Patientenzorg Behandelingen Gedragsactivatie

Wat is gedragsactivatie?

Gedragsactivatie is een behandelmethode voor depressie. Het is een vorm van gedragstherapie die zich richt op de functie van het gedrag.

lees meer

Wat is gedragsactivatie?

Gedragsactivatie is een behandelmethode voor depressie. Het is een zogenaamde evidence based therapie. Dit betekent dat voor deze vorm van therapie er veel bewijs is gevonden in wetenschappelijk onderzoek dat de therapie daadwerkelijk werkt. Het is een vorm van gedragstherapie die zich richt op de functie van het gedrag,  bij met name depressiviteit.

Voor wie?

Mensen die op de afdeling psychiatrie van het Radboudumc de diagnose depressie hebben gekregen, al dan niet in combinatie met andere diagnose.

Voor wie niet ?

De therapie is niet bedoeld voor mensen met acute psychotisch en/of manische symptomen of mensen met een actuele verslavingproblematiek.

 


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

Over pychische klachten en gedragsactivatie

Een kenmerk van depressie is dat men verminderde energie ervaart en minder zin heeft dingen te ondernemen. Het centrale doel van de therapie is om activiteiten die u voorheen leuk vond weer/meer te gaan doen.

lees meer

Over pychische klachten en gedragsactivatie

Een kenmerk van depressie is dat men verminderde energie ervaart en minder zin heeft dingen te ondernemen. Hierdoor doet iemand ook minder positieve ervaringen op en krijgt hij of zij geen of minder succeservaringen. Door op zoek te gaan naar wat de gevolgen zijn van het ondernemen van minder activiteiten, wat vaak een vorm is van vermijding, en door het aantal plezierige taken weer te verhogen, kunt u meer beloningsvolle ervaringen opdoen. Het centrale doel van de therapie is om activiteiten die u voorheen leuk vond weer/meer te gaan doen.

Opzet en werkwijze

Gedragsactivatie vindt plaats in een open groep met maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten. De therapie bestaat uit gemiddeld 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

lees meer

Opzet en werkwijze

Gedragsactivatie vindt plaats in een open groep met maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten. De therapie bestaat uit gemiddeld 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. In overleg zijn meer bijeenkomsten mogelijk, maximaal 10. Aan het einde van ieder uur krijgt u ook thuiswerk mee. Tussen de sessies door wordt namelijk verwacht dat u thuis oefent met weer/meer actief worden. Ook verwachten wij van u dat u bereid bent in een groep te delen wat u herkent van hetgeen dat besproken is en dat u thuis oefent met de thuiswerkopdrachten.

Aan het einde van de 6e bijeenkomst wordt met u in de groep geëvalueerd. Als u wilt kunt u dan vervolgens ook deelnemen aan de CGT groep. Tijdens deze groep onderzoek u ook uw onderliggende cognities
(gedachten).

Therapeuten

Gedragsactivatie in groepsverband wordt verzorgd door 2 therapeuten. Beide therapeuten zijn (gespecialiseerd) psycholoog. Eén van deze therapeuten is in ieder geval geregistreerd cognitief gedragstherapeut.
 

Wat is een depressie?

Iedereen voelt zich wel eens lusteloos of neerslachtig. Dat zijn hele normale gevoelens die passen bij tegenvallers of problemen in het leven. Het kan zijn dat deze gevoelens aanhouden en dat u zich niet meer over de somberheid heen kan zetten. U kunt dan lijden aan een depressie.

lees meer

Wat is een depressie?

Iedereen voelt zich wel eens lusteloos of neerslachtig. Dat zijn hele normale gevoelens die passen bij tegenvallers of problemen in het leven. Het kan zijn dat deze gevoelens tenminste gedurende een paar weken en het grootste deel van de dag bestaan en u zich niet meer over de somberheid heen kan zetten. U kunt dan lijden aan een depressie.

Gevolgen

Een depressie kan ertoe leiden dat u nergens meer plezier aan beleeft en dat uw eetlust en/of slaap verstoord raakt. Als u een depressie heeft, voelt u zich vaak moe of vertraagd in uw handelen. Ook nadenken en concentreren gaat minder goed. Bij ernstige depressies kunnen zelfmoordgedachten voorkomen en periodes van verwardheid.

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van het Radboudumc van de afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met een van de therapeuten om te zien of deelname aan de Gedragsactivatie groep passend voor u is.