Patiëntenzorg Behandelingen Doelgerichte therapie Hematologie

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling gericht tegen een bepaald kenmerk van de kankercel. Deze behandeling wordt ook wel ‘targeted therapy’ genoemd. lees meer

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling gericht tegen een bepaald kenmerk van de kankercel. Deze behandeling wordt ook wel ‘targeted therapy’ genoemd.

Het doel van deze behandeling is om uw kankercellen doelgericht te doden of te remmen in hun groei. Omdat deze behandeling zich vooral op uw kankercellen zelf richt, geeft dit minder schade aan uw gezonde cellen.


Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Soorten doelgerichte therapie

Er zijn verschillende soorten doelgerichte therapie. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen monoklonale antilichamen en kleine moleculen. lees meer

Soorten doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie wordt via een infuus of via tabletten dan wel capsules aan u gegeven. Er zijn verschillende soorten middelen die onder doelgerichte therapie vallen. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen monoklonale antilichamen en kleine moleculen.

Monoklonale antilichamen vallen uw kankercellen via de buitenkant van de cel aan. Kleine moleculen dringen uw kankercellen binnen. In beide gevallen worden er op celniveau signalen afgegeven die de groei, deling en/of overleving van uw kankercellen blokkeren.

Afhankelijk van het type doelgerichte therapie kan het ook zijn dat de kankercellen ‘zichtbaar’ gemaakt worden voor uw afweer­sys­teem. Uw afweer­sys­teem ruimt de kankercellen vervolgens op.


Toepassing van doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie kan verschillende toepassingen hebben. lees meer

Toepassing van doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie kan verschillende toepassingen hebben. Het kan als een op zichzelf staande behandeling gegeven worden. Dit noemen we ook wel monotherapie. Het kan ook gegeven worden in combinatie met chemotherapie, met als doel de achter­gebleven kankercellen te doden en daarmee uw kans op genezing te vergroten.

Doelgerichte therapie kan ook worden toegepast als er bij u geen kans meer is op genezing. Doel is dan uw ziekte te remmen en uw klachten te verminderen zodat uw kwaliteit van leven verbeterd wordt.

De opkomst van doelgerichte therapie is een enorme vooruitgang in de behandeling van kanker, maar werkt helaas niet bij iedereen. Bij een aantal kankersoorten is doelgerichte therapie al een standaard behandeling. Bij andere kankersoorten wordt het nog niet of alleen nog in onderzoeksverband toegepast. Er zijn nog veel niet beantwoorde vragen over de werking van doelgerichte therapie en daarom wordt hier nog veel weten­schappelijk onderzoek naar gedaan.

Uw behandelteam bekijkt of u voor doelgerichte therapie in aanmerking komt, eventueel in combinatie met chemotherapie of een andere behandeling. Dit is afhankelijk van het soort kanker dat u heeft, het stadium waarin uw ziekte zich bevindt en uw medische situatie.


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet