Patientenzorg Behandelingen Implantatie van een hartmonitor

Over de hartmonitor

Een implanteerbare hartmonitor is een apparaatje dat uw hartslag continu bewaakt. Het registreert automatisch, of na het gebruik van een activator, uw hartritme.

lees meer

Over de hartmonitor

Een implanteerbare hartmonitor is een apparaatje dat uw hartslag continu bewaakt. Het registreert automatisch, of na het gebruik van een activator, uw hartritme. Het apparaatje plaatsen we tijdens de behandeling onder uw huid. 

De activator

De activator is een afstandsbediening die het vastleggen van het hartritme mogelijk maakt. Als u klachten heeft en op de knop van de activator drukt, slaat de activator uw hartritme op. Daarnaast slaat het ook uw hartritme op in de minuten voordat u op de knop van de activator drukte.
 

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Opname op de dagbehandeling

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd melden op de dagbehandeling. Het is mogelijk dat u al het verzoek heeft gekregen om tijdelijk te stoppen met bepaalde bloedverdunnende medicijnen.

lees meer

Opname op de dagbehandeling

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd melden op de dagbehandeling. Het tijdstip van aanmelden is niet het tijdstip van de behandeling. Dit volgt in de loop van de dag. Het is mogelijk dat u al het verzoek heeft gekregen om tijdelijk te stoppen met bepaalde bloedverdunnende medicijnen.

Wat neemt u mee voor de dagbehandeling:
 • Medicijnen die u gebruikt en een up-to-date medicijnlijst.
 • Patiëntenpaspoort van het Radboudumc.
 • Als u een kunstgebit draagt, dan kunt u deze inhouden tijdens de behandeling. Op de dag van de behandeling mag u ’s ochtends normaal ontbijten. De verpleegkundigen informeren u verder over de gang van zaken tijdens de dag.

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten.

lees meer

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd. De plek waar de huid tumor zich bevindt wordt verdoofd door middel van meerdere prikken (vergelijkbaar met tandarts verdoving). Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn.

Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn. Soms wordt deze vorm van anesthesie gecombineerd met sedatie. Om een gedeelte van uw lichaam te verdoven, injecteert de anesthesioloog een verdovend middel rond de zenuwen die op pijn reageren. Meestal zijn de zenuwen die ander gevoel en bewegen mogelijk maken ook tijdelijk uitgeschakeld.

Verdoving van een arm of been

Als alleen (een gedeelte van) uw arm of been wordt verdoofd, krijgt u een injectie met verdovingsvloeistof vlakbij de zenuw(en) van het operatiegebied. Het betreffende lichaamsdeel kan warm worden en gaan tintelen. Geleidelijk aan kunt u het niet meer bewegen.
Als u na de operatie weer naar huis gaat, en de verdoving is nog niet uitgewerkt, moet u extra voorzichtig zijn. Zonder dat u het voelt, kan u dit lichaamsdeel beschadigen. Bij een ingreep aan uw arm of hand is het verstandig een mitella te dragen.

Bijwerkingen

Onvoldoende pijnstilling
Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. Als het mogelijk is, krijgt u dan extra verdoving. Helpt dat niet, dan kiest de anesthesioloog samen met u een andere vorm van anesthesie. Bijvoorbeeld extra pijnstillers of algehele anesthesie.

Na de operatie
Het is normaal dat u na de behandeling tintelingen voelt in uw arm of been. Dit komt meestal omdat de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. Ook kan het zijn dat de zenuw door de verdoving wat geïrriteerd is geraakt.

Toxische reacties
Tijdens of na het aanbrengen van de verdovingsvloeistof kan een deel hiervan in uw bloed terechtkomen. Dit merkt u door een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, oorsuizen of een onrustig gevoel.

Na de verdoving

Als de verdoving is uitgewerkt krijgt u langzaam weer gevoel terug. Uw wond gaat geleidelijk aan pijn doen. Hiervoor kunt u pijnstillers innemen.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling Hartkatheterisatie en duurt ongeveer een half uur. De arts maakt een sneetje in de huid van ongeveer 1 centimeter. Vervolgens schuift hij of zij de hartmonitor onder de huid.

lees meer

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling Hartkatheterisatie en duurt ongeveer een half uur. In de behandelkamer stapt u over op een behandeltafel, waar u nogmaals een korte uitleg krijgt over wat er precies gaat gebeuren. Daarna krijgt u een steriel laken over u heen en verdoven we het operatiegebied plaatselijk. De arts maakt een sneetje in de huid van ongeveer 1 centimeter. Vervolgens schuift hij of zij de hartmonitor onder de huid. Tijdens de implantatie kunt u gewoon met het behandelteam praten en aangeven hoe u zich voelt.

Complicaties en risico’s

De behandeling brengt altijd risico’s met zich mee. Uiteraard probeert de arts complicaties te voorkomen, maar er bestaat een zeer kleine kans dat de volgende complicaties optreden:
 • Bloeding/nabloeding. Door het aanbrengen van de hartmonitor onder de huid kan de arts bloedvaatjes raken. Hierdoor ontstaat een bloeduitstorting. Deze verdwijnt meestal vanzelf na een paar dagen.
 • Infectie. De behandeling wordt steriel uitgevoerd om infectie te voorkomen. Toch bestaat er een kleine kans op infectie van de wond. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u dit met de arts bespreken tijdens de opname.

Na de behandeling

De hartstimulatiespecialist stelt uw hartmonitor in en geeft informatie en uitleg over het gebruik van de activator. Na de implantatie verblijft u nog minimaal een uur in het ziekenhuis.

lees meer

Na de behandeling

De hartstimulatiespecialist stelt uw hartmonitor in en geeft informatie en uitleg over het gebruik van de activator. U heeft ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder ontvangt u een identificatie-pasje van de hartmonitor. De verpleegkundigen geven u de data van de vervolgafspraken. Na de implantatie verblijft u nog minimaal een uur in het ziekenhuis. De verpleegkundige controleert de insteekplaats en uw vitale functies. Als alle controles goed zijn, mag u naar huis. 

Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we de volgende afspraken met u:

 • Na ongeveer 2 maanden: controle van de hartmonitor op de pacemakerpolikliniek.
 • Op afspraak een controle door de cardioloog.

Weer thuis

De hartmonitor gaat 2 à 3 jaar mee. Vanaf de volgende dag na de behandeling mag u alles weer doen, ook deelnemen aan het verkeer. Als de voor u bekende klachten optreden, doe dan het volgende.

lees meer

Weer thuis

 • Het gebied rond de insteekplaats kan nog wat pijnlijk aanvoelen. U mag hiervoor de voorgeschreven pijnstilling gebruiken.
 • De pleister kunt u verwijderen als het wondje droog en volledig dicht is. Meestal duurt dit ongeveer 48 uur.
 • U mag de eerste 2 dagen na implantatie niet douchen. Daarna mag u het wondje afspoelen met water. Gebruik geen zeep op en rondom het wondje totdat u op wondcontrole in het ziekenhuis bent geweest.
 • Als u denkt dat de wond is ontstoken, moet u altijd contact opnemen met het ziekenhuis. Een ontsteking kunt u herkennen aan toenemende pijn, opgezette en warme huid, rode rand om de plaats van de wond en eventueel koorts. 

De levensduur van de hartmonitor

De hartmonitor gaat 2 à 3 jaar mee. We kunnen de hartmonitor daarna vervangen of verwijderen.

Thuis na de implantatie

Vanaf de volgende dag na de behandeling mag u alles weer doen, ook deelnemen aan het verkeer. Als de voor u bekende klachten optreden, doe dan het volgende:
 • Druk op de knop van de activator. De activator laat vervolgens een korte pieptoon horen en het indicatielampje bovenop de activator gaat groen knipperen.
 • Terwijl het lampje knippert, houdt u de activator boven de plaats van de hartmonitor. Dit kan gewoon over uw kleding heen.
 • Haal de activator boven de hartmonitor weg als u een lange pieptoon hoort. Het indicatielampje blijft nu continu branden. Het continu brandende lampje en de lange pieptoon geven aan dat de monitor juist heeft gereageerd. Na ongeveer tien seconden gaat het lampje weer uit.
 • Als u een gebeurtenis heeft opgeslagen met de activator kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De hartstimulatiespecialist heeft tijdens de opname met u doorgesproken hoe u moet handelen.

Klachten en vragen

Bij klachten en vragen binnen kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Hartcentrum: (024) 361 93 50.

lees meer

Klachten en vragen

 • Bij klachten en vragen tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Hartcentrum: (024) 361 93 50.
 • Bij klachten buiten kantooruren en bij ernstige klachten kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp: (024) 266 61 69.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Poliplein C0, Balie B
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725 (Poliplein C0, Balie B)