Patiëntenzorg Behandelingen Embryo's invriezen bij kanker

Over de behandeling

De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor uw vruchtbaarheid. De mogelijkheid bestaat om uw vruchtbaarheid te sparen door embryo’s in te vriezen na een Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) behandeling. lees meer

Over de behandeling

Door chemotherapie en bestraling kunnen onrijpe eicellen in het lichaam beschadigd raken. Daardoor kunt u onvruchtbaar worden. Er bestaat een mogelijkheid om uw vruchtbaarheid te sparen door embryo’s in te vriezen. Bij een ICSI behandeling bevruchten we uw eigen eicellen buiten het lichaam met het zaad van uw partner. Om de eicel te kunnen bevruchten wordt een zaadcel rechtstreeks in een eicel gebracht met een dunne naald. Als hieruit goede embryo’s ontstaan, kunnen we ze invriezen en bewaren. Als uw kankerbehandeling is afgerond en u een kinderwens heeft, ontdooien we de embryo’s waarmee u een kans heeft op zwangerschap.


Wat moet u weten?

Er zijn een aantal zaken die u van te voren moet weten over de behandeling. lees meer

Wat moet u weten?

  • Invriezen van embryo's kan alleen bij vrouwen die jonger zijn dan 42 jaar met een mannelijke vaste partner
  • De behandeling duurt twee tot vier weken (afhankelijk van de cyclus) en kan alleen gestart worden als er genoeg tijd  is voordat de kankerbehandeling begint en uw oncoloog hiermee akkoord gaat.

De behandeling

De kans op zwangerschap na ICSI wordt groter als er meer embryo’s ingevroren kunnen worden. Hiervoor zijn meerdere eicellen nodig. lees meer

De behandeling

De ICSI-behandeling

De kans op zwangerschap na ICSI wordt groter als er meer embryo’s ingevroren worden. Hiervoor zijn meerdere eicellen nodig. In een normale cyclus ontwikkelt zich elke maand één eiblaasje met daarin een eicel.
Door hormonen te geven, kunnen zich meerdere eiblaasjes tegelijk ontwikkelen in de eierstokken. Hiermee wordt de kans dat er meerdere eicellen worden geoogst vergroot. Alle hormoonpreparaten worden via een injectie in het onderhuids vetweefsel (subcutaan) toegediend. U krijgt van te voren een instructie waarbij u zichzelf leert injecteren. Ook krijgt u een op maat gemaakt schema waarin beschreven is wanneer u de verschillende hormonen moet gebruiken. Om te zien hoe de eierstokken op de medicijnen reageren, worden gemiddeld twee tot drie vaginale echo’s verricht. Het kan voorkomen dat u vaker moet komen. Voor het onderzoek moet de blaas leeg zijn. Tijdens het echo onderzoek wordt de grootte van de eiblaasjes gemeten.
Als de eiblaasjes groot genoeg zijn, halen we de eicellen eruit. Dit doen we door de eiblaasjes via de vagina aan te prikken en leeg te zuigen (follikelpunctie). De punctie wordt verricht op de punctiekamer op de IVF-afdeling. Uw partner levert voorafgaand aan de punctie het zaad in bij het IVF laboratorium. Hieruit selecteren we de meest actieve zaadcellen. Per eicel injecteren we 1 zaadcel. Na afloop krijgt u te horen hoeveel eicellen er verkregen zijn. Na 2 dagen krijgt u telefonisch te horen of er embryo’s zijn ontstaan en hoeveel we er in kunnen vriezen.

Hormonen en kanker

De hormonen die u tijdens de behandeling gebruikt kunnen invloed hebben op hormoongevoelige tumoren. In overleg met de oncologisch behandelaar krijgt u een zo veilig mogelijke hormoonbehandeling.

Risico’s en complicaties

Bij een follikelpunctie bestaat er een kleine kans op een bloeding of infectie. Er bestaat ook een kans dat er tijdens de punctie weinig of geen eicellen worden gevonden. Daarnaast kunnen de eicellen onrijp zijn en daardoor niet geïnjecteerd worden. Ook kan het zijn dat er geen of een slechte bevruchting ontstaat waardoor we geen embryo’s in kunnen vriezen. Tot slot kunnen de eierstokken in de eerste 2 weken na de punctie vergroot zijn en buikklachten geven. Indien u klachten heeft kunt u contact met ons opnemen.

De invries- en bewaarprocedure

Als de embryo’s van goede kwaliteit zijn, vriezen we ze in. De embryo’s worden ingevroren en bewaard in vloeibare stikstof (-196 °C). We kunnen de embryo’s zo jarenlang bewaren totdat u hier gebruik van wilt maken.


Na de behandeling

Na de behandeling kunt u verder met uw oncologische behandeling. Wanneer er in de toekomst sprake is van een actieve kinderwens en uw oncologische behandeling is afgerond, kunt u een afspraak maken op de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. lees meer

Na de behandeling

Terugplaatsen van embryo's

Als de behandeling van kanker afgerond is, zal blijken of u onvruchtbaar bent geworden. Als u een kinderwens heeft, maar onvruchtbaar bent geworden, besluiten we in samenspraak met uw oncologisch behandelaar of en wanneer we de ingevroren embryo’s zullen ontdooien en terugplaatsen. Er bestaat een kans dat we de embryo’s niet terugplaatsen, omdat dit niet kan of omdat u hier geen gebruik van wilt maken. Dan kunnen we de embryo’s vernietigen.

De kans op succes

De kans dat een ICSI-behandeling goed gaat en er een kind wordt geboren, is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd op het moment van invriezen. De voorraad en kwaliteit van de eicellen neemt namelijk af met de leeftijd. De kwaliteit van de embryo’s bepaalt tevens of zij het invriezen en ontdooien overleven. Er is dus geen garantie op een zwangerschap.

  • Medewerkers
  • Intranet