Patientenzorg Behandelingen Cognitieve gedragstherapie CGT

Wat is CGT?

CGT is een therapie die is bedoeld voor iedereen die op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc een diagnose krijgt en meer wil leren over wat gedachten en gevoelens met je doen en hoe die een rol spelen in het tot stand komen van gedrag.

lees meer

Wat is CGT?

Wat is CGT?

Cognitieve gedragstherapie (CGT ) is een zgn evidence based therapie. Dit betekent dat er voor deze vorm van therapie veel  wetenschappelijk bewijs is gevonden dat de therapie daadwerkelijk werkt  bij een diversiteit aan psychische stoornissen.

Voor wie ?

Mensen met een depressie, angststoornis en /of ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D  en  Autisme (ASS). De therapie is bedoeld voor iedereen die op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc een diagnose krijgt en meer wil leren over wat gedachten en gevoelens met je doen en hoe die een rol spelen in het tot stand komen van gedrag. Maar ook voor diegenen die handvatten zoeken om anders te leren denken en doen (anders denken en doen zal leiden tot anders voelen).

Voor wie niet ?

De therapie is niet voor mensen met acute psychotische en/of manische symptomen of voor mensen met actuele verslavingproblematiek.
 

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

Over Psychische klachten en CGT

Bij alles wat er in ons leven gebeurt, hebben we gedachten en gevoelens. Al deze aspecten beginnen als woord met een ‘G’. We kunnen deze op een rij zetten in een zogenaamd G-schema. Dit schema is de methode uit de CGT waar deze therapiegroep zich op focust.

lees meer

Over Psychische klachten en CGT

Bij  alles wat er in ons leven gebeurt, hebben we  gedachten en gevoelens. Het kan zijn dat we ons daar niet onmiddellijk bewust van zijn.  Toch zijn deze gedachten en gevoelens de basis waarop ons gedrag wordt gebaseerd.                

Bij gevoelens zoals angst en somberheid kan het helpen om te onderzoeken of het gedrag dat we vertonen wel is wat we (uiteindelijk) wensen en of de gedachten die er toe aanleiding hebben gegeven wel helpend zijn. Veelal concluderen we dat dit niet het geval is, omdat we onplezierige gedachten en gevoelens willen vermijden en ook minder zijn gaan ondernemen. Ook blijkt dat we qua denken een aantal denkvergissingen maken. In de cognitieve gedragstherapie wordt geleerd deze te herkennen en door een aantal methodes  “’uit te dagen “’. Dat wil zeggen onder de loep te nemen en te checken op hun waarheidsgehalte en na te gaan of ze helpend zijn.

Al deze aspecten  (gedachten gevoelens en gedrag) beginnen als woord met een ‘G’. We kunnen deze op een rij zetten in een zogenaamd G-schema. Dit schema is de methode uit de CGT waar deze therapiegroep zich op focust. Het doel is het aanleren van het zelf kunnen toe passen van dit G-schema en de uitdaagmethoden, en hierbij als het ware je eigen therapeut worden.

Opzet en werkwijze

Cognitieve gedragstherapie gebeurt in een groep met maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten. De therapie bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

lees meer

Opzet en werkwijze

Cognitieve gedragstherapie gebeurt in een groep met maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten. De therapie bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. Elke bijeenkomst bestaat uit 3 delen:
  • In het eerste deel is er kort ruimte voor mededelingen van iedereen in de vorm van een groepsgesprek.
  • Het tweede deel richt zich op psycho educatie over het  maken van aan G schema (het onderdeel van de cognitieve gedragstherapie waar in deze groep de aandacht op is gericht).
  • In het derde  deel wordt  geoefend met het geleerde in (meestal schrijf-) opdrachten.
Aan het einde van de bijeenkomst krijgt u thuiswerk mee. Tussen de sessies door wordt van u verwacht dat u thuis iets doorleest of invult.
Daarnaast wordt van u verwacht dat u bereid bent in een groep te delen wat u herkent van het besprokene  en dat u thuis oefent met de thuiswerkopdrachten.

Aan het einde van de 6e bijeenkomst wordt met u in de groep geëvalueerd. Als u wilt kunt u dan besluiten om mee te gaan doen aan de vervolg CGT groep, die wederom 6 weken 1 uur per week duurt (maar op een andere dag plaatsvindt). In deze vervolgroep gaat u nader met het geleerde aan de slag met het geleerd G-schema. Van u wordt dan verwacht dat u wekelijks een G-schema als thuiswerk  invult en mee neemt naar de groep

Therapeuten

CGT in groepsverband wordt verzorgd door 2 therapeuten, die beide (gespecialiseerd ) psycholoog  zijn en van wie er één in ieder geval geregistreerd cognitief gedragstherapeut is.

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van het Radboudumc afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met één van de therapeuten om te zien of deelname aan de CGT groep passend voor u is.