Patientenzorg Behandelingen Fysiotherapie bij artrose

Over artrose

Artrose ontstaat als gevolg van een abnormale belasting van een normaal gewricht of een normale belasting van een abnormaal gewricht. lees meer

Over artrose

Artrose ontstaat als gevolg van:
  • een abnormale belasting van een normaal gewricht,
  • een normale belasting van een abnormaal gewricht. 
De pijnlijke en een fysiek beperkende artrose kan men zien als een uiteindelijk mislukt reparatieproces van het gewricht. Niet alleen vertoont het kraakbeen defecten, maar zijn ook het onderliggende bot, het kapsel, de ligamenten en de spieren van het gewricht aangedaan.

Artrose en fysiotherapie

Er is overtuigend bewijs dat oefentherapie gunstige effecten heeft op pijn (vermindering) en functioneren (verbetering). lees meer

Artrose en fysiotherapie

Er is overtuigend bewijs dat oefentherapie gunstige effecten heeft op pijn (vermindering) en functioneren (verbetering).

Typen

Daarin onderscheiden zich twee verschillende typen oefentherapie. Ten eerste een lokale oefentherapie, die zich vooral richt op lokale spierversterking en coördinatie van de spieren rondom het betreffende gewricht, eventueel in combinatie met lokale mobiliteitsoefeningen. Ten tweede een algemene oefentherapie, waarbij het vooral gaat om de inspanning, zoals bij lopen en fietsen.

Gewichtsverlies

Naast oefentherapie heeft gewichtsverlies een sterk positief effect op het gewricht. Overgewicht is zelfs een risicofactor voor het krijgen van artrose.  

Knieprothese en fysiotherapie

Tijdens de ziekenhuisopname neemt de fysiotherapeut een aantal oefeningen en basisvaardig­heden met u door. Denk hierbij aan lopen, zitten en traplopen. Problemen die thuis kunnen ontstaan worden ook met u besproken. lees meer

Knieprothese en fysiotherapie

Tijdens de ziekenhuisopname neemt de fysiotherapeut een aantal oefeningen en basisvaardig­heden met u door. Denk hierbij aan lopen, zitten en traplopen. Problemen die thuis kunnen ontstaan worden ook met u besproken. Bij ontslag krijgt u van de arts een aanvraag mee voor fysiotherapie thuis. De fysiotherapeut in het ziekenhuis zoekt samen met u een collega voor verdere nabehandeling en regelt ook de overdracht van de gegevens. Thuis moet u zelf een afspraak maken voor de behandeling.

Elleboogkrukken

De eerste zes weken na de opera­tie loopt u volledig belast met twee elleboogkrukken. Daarna loopt u zonder krukken. Het is mogelijk dat uw arts u adviseert een wandelstok te blijven gebruiken.

Wandeling

Maak dagelijks een aantal malen een korte wandeling. Dit bevordert het genezingsproces, stimuleert de bloedsomloop en verbetert de algehele conditie.

Heupvervanging en fysiotherapie

Tijdens de ziekenhuisopname verblijft u in uw normale kleding in een ‘huiskamer’ samen met andere patiënten die een heupvervanging hebben gehad. De fysiotherapeut neemt met u een aantal oe­feningen en basisvaardigheden door. lees meer

Heupvervanging en fysiotherapie

Tijdens de ziekenhuisopname verblijft u in uw normale kleding in een ‘huiskamer’ samen met andere patiënten die een heupvervanging hebben gehad. De fysiotherapeut neemt met u een aantal oe­feningen en basisvaardigheden door. Denk hierbij aan lopen, zitten en traplopen. Problemen die thuis kunnen ont­staan worden ook met u besproken. Na ontslag is fysiotherapeutische behan­deling doorgaans niet nodig. De arts beoordeelt dit nog eens bij het eerste controlebezoek op de polikliniek.

Elleboogkrukken

De eerste zes weken na de opera­tie loopt u met twee elleboogkruk­ken. Daarna mag u de krukken afbouwen op geleide van uw klachten. Het geniet de voorkeur om niet met één kruk te gaan lopen omdat dit vaak ten koste gaat van een goede houding. De krukken kunt u afbouwen door steeds min­der te steunen op de krukken om vervolgens beide krukken niet meer te gebruiken.

Wandeling

Maak dagelijks een aantal malen een korte wandeling. Dit bevordert het genezingsproces, stimuleert de bloedsomloop en verbetert de algehele conditie.

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet