Patientenzorg Behandelingen Elleboogprothese

Wat is een elleboogprothese?

Een elleboogprothese is een kunstgewricht, dat uw beschadigde ellebooggewricht vervangt.

Versleten elleboog­gewricht

Het ellebooggewricht bestaat uit het uiteinde van het bot van de bovenarm en het begin van het spaakbeen en de ellepijp. lees hier meer over de aandoening

Voorbereiding

Voor de operatie kijken we eerst hoe ernstig de slijtage of beschadiging is. Dit doen we aan de hand van uw klachten, een lichamelijk onderzoek en een röntgenonderzoek.

lees meer

Voorbereiding

Als u inderdaad een operatie krijgt, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. De operatie en het herstel zijn ingrijpend. Na de operatie kunt u een tijdlang uw arm minder gebruiken. Daardoor bent u afhankelijk van uw omgeving bij dagelijkse bezigheden. Als u geen hulp in de buurt heeft, bespreek dan met uw huisarts en specialist de mogelijkheden van hulp thuis of tijdelijke opvang.
 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Tijdens de operatie

We maken uw elleboog open met een verticale snee over de achterkant van het gewricht. De orthopeed verwijdert de versleten kom van de ellepijp en het kopje van het spaakbeen.

lees meer

Tijdens de operatie

We maken uw elleboog open met een verticale snee over de achterkant van het gewricht. De orthopeed verwijdert de versleten kom van de ellepijp en het kopje van het spaakbeen. We plaatsen een kunstkom en zetten deze met een pin en cement vast in de mergholte van de ellepijp. De orthopeed verwijdert daarna een deel van het bot van de bovenarm en plaatst een kunstuiteinde, dat met een pin in de mergholte van de bovenarm wordt vastgezet. Tijdens de operatie en soms enige dagen daarna krijgt u antibiotica om de kans op een infectie te verkleinen. De ingreep duurt 1 tot 2 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de verkoeverafdeling, waar we u intensief bewaken en controleren. Als u zich goed voelt, mag u terug naar de verpleegafdeling.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de verkoeverafdeling, waar we u intensief bewaken en controleren. Als u zich goed voelt, mag u terug naar de verpleegafdeling. U kunt last hebben van pijn en misselijkheid. De eerste dag of dagen krijgt u vocht door een infuus. Meestal krijgt u ook een drain (afvoerslangetje) op de plaats van de wond en soms een blaaskatheter. Deze verwijderen we na 1 of 2 dagen. Het is belangrijk uw arm en elleboog de eerste dagen na de operatie goed hoog te leggen, zodat zwelling rond de wond snel afneemt. We controleren regelmatig of u goed gevoel in uw hand heeft. Het drukverband dat u omgekregen heeft, verwisselen we na 2 tot 3 dagen. Het kan zijn dat u een gipsspalk heeft om de strekking van uw elleboog te bevorderen. Om uw arm en elleboog te ondersteunen, draagt u de eerste zes weken een sling. Deze mag af als u gaat oefenen, in bed ligt of als uw arm op een kussen rust.

Nabehandeling

De eerste dag na de operatie start u onder begeleiding van een fysiotherapeut met een oefenprogramma. Waarschuw de verpleegkundige als uw elleboog tijdens het oefenen veel pijn doet of dik wordt. Dit kan namelijk duiden op een nabloeding. Tot u genoeg beweegt, dienen we dagelijks een injectie toe om trombose te voorkomen. 14 dagen na de operatie verwijdert de huisarts de nietjes en hechtingen. Zwelling en warmte rond wond en arm zijn zeldzaam. U kunt dit behandelen met koude pakkingen.

Naar huis

Als u zich goed voelt en op de goede manier kunt bewegen, mag u naar huis. Voordat u naar huis gaat, krijgt u van de fysiotherapeut, de arts en de verpleegkundige instructies over wat u met uw elleboogprothese wel en niet kunt doen. In overleg met u besluiten we bij welke fysiotherapeut u in behandeling gaat.

Controle

Na 6 weken komt u op de polikliniek bij de orthopeed voor een controle. We maken een  foto van uw elleboog.


Gevoeliger voor infecties

Doordat u een prothese heeft, blijft u gevoeliger voor infecties. Als u huidinfecties heeft (zoals ontstoken wondjes, puistjes of een ingegroeide teennagel) moet u contact opnemen met uw huisarts of orthopeed.

lees meer

Gevoeliger voor infecties

Doordat u een prothese heeft, blijft u gevoeliger voor infecties. Als u huidinfecties heeft (zoals ontstoken wondjes, puistjes of een ingegroeide teennagel) moet u contact opnemen met uw huisarts of orthopeed. Dit geldt ook als u plotseling veel pijn krijgt en de wond gezwollen en warm aanvoelt. Als u andere operaties krijgt of behandelingen krijgt bij de tandarts, moet u laten weten dat u een elleboogprothese heeft. Tijdens deze ingrepen krijgt u dan antibiotica, om infecties te voorkomen.

Oefeningen

Hier vindt u oefeningen en adviezen voor uw elleboog na de operatie. De eerste dag na de operatie begint u met het oefenen van uw elleboog en uw arm onder begeleiding van de fysiotherapeut.

lees meer

Oefeningen


  • De eerste dag na de operatie begint u met het oefenen van uw elleboog en uw arm onder begeleiding van de fysiotherapeut. De oefeningen zijn gericht op het vergroten van de beweeglijkheid van uw elleboog en het verminderen van pijn en zwelling. Tijdens de oefeningen kunt u een rekkend gevoel hebben, bijvoorbeeld aan de wond, dit mag niet pijnlijk zijn. Na het oefenen mag u niet meer pijn hebben dan voor het oefenen. De oefeningen zijn voor het buigen en strekken van uw elleboog en voor het draaien van uw onderarm. Als het nodig is, krijgt u oefeningen voor uw hand en/of schouder. Over het algemeen raden we aan om meerdere keren op een dag kort te oefenen. Het liefst 4 √° 5 keer per dag voor maximaal 5 minuten. Doe dit de eerste 6 weken na de operatie. Uw fysiotherapeut informeert u hier verder over.
     

  • Medewerkers
  • Intranet