Patiëntenzorg Behandelingen Cryo-embryo terugplaatsen

Invriezen van embryo's

Vaak ontstaan bij een IVF/ICSI-behandeling meerdere embryo’s, waarvan er een of twee worden teruggeplaatst. Overige embryo’s van goede kwaliteit kunnen worden ingevroren en op een later moment weer ontdooid en teruggeplaatst. Ingevroren embryo’s noemen we ook wel cryo-embryo’s. lees meer

Invriezen van embryo's

Bij een IVF/ICSI behandeling wordt het beste embryo (of eventueel de twee beste embryo’s) geselecteerd en teruggeplaatst op de derde dag na de punctie. Als er daarna nog embryo’s over zijn, blijven die nog twee tot drie dagen langer in het laboratorium; op de vijfde en zesde dag na de punctie worden de embryo’s opnieuw beoordeeld. Als ze dan van goede kwaliteit zijn (ontwikkeld tot een blastocyst), kunnen ze worden ingevroren. Hiervoor dient u samen met uw partner een bewaarovereenkomst te ondertekenen.
 
Ingevroren embryo’s noemen we ook wel cryo-embryo’s. De methode van invriezen noemen we vitrificeren. Deze embryo’s kunnen later weer ontdooid en teruggeplaatst worden. Dit geeft een extra kans op zwangerschap zonder dat u hiervoor een nieuwe punctie hoeft te ondergaan.
 
Het invriezen van embryo’s kan helaas niet altijd. Niet alle embryo’s groeien door tot dag 5 of 6 na de punctie. Van de embryo’s die wel door groeien, moet de kwaliteit goed genoeg zijn voor invriezen; alleen blastocysten worden ingevroren. Of er na uw IVF/ICSI behandeling embryo’s zijn ingevroren, en hoe veel, laten wij u weten via mijnRadboud (of als u dat niet heeft, per brief).

Contact

Voortplantingsgeneeskunde

(024) 361 66 44

Ontdooien van cryo-embryo’s

Als er embryo’s zijn ingevroren, moet u deze eerst gebruiken voordat er een nieuwe IVF/ICSI behandeling opgestart kan worden. De terugplaatsing vindt plaats in een kunstmatige cyclus met medicijnen of in een natuurlijke cyclus.

lees meer

Ontdooien van cryo-embryo’s

Embryo’s worden ingevroren (gevitrificeerd) in speciale ‘rietjes’ en bewaard in vloeibare stikstof, dat een zeer lage temperatuur heeft. In elk rietje is één embryo ingevroren, zodat ze per stuk ontdooid kunnen worden. Niet alle embryo's overleven deze procedure, dus soms moeten meerdere rietjes ontdooid worden voor een terugplaatsing. Soms komt het voor dat er geen geschikte embryo’s zijn na het ontdooien. U wordt daar telefonisch van op de hoogte gebracht door de arts of verpleegkundige.
Bij de terugplaatsing vertelt de arts hoe veel rietjes er ontdooid zijn en hoe veel rietjes er nog over zijn. Ook ontvangt u hierover een bericht via mijnRadboud.


Terugplaatsen van cryo-embryo's

Het terugplaatsen van cryo-embryo’s vindt standaard plaats in een kunstmatige gestuurde cyclus. 

lees meer

Terugplaatsen van cryo-embryo's

Terugplaatsing in een kunstmatige cyclus (met medicijnen)

Dit is de meest gebruikte behandeling op onze afdeling. U start op de eerste dag van de menstruatie met Progynova, twee keer per dag een tablet van 2 mg, en met Foliumzuur 0.4 mg. U neemt vervolgens op werkdagen telefonisch contact op met het secretariaat van de poli Voortplantingsgeneeskunde. U krijgt een afspraak voor echo, waarbij de dikte van het baarmoederslijmvlies beoordeeld wordt.

Als dit in orde is, krijgt u te horen wanneer u kunt starten met Utrogestan (driemaal daags 200mg vaginaal inbrengen). U blijft daarnaast doorgaan met Progynova en Foliumzuur. Ook krijgt u te horen wanneer het embryo ontdooid en teruggeplaatst zal worden.

Wanneer het baarmoederslijmvlies niet dik genoeg is, zal de dosering Progynova verdubbeld worden en vindt er een week later opnieuw een echo controle plaats. Is het baarmoederslijmvlies dan wel dik genoeg, krijgt u alsnog te horen wanneer u moet starten met Utrogestan.

De terugplaatsing verloopt hetzelfde als na een IVF/ICSI behandeling. Na de terugplaatsing gaat u door met Progynova, Utrogestan en Foliumzuur tot de dag van de zwangerschapstest. Op de afgesproken datum doet u zelf een zwangerschapstest. De uitslag geeft u door via mijnRadboud.

U komt vrijwel altijd aan testen toe, omdat de menstruatie tegengehouden kan worden door Progynova en Utrogestan. In het geval van een negatieve zwangerschapstest stopt u met beide medicijnen. U kunt op korte termijn een menstruatie verwachten. Als er nog ingevroren embryo’s beschikbaar zijn, hoeft u geen rustmaand te nemen. U kunt op de eerste dag van de menstruatie weer starten met Progynova en u opnieuw aanmelden.
In het geval van een positieve zwangerschapstest moet u doorgaan met Progynova, Utrogestan en Foliumzuur tot 12 weken zwangerschap. De zwangerschapsecho zal afgesproken worden, en wordt gedaan bij 7-8 weken zwangerschap.

Terugplaatsing in natuurlijke cyclus (zonder medicijnen)

Door bepaalde omstandigheden kan uw arts aan behandeling in natuurlijke cyclus de voorkeur geven. Ook voor deze behandeling moet u Foliumzuur 0.4 mg gebruik

De terugplaatsing verloopt hetzelfde als bij een IVF/ICSI behandeling. Op de afgesproken datum doet u zelf een zwangerschapstest. De uitslag geeft u door via mijnRadboud.

Het is de bedoeling dat uw partner bij het terugplaatsen aanwezig is. Kan dit niet? Dan moet hij met een brief aangeven dat hij toestemming geeft voor de terugplaatsing.
en. Voor het terugplaatsen van embryo’s in uw eigen cyclus is het van belang dat wij weten wanneer uw eisprong heeft plaatsgevonden. Hiervoor doet u ’s ochtends om 8:00 uur en ’s avonds om 18:00 uur zelf een ovulatie/LH test in de urine. Bij een cyclus van 25-27 dagen start u met testen vanaf cyclusdag 8. Bij een cyclus van 28-30 dagen start u vanaf cyclusdag 10.

Heeft u na 3 dagen nog geen positieve test? Neem dan op werkdagen (maandag - vrijdag) contact op met het afsprakenbureau om een afspraak voor een echo te maken. Bij een positieve LH test belt u het verpleegkundig spreekuur van de Voortplantingsgeneeskunde. Via mijnRadboud kunt u dit niet doorgeven.

Heeft u in het weekend een positieve LH test, dan belt u ons maandag tijdens het verpleegkundig spreekuur 024-3616644 optie 3 tussen 8.00 - 9.00 uur.

U krijgt van ons te horen of er plaats voor de terugplaatsing. Is er plaats dan krijgt u de planning nog dezelfde dag. Is er geen plaats dan slaat u 1 maand over en wordt u de daaropvolgende maand op de planning gezet.Naar uw afspraak adres & route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraak op weekdagen of in het weekend

Bij Voortplantingsgeneeskunde gaan afspraken 7 dagen per week door. In het weekend is de looproute en aanmeldprocedure voor onze afdeling anders dan door de week.   

Wij zijn telefonisch bereikbaar op (024) 361 66 44 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 859

Voortplantings­geneeskunde

Bij voortplantingsgeneeskunde houden we ons bezig met behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen en hormonale stoornissen.

lees meer

Verzekering van de behandeling

De zorgverzekeraar ziet het terugplaatsen van cryo-embryo’s meestal als onderdeel van de IVF/ICSI-behandeling waar ze uit zijn ontstaan. lees meer

Verzekering van de behandeling

De zorgverzekeraar ziet het terugplaatsen van cryo-embryo’s meestal als onderdeel van de IVF/ICSI-behandeling waar ze uit zijn ontstaan. Een cryo-embryo terugplaatsing telt dus niet als één van de drie IVF/ICSI-pogingen die worden vergoed. U dient echter zelf uw polis te controleren voor de voorwaarden.

Verwijzing

Als u opnieuw zwanger wilt raken na een succesvolle zwangerschap, heeft u opnieuw een verwijzing nodig van uw huisarts. Ook wanneer u (een) ingevroren embryo('s) uit een eerdere IVF/ICSI-poging.

Kosten bewaren ingevroren embryo’s

Aan het bewaren van ingevroren embryo’s zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn mogelijk niet te verhalen op de verzekering. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een nota. Zolang er embryo’s ingevroren zijn, zult u ook jaarlijks een brief van ons ontvangen met betrekking tot het bewaren van de embryo’s. Mocht u in de tussentijd verhuizen dan is het van belang dat u uw nieuwe adres doorgeeft. Er is een maximale termijn voor het bewaren van embryo’s; voor details kunt u de bewaarovereenkomst lezen.Onder Kosten van Zorg vind u meer informatie over de actuele kosten.


Bewaar­overeenkomst voor invriezen

Wanneer we zaad, eicellen, embryo’s en ovariumweefsel van u invriezen en bewaren, vragen we u een bewaarovereenkomst te ondertekenen. Bekijk deze bewaarovereenkomsten hieronder. Uiteraard kunt u vragen hierover stellen tijdens uw afspraak of via mijnRadboud. lees meer

Bewaar­overeenkomst voor invriezen

Wanneer we zaad, eicellen, embryo’s en ovariumweefsel van u invriezen en bewaren, vragen we u een bewaarovereenkomst te ondertekenen. Bekijk deze bewaarovereenkomsten hieronder. Uiteraard kunt u vragen hierover stellen tijdens uw afspraak of via mijnRadboud.

Invriezen van embryo’s na IVF/ICSI succeskans

De kans op een doorgaande zwangerschap na het terugplaatsen van een ontdooid embryo ligt in het Radboudumc de laatste jaren rond de 25%.

lees meer

Invriezen van embryo’s na IVF/ICSI succeskans

Als er na de terugplaatsing van het beste embryo (op de derde dag na de punctie) nog embryo’s overblijven, worden die doorgekweekt tot de vijfde of zesde dag na de punctie. De kwaliteit van deze ‘dag 5’ en 'dag 6' embryo’s wordt opnieuw beoordeeld en als die goed genoeg is, worden de embryo’s ingevroren. In ongeveer 60% van de behandelingen is het invriezen van embryo’s mogelijk.

Van alle ingevroren embryo’s (ook wel cryo embryo’s genoemd) overleeft ongeveer 90% het ontdooien en kan dus teruggeplaatst worden. De kans op een doorgaande zwangerschap na het terugplaatsen van een ontdooid embryo ligt in het Radboudumc de laatste jaren rond de 25%.  

Grafiek

Bron: De gynaecoloog website, IVF resultaten, IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelignen en meer IVF-babies 

Als er embryo’s worden ingevroren, is de kans om zwanger te worden na één punctie hoger dan alleen de kans van de eerste terugplaatsing, omdat ook de daarop volgende terugplaatsingen van cryo embryo’s nog een kans op zwangerschap geven.

Meer informatie over de behandeling cryo-embryo terugplaatsen.

 

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet