Wat gebeurt er tijdens de instelfase?

Ongeveer 2 weken na de operatie beginnen we met het instellen van het DBS-systeem. Het instellen duurt gemiddeld 3 tot 5 maanden, soms langer. Het eerste bezoek waarin de DBS wordt aangezet duurt ongeveer een halve dag. De avond voor deze afspraak mag u vanaf 19.00 uur geen parkinsonmedicatie meer innemen. 

lees meer

Wat gebeurt er tijdens de instelfase?

Ongeveer 2 weken na de operatie heeft u een afspraak op de polikliniek Neurologie voor het instellen van het DBS-systeem. De afspraak duurt de hele ochtend en meestal ook een deel van de middag. 

Geen parkinsonmedicatie

De avond voor deze afspraak mag u vanaf 19.00 uur geen parkinsonmedicatie meer innemen (behalve als uw DBS-neuroloog wat anders met u heeft afgesproken).

Instellen neurostimulator

De parkinsonverpleegkundige stelt het DBS-systeem in. Die ochtend heeft u ook een afspraak met de neuroloog. 

De parkinsonverpleegkundige kijkt welke van de verschillende contactpunten op de elektrode het beste effect hebben op uw parkinsonverschijnselen en de minste bijwerkingen. Daarna wordt het meest optimale contactpunt gekozen om u langdurig op in te stellen. Ook krijgt u uitleg over de “patiĆ«nt programmer”. Dit is een soort afstandsbediening. Hiermee kunt u het DBS-systeem aan- of uitzetten en kleine wijzigingen doorvoeren. Met dit apparaatje kunt u ook zien of de batterij nog goed werkt. 

De weken tot maanden daarna heeft u regelmatig contact met de parkinsonverpleegkundige om de stimulatie en de medicatie aan te passen en te kijken hoe het met u gaat. Het afstellen van de neurostimulator is een intensief traject. Het optimale resultaat voor u wordt vaak pas bereikt na meerdere programmeersessies en medicatieaanpassingen. Het lijkt alsof er vele instelmogelijkheden zijn, maar in de praktijk zijn maar een paar instellingen effectief. Vaak kan na de operatie de parkinsonmedicatie gedeeltelijk afgebouwd worden. Dit is geen doel op zich. De medicatie kan in deze periode vaak verlaagd worden, deze wordt vrijwel nooit helemaal gestopt.


Vervolg­bezoeken

Als een optimale instelling is bereikt neemt uw eigen neuroloog (die u naar ons heeft verwezen) de behandeling weer over. U blijft wel jaarlijks onder controle in het Radboudumc voor het DBS-systeem. lees meer

Vervolg­bezoeken

Als een optimale instelling is bereikt neemt uw eigen neuroloog (die u naar ons heeft verwezen) de behandeling weer over. U blijft wel jaarlijks onder controle in het Radboudumc voor het DBS-systeem. U krijgt hiervoor automatisch een oproep thuis. 
Tijdens deze jaarlijkse controles kijken we hoe het met u gaat. We meten het DBS-systeem door en kijken of er wijzigingen in de instellingen nodig zijn. 1 jaar en 5 jaar na de operatie vinden uitgebreidere testen plaats. We bekijken dan de parkinsonverschijnselen met en zonder stimulatie en met en zonder medicatie. Daarnaast doen we een kort neuropsychologisch onderzoek en vragen we u vragenlijsten in te vullen.
 

Batterij vervangen

De oplaadbare batterij gaat gemiddeld 20 jaar mee. De niet oplaadbare batterij zo'n 3 tot 5 jaar. lees meer

Batterij vervangen

Tijdens de operatie is de neurostimulator (ook wel  pacemaker of batterij genoemd) onder de huid in uw buik-of borstholte geplaatst. Deze batterij geeft stroompjes af aan de hersenen. Hoe lang de batterij meegaat hangt af van de instellingen van de batterij. Hoe hoger de stroom staat ingesteld, hoe sneller de batterij leeg is. 

Oplaadbare batterij

De oplaadbare batterij gaat gemiddeld 20 jaar mee. In de folder of handleiding van de fabrikant leest u meer over de levensduur van de batterij en hoe u zelf kunt zien hoe lang de batterij nog mee gaat.

Niet oplaadbare batterij

De “niet oplaadbare” batterij gaat zo’n 3 tot 5 jaar mee. Wanneer de batterij leeg is, moet deze via een operatie worden vervangen. De hersenelektroden en bedrading  (verlengkabels) kunnen wel blijven zitten. U kunt zelf met de “patient programmer” uitlezen hoe vol de batterij is. Dit leert u van de parkinsonverpleegkundige. Als de batterij beneden de 2.69 Volt is, laat dit dan weten aan de parkinsonverpleegkundige. Hij of zij zorgt dat een batterijvervanging ingepland wordt. Er is dan nog voldoende tijd tot aan de operatie. De batterij is pas echt leeg bij 2.2 Volt. 

Voordat de batterij vervangen wordt, heeft u een afspraak op de polikliniek met de neurochirurg en anesthesist. De vervanging van de batterij vindt plaats tijdens een dagopname. De ingreep gebeurt onder narcose en duurt ongeveer 1 uur.

  • Medewerkers
  • Intranet