Maar ook voor diegenen die handvatten zoeken om anders te leren denken en doen (wat zal leiden tot anders voelen).
Vaak vormt CGT een onderdeel van een behandeling die uit meerdere behandelvormen bestaat. Samen met uw behandelaar wordt gekeken wat – in uw situatie – het beste aansluit bij uw behandeldoelen.

Voor wie niet?

De therapie is niet voor mensen met acute psychotische en/of manische symptomen of voor mensen met actuele verslavingsproblematiek.
 

Behandeling Cognitieve gedragstherapie bij kinderen

Met cognitieve gedragtherapie leren we uw kind anders te kijken naar bepaalde dingen, angesten te overwinnen of te oefenen met bepaalde vaardigheden. 

lees meer

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van het Radboudumc afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met één van de therapeuten om te zien of deelname aan de CGT groep passend voor u is.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet