Patientenzorg Behandelingen Gezins- en relatietherapie (systeemtherapie)

Over gezins- en relatietherapie

Niemand is alleen op de wereld. Dat geldt dus ook als u psychische klachten heeft. Net als iedereen beïnvloedt u anderen en wordt u beïnvloed door mensen met wie u omgaat.

lees meer

Over gezins- en relatietherapie

Niemand is alleen op de wereld. Dat geldt dus ook als u psychische klachten heeft. Net als iedereen beïnvloedt u anderen en wordt u beïnvloed door mensen met wie u omgaat. Vaak lijdt niet alleen u, maar ook uw omgeving onder de psychische klachten. Zo kan uw partner zelf ook somber worden als u lijdt aan een depressie, omdat u er maar niet in slaagt uw geliefde op te beuren. In de gezins- en relatietherapie is het van belang om zicht te krijgen op de wederzijdse beïnvloeding van u en uw omgeving en deze zonodig in positieve richting bij te sturen.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

De therapie

We nodigen u uit met uw naasten om samen over de wederzijdse beïnvloeding te praten. Dat noemen we een systeemgesprek.

lees meer

De therapie

We nodigen u uit met uw naasten om samen over de wederzijdse beïnvloeding te praten. Dat noemen we een systeemgesprek. ‘Systeem’ heeft betrekking op allerlei groepen van mensen die emotioneel met elkaar verbonden zijn en min of meer een eenheid vormen, zoals een echtpaar, een gezin of een hechte vriendengroep.

Wie neemt u mee naar het gesprek ?

Als u zelf een gezin heeft neemt u in principe al uw gezinsleden mee. U kunt er ook voor kiezen om - zonder uw kinderen- alleen met uw partner te komen. Als u geen eigen gezin of partner heeft, neemt u in principe alle leden van uw ouderlijk gezin mee. Als zelf geen gezin of familie heeft dan kunt u een goede vriend of vriendin meenemen of bijvoorbeeld de leden van uw woongroep.

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is met name bedoeld om te zien hoe u met elkaar omgaat en wat de invloed is van de psychische klachten op uw systeem. De therapeut zal u onder andere vragen om met elkaar te praten over zowel de sterke kanten van uw gezin als over de problemen. Natuurlijk kunt u ook zelf aangeven waarover u wilt praten. Het gesprek duurt 1 à 1,5 uur. Bij het gesprek is een co-assistent aanwezig die aantekeningen maakt zodat de therapeut zich op u kan concentreren. Aan het einde van het gesprek bespreekt de therapeut zijn of haar conclusies met u.

Het vervolg

Soms blijkt uit het eerste gesprek dat er behoefte is om nog een paar keer bij elkaar te komen, bijvoorbeeld omdat het makkelijker is om in aanwezigheid van een deskundige zaken uit te praten. Ook kan het zijn dat u niet zo goed weet hoe u samen zaken moet uitpraten. Wij kunnen u dan een aantal gesprekken aanbieden om u te leren beter met elkaar te communiceren. In een aantal gevallen kan het zijn dat we u aanraden om een wat langere therapie aan te gaan. Bijvoorbeeld als u door ervaringen in het verleden het moeilijk vindt om uw partner te vertrouwen of als u regelmatig dingen doet waar u later spijt van heeft, zoals schreeuwen of slaan. Ook als u door een psychische stoornis (tijdelijk) erg veranderd bent, kunnen wij u en uw naasten meer systeemgesprekken aanbieden om u te helpen met deze verandering om te gaan.

Aandoeningen die we kunnen behandelen

  • Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen.

    lees meer


Onderzoeken die voorafgaan

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961