Patientenzorg Behandelingen Hoortoestelrevalidatie

Over hoortoestelrevalidatie

In veel gevallen krijgt u voor beide oren een hoortoestel voorgeschreven. De audicien maakt de afdruk voor het oorstukje, levert de hoortoestellen en zal deze eventueel bijregelen. U krijgt het hoortoestel op proef mee om er een paar weken aan te wennen en de mogelijkheden uit te proberen.

lees meer over het aanmeten

Over hoortoestelrevalidatie

Als u een gehoorverlies heeft kan een hoortoestel u mogelijk helpen om beter te horen en te verstaan. Realiseert u zich wel dat een hoortoestel slechts een hulpmiddel is en niet al uw gehoorproblemen kan oplossen. In de folders wordt het traject voor een nieuw hoortoestel via de KNO-arts of het Audiologisch Centrum toegelicht.

U kunt ook bij het audiologisch centrum terecht voor een onafhankelijk advies bij een bestaande hoortoestelaanpassing of overige hoorhulpmiddelen.. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of KNO-arts.

Hoe wordt een nieuw hoortoestel aangemeten?

U heeft een gehoorverlies en het advies gekregen om een (nieuw) hoortoestel te proberen. Van de KNO-arts of medewerker van het Audiologisch Centrum ontvangt u een recept, waarmee u naar de audicien (hoortoestelwinkel) gaat. Er wordt ook afgesproken of u terugkomt voor controle. Samen met de audicien zoekt u een geschikt hoortoestel uit. U krijgt het hoortoestel op proef mee om er een paar weken aan te wennen en de mogelijkheden uit te proberen. U rond de proef af bij uw audicien of komt bij ons terug voor controle.

Hoortoestelcontrole

Tijdens een hoortoestelcontrole wordt bekeken of uw hoortoestellen optimaal staan ingesteld en of het gewenste resultaat wordt bereikt. Er kunnen verschillende testen worden afgenomen en er wordt met u besproken wat u ervaringen zijn. Indien nodig kunnen de instellingen van uw hoortoestel worden aangepast.

Overige hoorhulpmiddelen

Naast hoortoestellen zijn er andere hulpmiddelen voor slechthorenden . U kunt hierbij denken aan ringleidingssystemen, wek- en waarschuwingssystemen en solo-apparatuur. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van Oorakel.


Naar uw afspraak

Ingang: Ingang West
Route: 383

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383

Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer